16.6 C
Ljubljana
ponedeljek, 27 septembra, 2021

Za osnovno šolo, ki je v Kamniku še ni, izpuhtelo že več kot milijon evrov občinskega denarja! Se obeta padanje okostnjakov iz omare Marjana Šarca?

Občina Kamnik vestno skrbi za to, da načrti in projekti OŠ Frana Albrehta ostajajo strogo varovana občinska skrivnost, saj je po dolgotrajnem zavlačevanju sprejela sklep, s katerim je zavrnila zahtevo po dostopu do informacij javnega značaja, ki se nanašajo na grafične priloge projektov, in zahtevo, s katero bi bile posredovane informacije o okvirni predvideni oceni vrednosti investicije, ki zaradi svoje razsežnosti buri duhove. Čeprav se gradnja še sploh ni pričela, je izpuhtelo že več kot 1.100.000 evrov občinskega denarja, občinski viri pa ob tem navajajo, da gre za “zgodbo Marjana Šarca”. Bo morda po porazu LMŠ v Kamniku kmalu prišlo do padanja okostnjakov iz Šarčeve omare? 

Že 12. oktobra lani, torej še pred lokalnimi volitvami, se je portal Kamnik.info poskušal dokopati do podatkov glede enega izmed najdražjih in največjih projektov v prihodnosti občine, zato je občino Kamnik zaprosil za podatke v povezavi z izgradnjo nove OŠ Frana Albrehta. Tematika je razumljivo predstavljala eno izmed glavnih predvolilnih tem, medtem pa je bilo rečeno, da naj bi bila v poteku faza pridobivanja gradbenega dovoljenja za novo šolo. Pri pridobivanju informacij pa ni neuspešen samo Kamnik.info, ampak tudi širša javnost, predvsem starši otrok, ki obiskujejo OŠ Frana Albrehta.

Zavlačevanju ni videti konca
Nekdanja občinska uprava je namreč 5. novembra lani sprejela sklep, s katerim se je rok za podajo informacij podaljšal do 27. decembra lani, torej skoraj do konca leta. S tem pa je združila več ločenih in ločeno vloženih zadev za posredovanje potrebnih informacij. Občina Kamnik je v zadnjem odgovoru za Kamnik.info 11. decembra lani zapisala le: “Kar se tiče vprašanja izgradnje OŠ F. Albrehta in s to investicijo povezane projektne dokumentacije, vam slednje ne moremo posredovati. Kot izhaja iz pojasnila oddelka za družbene dejavnosti, so PGD projekti v fazi preverjanja na upravni enoti oziroma v postopku izdaje gradbenega dovoljenja in postopek torej še ni zaključen. Hkrati poteka izdelava PZI projektov, ki se še popravljajo (v delu, ki ne vpliva na gradbeno dovoljenje), in sicer so slednji  trenutno v postopku recenzije ter se še dopolnjujejo. Nobena zadeva torej še ni zaključena. Ko bo, bo tako ali tako na občinski svet predložen Investicijski program, kjer bodo vsebovane vse relevantne informacije v zvezi s predmetno investicijo.”

Še isti dan je Kamnik.info občino pozval, da svoje nepopolno posredovane podatke in informacije dopolni z obrazložitvijo, da z njimi razpolaga. Prav tako pa tudi zato, ker skladno z zakonom o dostopu do informacij javnega značaja obstaja javni interes glede razkritja obstoječih podatkov, ta pa je tudi močnejši od javnega interesa ali interesa drugih oseb za omejitev dostopa do zahtevane informacije. Namesto zahtevanih informacij je občina v odgovor poslala še eno odločbo z dne 21. decembra lani, s katero je dostop do informacij odobrila zgolj delno, in to v delu, ki se nanaša na izvajalce del za doslej porabljena sredstva in dostop do splošne predstavitve projekta izgradnje šole, ob tem pa zavrnila dostop do osnovnih grafičnih prikazov in okvirno ocenjene vrednosti projekta.

V zavrnitvi se občina sklicuje na 9. točko prvega odstavka 6. člena zakona o dostopu do informacij javnega značaja, ki odreja, da organ prosilcu lahko onemogoči dostop do zahtevane informacije, če se zahteva nanaša na “podatek iz dokumenta, ki je v postopku izdelave, in je še predmet posvetovanja v organu, njegovo razkritje pa bi povzročilo napačno razumevanje njegove vsebine, pri čemer ne upošteva 2. točka istega člena, ki določa tudi: “Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, se dostop do zahtevane informacije dovoli, če je javni interes glede razkritja močnejši od javnega interesa ali interesa drugih oseb za omejitev dostopa do zahtevane informacije.”

Gradnja se vleče več kot deset let
Glede na to, da se gradnja šole vleče že več kot desetletje, ni čudno, da je ta predmet burnih razprav v javnosti, še posebej med starši in organi šole, saj se nanaša na varnost otrok, ki šolo obiskujejo, zadeva pa tudi vsaj dva domača javna zavoda. Dejstvo je, da je bilo porabljeno že preko milijon evrov občinskega denarja, kar je ogromno, in vsakomur z zdravo pametjo je jasno, da je v tem primeru interes javnosti precej večji od občinskih intrig. S prikrivanjem podatkov občina namreč ustvarja vtis, da nekaj smrdi.

Spodnja tabela prikazuje porabo sredstev za projekte in načrte, ki kaže na veliko mero potratnosti; izpuhtelo je namreč že več kot 1.100.000 evrov občinskega denarja.

Sicer je Občina Kamnik ob prvem posredovanju informacij glede porabe sredstev naredila napako pri letu 2018, za kar se je na opozorilo portala Kamnik.info opravičila in krivdo zvalila na občinsko strokovno službo. Poleg pa je posredovala tudi dostop do opisne predstavitve projekta izgradnje šole. Daleč od tega, da bi bil omogočen dostop do celotnega dokumenta, ampak le do izvlečka, saj ta ne vsebuje prilog.

Novoizvoljenemu županu Mateju Slaparju očitno še ni uspelo zverzirati kamniške birokratske smetane, ki že dlje časa spletno slepomiši. Glede na to, da je Slapar obljubil, da bo podatke v čim hitrejšem možnem času delil z javnostjo, lahko med drugim pričakujemo, da bodo na plano pričeli prihajati težki okostnjaki aktualnega predsednika vlade Marjana Šarca.

H. M./Nova24TV

Zadnje novice

Sorodne vsebine