12.7 C
Ljubljana
sobota, 25 marca, 2023

Monografija: Anton Korošec. Slovenski državnik kraljeve Jugoslavije

Piše: Lucija Kavčič 

Monografija dr. Andreja Rahtena z naslovom Anton Korošec. Slovenski državnik kraljeve Jugoslavije je izšla pri Cankarjevi založbi ob 150. obletnici rojstva Antona Korošca. V njej je prvič na enem mestu predstavljena Koroščeva državniška vloga v Kraljevini Jugoslaviji. 

Štajerski duhovnik dr. Anton Korošec je bil ključni slovenski politik in eden najvplivnejših državnikov med obema svetovnima vojnama. Objektivni zgodovinarji ga imajo za največjega slovenskega politika, nekateri ga celo imenujejo oče slovenske države. Leta 1917 je bil pobudnik majniške deklaracije, ki je zahtevala združitev vseh južnih Slovanov v eno državno enoto. V Jugoslaviji je do smrti uspešno opravljal pomembne politične naloge. Avtor monografije, ki prvič na enem mestu celovito predstavi Koroščevo državniško vlogo v kraljevi Jugoslaviji, je prof. dr. Andrej Rahten. Kot je zapisal Feliks J. Bister v predgovoru, knjiga v dvajsetih poglavjih obravnava vsebinsko zaokrožene teme v obdobju od 1. decembra 1918, od ustanovitve Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Beogradu, do Koroščeve smrti 14. decembra 1940 in slavnostnega pogreba. Skoraj 600 strani je opremljenih z več kot 2400 opombami in s številnimi fotografijami, avtor pa piše v poljudnem jeziku razen redkih izjem. »Avtor Koroščevo biografijo celo razširi v pisano panoramo narodov in manjšin prve jugoslovanske državne skupnosti, vključno z vsemi težavami sožitja zaradi dednih ali novih obremenitev,« še piše Bister.

Politik in duhovnik

Dr. Andrej Rahten (znanstveni svetnik na Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa ZRC SAZU, redni profesor na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru) dr. Antona Korošca predstavlja večplastno, dokumentirano in kritično kot politika, duhovnika in človeka s samosvojim značajem ter pokaže, kako je Korošec suvereno obvladoval slovenski politični prostor, hkrati pa je imel kot vpliven državnik zelo pomembno vlogo v procesih odločanja v Beogradu. Bralcu se ponuja vpogled v razgibano politično kariero in zanimivo življenje Antona Korošca v obdobju med obema vojnama, ko so vedno bolj naraščala nesoglasja v novi skupni državi. Predstavljene so Koroščeve najpomembnejše značajske lastnosti, ki so botrovale političnim uspehom, v knjigi pa najdemo tudi številne zanimive manj znane podatke, kot so njegova ljubezen do ribolova in smučanja; prismučal si je namreč celo pokal na Črnem vrhu. V monografiji lahko beremo tudi bodrilni Koroščev govor iz leta 1939: »Mirno in z optimizmom zremo zato v bodočnost. Če smo se obdržali skozi stoletja brez lastne države, nam bo to toliko laže v Jugoslaviji, kjer smo svojo usodo povezali s srbskim in hrvatskim narodom. Če so se nam neprijazne sile podvojile, smo mi svoje podesetorili. Pot našega naroda se šele začenja. Ne v zaton, temveč v življenje, z vero v Boga in v samega sebe!«

Predstavitev v kontekstu

Kot je monografiji na pot zapisal prof. dr. Bogdan Kolar, je dr. Korošec v Kraljevini Jugoslaviji videl najboljše možnosti za ohranjanje slovenske narodne identitete in celovit narodni razvoj, vendar pa njegova prizadevanja za politično, gospodarsko, kulturno in še kakšno emancipacijo Slovencev niso ob­rodila sadov, kakršne so si želeli on in njegovi najožji sodelavci, ter nadaljuje, da študija dr. Korošca ne obravnava izolirano, ampak na vsaki postaji njegovega življenja ali političnega trenutka, v katerega je bil vpleten, zariše širši ali ožji kontekst, v katerem je deloval ali skušal uresničiti svoje načrte.

Izpolnjena vrzel

Vrhunec svoje politične kariere je dr. Korošec dosegel po prvi svetovni vojni, ko je najprej odločilno pripomogel k ustanovitvi jugoslovanske države, nato pa pomembno sooblikoval njeno politično sceno ter bil kot politik precej priljubljen. Dr. Korošec je v vseh ministrskih in parlamen­tarnih funkcijah ter kot edini nesrbski predsednik jugoslovanske vlade s svojo premišljeno politiko Sloveniji znotraj Kraljevine Jugoslavije omogočil precejšnjo avtonomijo. »S pričujočo monografijo je zapolnjena velika spoznavna vrzel o slovenski politični zgodovini med svetov­nima vojnama, in to skozi predstavitev tedanje najmočnejše sloven­ske politične stranke, katoliške Slovenske ljudske stranke, in njenega načelnika Korošca. V tem pogledu monografija odkriva ključno plat slovenske politične zgodovine tistega časa,« pa je o knjigi zapisal dr. Jurij Perovšek.

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine