13 C
Ljubljana
nedelja, 26 septembra, 2021

Medijski tajkun Martin Odlazek prevzel večinski delež radijskega trga, koncentracije lastništva pa nikoli priglasil Agenciji za varstvo konkurence!

Tranzicijski tajkun Martin Odlazek preko neposrednega lastništva različnih podjetij ter neposrednega lastniškega ali upravljavskega vpliva obvladuje večinski tržni delež v radijski dejavnosti na trgu Republike Slovenije. Ta svojega deleža oziroma koncentracije na trgu ni nikoli proglasil Agenciji za varovanje konkurence, kar bi moral storiti najkasneje takrat, ko je postal lastnik družbe Infonet media d.d., leta 2019.

 

Kot smo o tem že pisali, ima tranzicijski tajkun Martin Odlazek v svojem spektru velik nabor medijev. Med drugim tudi obvladuje večinski radijski tržni delež na slovenskem trgu, ki ga je pridobil z nakupom delnic družbe Infonet media d.d. V osnovi tako slovenski radijski trg obvladuje preko dveh radijskih mrež oziroma medijskih skupin, in sicer Media24 ter Infonet media. Na tak način ima neposredno ali posredno kontrolo nad podjetji, ki izdajajo kar 18 radiev, s čimer je pridobil najmanj 60-odstotni delež na trgu, ki je predpogoj za prevladujoč položaj.

Odlazek bi moral leta 2019, ko je kupil omenjene delnice, svoj tržni delež sporočiti Agenciji za varovanje konkurence, a tega ni storil in je ravnal v nasprotju z določili Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence.

Medijski velikan, ki pobere večino oglaševalskih prihodkov
Pridobivanje kontrolnih deležev v različnih podjetjih jasno prikazuje, da je cilj takšnega razpršenega in posrednega lastništva prikritje koncentracije podjetij, saj ima tako v rokah dve največji radijski združenji, s katerimi pokriva ključne predele Slovenije in tako tudi zbere večino oglaševalskih prihodkov. Ker je lastništvo obeh največjih mrež v rokah ene osebe, je tako nastal “medijski velikan”, ki ima neomejeno moč na trgu, zaradi česar se ostale radijske postaje borijo za svoje poslušalce in se utapljajo v rdečih številkah. Z večinskim deležem na trgu obstaja resna nevarnost, da bo Odlazek zlorabil svoj položaj na trgu radijskega oglaševanja in s tem omejeval učinkovito konkurenco.

Infonet media d.o.o. in Media24 sta skupaj lastnika naslednjih radijskih podjetij: Radio Aktual, Radio Celje, Radio Veseljak, Radio Salomon, Radio Krka, Radio Ptuj, Radio Aktual Kum, Koroški radio, Radio 1, Radio 3, Radio Antena, Radio Belvi, Radio Kranj, Radio Maksi, Radio pro 1, Radio Robin, Radio Triglav ter Radio Urban

Tako se je izogibal pridobitvi soglasij
Odlazek se je priglasitvi koncentracije izognil tako, da je prenos delnic izvajal v večih paketih, kjer je bil vsak prenos nižji od 20 odstotkov, s čimer se je tudi izognil zakonski obveznosti pridobitve predhodnega soglasja Ministrstva za kulturo, kar je obvezno za vse, ki želijo pridobiti več kot 20 odstotkov lastninskega ali upravljavskega deleža, oziroma deleža glasovalnih pravic v premoženju izdajatelja radijskega oziroma televizijskega programa ali izdajatelja splošno informativnega tiskanega dnevnika.

Zadnje novice

Sorodne vsebine