7.4 C
Ljubljana
torek, 18 maja, 2021

[SEJA DZ] Zadnji dan seje o spremembah zakonov o skupnosti študentov in vojnih veteranih

Poslanke in poslanci bodo jutri, zadnji dan redne majske seje, obravnavali noveli zakonov o skupnosti študentov in vojnih veteranih, ki smo ju pripravili v poslanski skupini SDS.

S spremembami zakona o skupnosti študentov v poslanski skupini SDS predlagamo, da se Študentko organizacijo Slovenije opredeli kot pravno osebo javnega prava ter da za nadzor nad zakonitostjo in porabo finančnih sredstev študentske organizacije skrbi Računsko sodišče RS. Tako bi se za naročila blaga in storitev s strani študentske organizacije moral uporabljati zakon o javnem naročanju, obveznosti študentskih funkcionarjev bi morale slediti zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije, v celoti bi morali spoštovati zakon o dostopu do informacij javnega značaja, plačila zaposlenim bi morala biti omejena s plačilno lestvico v javnem sektorju za primerljiva dela. Za finančno poslovanje študentske organizacije bi se torej moralo uporabljati enake kriterije in predpise kot veljajo za javni sektor. V poslanski skupini SDS smo prepričani, da bi z omenjenimi spremembami zajezili netransparentno porabljanje finančnih sredstev študentske organizacije ter njenih funkcionarjev in zaposlenih.

V nadaljevanju bodo poslanke in poslanci obravnavali še novelo zakona o vojnih veteranih, s katero v poslanski skupini SDS predlagamo vračilo pravic in njihov obseg vojnim veteranom, kot je bil pred sprejetjem zakonom o uravnoteženju javnih financ pa vse do danes še ni bil vrnjen: znižanje starostne meje za uveljavljanje pravice do varstva po zakonu o vojnih veteranih iz 55 na 50 let ter vrnitev pravice do zdraviliškega in klimatskega zdravljenja tako, da lahko upravičenec po lastni izbiri uveljavi pravico po zakonu o vojnih veteranih ali po kakšnem drugem predpisu. Rešitev v zakonu pa je tudi sprememba cenzusa oziroma sprememba osnove ter način določanja osnove za ugotavljanje pravice do veteranskega dodatka in njegove višine. Če smo dvignili minimalno pokojnino, je prav, da dvignemo tudi cenzus za prejemanje veteranskega dodatka, smo prepričani. Predlog omenjenih sprememb smo pripravili na pobudo številnih vojnih veteranov, ki opozarjajo, da se nerazumno stanje, ki vlada na tem področju, nemudoma odpravi in da se ljudem, ki so bili pripravljeni za našo samostojnost dati življenje, omogoči človeka vredno življenje.

Vabljeni k spremljanju neposrednega prenosa seje na TV Slovenija 3 od 9. ure dalje!

Vir: sds.si

Zadnje novice

Sorodne vsebine