18.7 C
Ljubljana
torek, 3 avgusta, 2021

Je policija dala prav moravškemu županu? Vložene ovadbe zaradi onesnaževanja okolja in ilegalne predelave odpadkov

Pred letom dni je župan Moravč Milan Balažic vložil kazenske ovadbe proti podjetju Termit zaradi onesnaževanja okolja, ob tem pa kritiziral tudi inšpektorje, ki naj bi bili slepi za nepravilnosti.
 
Sedaj je PU Ljubljana sporočila naslednje: ljubljanski  kriminalisti  so  v  začetku  julija 2020 zaključili dalj časa trajajočo  kriminalistično  preiskavo  in  zoper odgovorne osebe podjetja z območja  Moravč  podali  kazensko  ovadbo  na  Okrožno  državno tožilstvo v Ljubljani  zaradi  utemeljenega  suma  kaznivega  dejanja Obremenjevanja in uničevanja okolja.

Predkazenski  postopek  so  kriminalisti pričeli na podlagi kazenske ovadbe Inšpektorata RS za okolje in prostor in ga izvajali z usmerjanjem Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani. V okviru kriminalistične preiskave so bile ugotovitve  Inšpektorata  RS  za  okolje  in prostor podkrepljene z dodatno zbranimi  obvestili. Kriminalisti so sume potrdili s  pridobljeno listinsko dokumentacijo,   opravljenimi  razgovori  idr.   Ugotovili  so  da  obstaja utemeljen  sum,  da  so  osumljeni od 2010 do sredine 2019, pri obratovanju naprave  za  predelavo  odpadkov  kršili  določila  Zakona o varstvu okolja (ZVO-1),  s  tem,  da  so obratovali v nasprotju z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem.   Poleg   nenevarnih  odpadkov  v  skladu  z  okoljevarstvenim dovoljenjem   so   zbirali   tudi  druge  odpadke,  za  katere  niso  imeli okoljevarstvenega  dovoljenja.  Vseh  odpadkov,  za  katere  so sicer imeli okoljevarstveno  dovoljenje pa niso predelovali v skladu s tem dovoljenjem, temveč  so  nepredelane odpadke in tudi druge odpadke, za katere sploh niso imeli  dovoljenja,  prevažali  na  območje, namenjeno za sanacijo rudniških odkopov, kjer so jih nepredelane vgrajevali.

Z  navedenim so povzročili nevarnost in dejansko škodo pri kakovosti zraka, zemlje  in  nevarnost  ter  škodo živalim in rastlinam. To je bilo potrjeno tudi  s  poročilom  Agencije  RS  za  okolje  in prostor (ARSO), ki je bilo izdelano  na  podlagi vzorčenja in kemijskih analiz sanacijskega materiala, površinskih in podzemnih voda na območju odkopa, kjer deluje družba.

Zagrožena  kazen,  ki jo Kazenski zakonik predpisuje to kaznivo dejanje, je kazen zapora do 8 let.

 
Domnevamo lahko, da gre za primer Termita, ni pa to dokazano, saj policija podrobnosti ni sporočila.

Zadnje novice

Sorodne vsebine