7.7 C
Ljubljana
torek, 18 maja, 2021

Poskrbimo, da bodo naši otroci prejeli prave vrednote in imeli radi Slovenijo

Čeprav že obrabljeno vendar resnično dejstvo je, da nas oblikuje okolica: »Povej mi s kom se družiš in povem ti, kdo si.« Gotovo pa velja tudi: »Povej mi, kaj bereš, in povem ti, kdo boš postal.« Zato ni pomembno samo to, da naši otroci sploh berejo, pač pa še bolj to, kaj berejo.
Pogrezniti se v dobro knjigo – to je bilo tedaj nekaj najboljšega, veliko boljšega kot ogled tv serije ali risanke. Škoda je, da je danes svet malčkov in otrok preveč prevzela televizija in tehnologija. Gledanje risank in uporaba telefonov ter tablic se sicer omejuje na vsakem koraku, vendar pa gre pri tem za veliko več, kot za omejevanje – treba je ponuditi dobro alternativo. Otroško oko in srce vedno hrepenita po lepoti in vrednotah, po zgodbi in smislu; otroška glavica potrebuje čas za predelavo in ponotranjenje videnega, slišanega in prebranega. Prav knjiga se pred otrokom odstira počasi in je že od nekdaj pomembna za oblikovanje pogledov na svet, zato ne gre pozabljati, kako pomembna je izbira čtiva za otroke. Ne gre zanemariti – najbolj vzgaja knjiga, prebrana z užitkom in za zabavo.

Ker želimo, da bi slovenski otroci brali dobre knjige, ki bi privzgajale prave vrednote in domoljubje, sta revija Demokracija in založba Nova obzorja, d. o. o., objavila javni razpis za izvirno slovensko pravljico, ki bo primerna za otroke do 10. leta starosti.

Javni razpis poteka od 27. septembra do 19. oktobra 2018.

Splošni pogoji javnega razpisa:

1. Na javnem razpisu s svojimi besedili lahko sodelujejo uveljavljeni in neuveljavlje¬ni avtorji, ki izpolnjujejo v tem razpisu določene pogoje.
2. Avtorji sodelujejo na javnem razpisu s pravljico, ki lahko obsega skupaj s presledki med 5.000 do največ 8.000 znakov.
3. Pravljice morajo biti izvirne, še neobjavl¬jene in napisane v slovenskem jeziku
Pravljica naj obravnava nevarnosti, ki jih prinašajo multitikulturalizem in ilegalne migracije.
Pravljica mora krepiti narodno zavest in v otroki spodbuditi domoljubje, pripadnost tradicionalni družini, ki je temelj in branik slovenstva.
Pravljica mora imeti pozitivne junake (otro¬ka/e, starše, družino) in negativne junake. Pravljica naj ima srečen konec ali naj vsaj daje upanje, da pravica in resnica ter narodna zavest, domoljubje in družina na koncu vedno zmagajo.
Podrobnejše smernice razpisa
– Pravljica je lahko v verzih ali v prozi.
– Glavni liki so lahko vzeti tudi iz že obsto¬ječe slovenske otroške literature oziroma pravljic, ki pa naj v novi dogodivščini zaživijo v skladu z domoljubnimi in družinskimi vrednotami (npr v smislu: Kekec gre na Kolpo branit mejo…).
– Dogajanje je lahko postavljeno v čas katerega od slovenskih praznikov (božič ali velika noč).
– Pravljica (če je mišljena kot slikanica za mlajše otroke) ima lahko za glavne osebe tudi poosebljene živali, pri čemer pozitivne junake predstavlja domača živalska vrsta, vsiljivce oziroma negativce pa tujerodna invazivna vrsta.
– Poudarek naj bo na koncu v tem, da je lepo živeti v tradicionalni družini (oče, mama, otroci) in obkrožen s sonarodnjaki/ svojo vrsto.
4. Avtorji pošljejo natisnjeno besedilo s priporočeno pošto na naslov Nova obzorja, d o. o., Linhartova cesta 13,1000 Ljubljana s pripisom »Pravljica – javni razpis 2018«. Zraven besedila naj priložijo zapečateno ovojnico s kodo (ali psevdonimom), v kateri so zapisani ime in priimek, naslov in telefonska številka ter naslov pravljice.
Z oddajo besedila se avtor v celoti strinja z vsebino pogojev tega razpisa.
6. Strokovno komisijo sestavljajo: zunanja članica, novinarka televizije Nova24TV Marjanca Sche- icher, novinarka Demokracije Lucija Kavčič ter namestnik glavnega in odgovornega urednika Demokracije Metod Berlec.
7. Strokovna komisija bo na natečaju upoštevala vse pravljice, ki bodo na zgoraj navedeni naslov in z vsemi zahtevami tega razpisa prispele do vključno 19. oktobra 2018.
8. Strokovna komisija bo izbrala tri najboljše pravljice in jim podelila tri nagrade. Prva nagrada je 300 evrov neto, druga nagrada 200 evrov neto in tretja nagrada 100 evrov neto.
Strokovna komisija lahko predlaga za odkup tudi druge pravljice.
9. Prireditelj bo avtorjem treh nagra¬jenih pravljic izplačal honorarje ob izidu prve pravljice.
10. Imena nagrajencev bodo objavljena v Demokraciji številka 43, in sicer 25.10.2018. Prvo nagrajeno in odk¬upljeno pravljico bo založba izdala v kn¬jižni obliki. Pridružujemo si pravico objaviti tudi drugo in tretjo nagrajeno pravljico.

Nova obzorja, d. o. o.
Jože Biščak, direktor
Ljubljana, 27. 9.2018

Zadnje novice

Sorodne vsebine