11.5 C
Ljubljana
nedelja, 29 maja, 2022

(PRIMORSKA) Salonit Anhovo na poti do ogljične nevtralnosti

Piše: C. R.

Trajnostni razvoj zahteva zeleni prehod tudi od tradicionalnih industrij, kot je gradbeništvo. Salonit Anhovo si je ob lanskem 100. jubileju delovanja zastavil strategijo razvoja cementarne na poti do ogljične nevtralnosti, s katero namerava izrazito znižati vplive delovanja cementarne na okolje. 

S posodobitvami cementarne želijo v prihodnjih letih omogočiti povečanje proizvodne kapacitete ob istočasnem znižanju vseh vplivov na okolje, znižanje vseh emisij v absolutnem smislu s tehnologijami nove generacije in uvedbo zelenih virov energije ter postopno opuščanje fosilnih goriv, skladno z Evropskim zelenim dogovorom. 

Trenutni delež toplotne energije, ki je pridobljena iz alternativnih goriv je dobrih 60 %. Ta delež želijo še povečati, s čimer bodo prispevali k zniževanju emisij CO2 in razvoju krožnega gospodarstva. Najsodobnejše tehnologije pri tem zagotavljajo varnost za okolje in zdravje. Tega se v Salonitu Anhovo dobro zavedajo in v naslednjih letih načrtujejo uvedbo najnovejše inovativne tehnologijo za čiščenje dimnih plinov (imenovano SCR-RTO), poleg že obstoječe tehnologije čiščenja dimnih plinov z najsodobnejšimi vrečastimi filtri. 

Svoje razvojne načrte je Salonit Anhovo aprila predstavil krajanom vseh krajevnih skupnosti občine Kanal ob Soči in naslovil negotovosti, ki izhajajo predvsem iz preteklega delovanja. Želijo si več sodelovanja z lokalnimi skupnostmi, zato pravijo, da verjamejo, da je oseben in transparenten pristop pri komuniciranju s krajani prava pot. V ta namen pripravljajo tudi poročilo o vplivih na okolje, ki bo temelj za presojo delovanja cementarne s posodobljenimi napravami. 

Prvi sklop ciljev strategije v Salonitu predvidevajo uresničiti do leta 2025. V prvi fazi zelenega prehoda cementarne načrtujejo oddajo vloge za pridobitev potrebnih dovoljenj. 

Dr. Tomaž Vuk, član uprave, dodaja: »Posodobitve cementarne, ki jih predstavljamo krajanom, so plod strateškega načrtovanja in tehtnega premisleka: stremimo k zniževanju vplivov na okolje v absolutnem smislu. Zeleni prehod cementarne za nas ni pravljica, je zelo konkretna realnost in vizija, ki ji namenjamo veliko truda, predanosti naših sodelavcev, povezovanja s strokovnjaki na svetovni ravni in tudi finančnih investicij. Z izvedenimi projekti smo že stopili na načrtovano razvojno pot, ki bo prinesla številne razvojne priložnosti in inovacije tudi v srednjo Soško dolino.«

Sorodne vsebine