17.6 C
Ljubljana
torek, 22 junija, 2021

Preventivna opozorila pred začetkom kolesarske sezone – (danes, ob12. uri)

Piše: C. R.

V nadaljevanju pošiljamo nekaj statističnih podatkov o nesrečah kolesarjev in nasvetov za varnejšo kolesarsko sezono. Na Facebooku Policijske uprave Koper (https://www.facebook.com/policijaKP) in na Youtube kanalu Slovenske policije smo objavili video, ki nagovarja naše najmlajše in jim razlaga pravila vožnje s kolesom, seveda njihovi starosti primerno: https://youtu.be/7aUIjK8jbWw.

Danes ob 12. uri vam bo v Kopru (pri tržnici, ob morju) na voljo tudi inšpektor Peter Leban za izjavo. Prosim, da me v primeru, da želite izjavo, pravočasno pokličete.

Kolesarji so nedvomno ena od najranljivejših skupin udeležencev v cestnem prometu. Opazovanje kolesarjev je pokazalo, da skoraj tri četrtine kolesarjev krši prometna pravila, resnejše prekrške pa naredi približno 25 % kolesarjev. Med najpogostejšimi kršitvami so neustrezno prečkanje cestišča, vožnja v nasprotni smeri ter vožnja v rdečo luč na semaforju, tudi ogrožanje pešcev z vožnjo po pločniku ter uporaba mobilnega telefona med vožnjo kolesa.

Če pogledamo statistične podatke zadnjih nekaj let, lahko vidimo, da je vsako leto v prometnih nesrečah udeleženih skoraj 100 kolesarjev samo na območju Policijske uprave  Koper. Vsako leto tudi kakšen izgubi življenje (lani in predlani po eden), več se jih tudi hudo poškoduje. Lani je bilo prometnih nesreč z udeležbo kolesarja približno devet odstotkov od vseh prometnih nesreč. En kolesar je umrl, sedemdeset se jih je v nesreči poškodovalo. Več kot šestdeset procentov prometnih nesreč povzročijo kolesarji sami. Najpogostejši vzroki za prometne nesreče, v katerih so bili udeleženi kolesarji, so izguba ravnotežja in nepravilnosti na kolesu, sledi neupoštevanje pravil o prednosti, neprilagojena hitrost, nepravilna stran/smer vožnje, neustrezna varnostna razdalja in nepravilnost pri prehitevanju. Največja problematika s kolesarji je v naseljih z uličnim sistemom, sledi naselje brez ulic in nazadnje regionalne ceste in lokalne ceste. V letu 2020 se je prometna nesreča s smrtnim izidom zgodila ravno na kategorizirani makadamski lokalni cesti. Kolesarji so vseh starostnih skupin.

Nekaj nasvetov:
Zaradi svoje varnosti in varnosti ostalih pa morajo kolesarji, tako kot vsi ostali vozniki, upoštevati določena pravila cestnega prometa.

· Med vožnjo s kolesom je prepovedano

– voditi, vleči ali potiskati druga vozila, razen vleke priklopnih vozil iz četrtega in petega odstavka tega člena;
–      pustiti se vleči ali potiskati;
–      prevažati predmete, ki ovirajo kolesarja pri vožnji;
–      voziti druge osebe, razen če zakon ne določa drugače.
· Tako kot ostalim voznikom, je tudi kolesarju prepovedana uporaba opreme ali naprav na način, ki bi zmanjševale njegovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja kolesa (slušalke, telefon, itd.).
· Vozniki koles morajo voziti po kolesarskem pasu, kolesarski stezi ali kolesarski poti. Kjer teh prometnih površin ni oziroma niso prevozne, smejo voziti ob desnem robu smernega vozišča, v smeri vožnje.
· Vozniki koles morajo voziti drug za drugim, razen na kolesarski poti, kjer smeta voziti dva vzporedno, če širina poti to omogoča.
· Če je kolesu dodano priklopno vozilo, mora biti vez med kolesom in priklopnim vozilom takšna, da voznik kolesa lahko obvlada kolo in priklopno vozilo in da se priklopno vozilo ne more samo odpeti.
· Priklopno vozilo ne sme biti širše od sto cm. Na sredini zadnje strani priklopnega vozila mora biti nameščen rdeč odsevnik, predpisan za priklopna vozila, ponoči in ob zmanjšani vidljivosti pa mora biti nad njim prižgana pozicijska svetilka, ki oddaja rdečo svetlobo.
· V priklopnem vozilu, ki je dodano kolesu, ni dovoljeno prevažati oseb, razen v priklopnem  vozilu, konstruiranem in namenjenem za prevoz enega ali dveh otrok.
· Na kolesu je dovoljeno prevažati otroka mlajšega od osem let, če je na kolesu pritrjen poseben sedež za otroka in je kolo dodatno opremljeno s stopalkami za noge, ki morajo biti prilagojene velikosti otroka. Sedež za otroka mora biti narejen tako, da ustreza velikosti otroka je trdno povezan s kolesom je nameščen tako, da ne ovira voznika, mu ne zmanjšuje preglednosti in gibljivosti onemogoča poškodovanje otroka.

· Dve ali več oseb se sme voziti le na kolesu posebne konstrukcije, ki je izdelano tako, da omogoča varno vožnjo.
· Na kolesu in v priklopnem vozilu, ki je dodano kolesu, sme prevažati otroka le polnoletna oseba.
· Voznik kolesa mora imeti ponoči in ob zmanjšani vidljivosti prižgano na sprednji strani žaromet za osvetljevanje ceste, ki oddaja belo svetlobo, na zadnji strani pa pozicijsko svetilko, ki oddaja rdečo
svetlobo. Na zadnji strani kolesa mora imeti nameščen rdeč odsevnik, na obeh straneh pedal rumene ali oranžne odsevnike, na kolesih pa rumene ali oranžne bočne odsevnike.

· Parkirano kolo mora biti postavljeno tako, da ne ovira prometa.

OPOZARJAMO: Kolesarji, cestnoprometna pravila veljajo tudi za vas. Bodite pozorni na prometno signalizacijo in jo upoštevajte. Opazujte promet in predvidevajte ravnanje drugih udeležencev. Pred spremembo smeri vožnje večkrat poglejte, kaj se dogaja za vami, ter pravočasno in odločno nakažite svoj namen. Vedno uporabljajte le površino, ki je namenjena kolesarjem. Če ni kolesarske steze ali pasu, vozite čim bližje desnemu robu vozišča v smeri vožnje. Vaše kolo naj bo redno vzdrževano in tehnično brezhibno. Voznik in potnik na kolesu morata imeti do dopolnjenega 18. leta starosti med vožnjo ustrezno pripeto kolesarsko čelado, ki jo priporočamo tudi odraslim kolesarjem. Nikoli ne vozite pod vplivom alkohola!

Želimo vam varno pot!

Zadnje novice

Sorodne vsebine