-0.8 C
Ljubljana
ponedeljek, 6 decembra, 2021

Klavrna dediščina bivše direktorice Javne agencije za knjigo Renate Zamida

Piše: Janja Strah

Letošnji pretresi na Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije so zamajali ugled in položaj te institucije, ki skrbi za nemoteno delovanje in razvoj celotnega področja knjige, odmevno dogajanje pa se je zaključilo z razrešitvijo direktorice Renate Zamide in decembrsko uvedbo kriznega upravljanja najpomembnejšega projekta uveljavljanja in promocije slovenske literature in založništva v mednarodnem prostoru.

Gostovanje Slovenije kot častne gostje na frankfurtskem knjižnem sejmu se je zaradi epidemije koronavirusa zamaknilo na leto 2023 in utegnilo bi se izkazati, da je to pravzaprav srečna okoliščina, kljub drugačnemu vtisu v javnosti se namreč sedaj kaže, da priprave na ta projekt niso bile ustrezno vodene, trenutno stanje pripravljenosti projekta je po ugotovitvah sveta agencije problematično in nezadostno, bivša direktorica Zamida pa celovite primopredaje ni opravila, oziroma se je sploh ni udeležila.

V javnosti pogosto spregledani očitki Renati Zamidi

Očitki vodstvu agencije so se pričeli pojavljati že v času prejšnje vlade, ko je takratni minister Zoran Poznič svet agencije pozval, naj odgovorno opravlja nadzorstvene naloge in ravna skladno z zakonodajo. Svet agencije, takrat ga je vodil pisatelj Slavko Pregl, ni želel resneje poseči v dogajanje, zato je ministrstvo, tokrat že v aktualni sestavi, opravilo zamenjavo dveh članov sveta. Dejansko so se kršitve pri vodenju te institucije nakazovale že v začetku letošnjega leta, ko Zamida ni pravočasno sprejela strateškega načrta za obdobje po letu 2019, kar je v luči zahtevnega položaja slovenskih založnikov, avtorjev in knjigotržcev, seveda pa tudi priprav na frankfurtsko gostovanje, še toliko bolj problematično, pri čemer krovni zakon na področju kulture nedvoumno določa, da je to razlog za razrešitev odgovorne osebe agencije, kar pomeni, da bi se ti zapleti morali zaključiti že pred meseci. Zagovorniki bivše direktorice so v javnosti skušali ustvarjati vtis, da je edini argument za razrešitev Zamide negospodarna poraba javnih sredstev za pogostitev v Hiši Franko, morda so bili slabo seznanjeni z dejstvi ali pa je to bil zgolj poskus odvračanja pozornosti z nezakonite oddaje državnega premoženja novomeški založbi in knjigarni Goga, ki jo vodi Zamidi naklonjen član sveta agencije Mitja Ličen, ter z zakonom neusklajeno in samovoljno ukinitev delovnih štipendij za avtorje, na kar je vseskozi opozarjala podpredsednica sveta agencije Gabrijela Babnik Ouattara. Med ključnimi argumenti njenih zagovornikov je bila usposobljenost Zamide za pripravo in izvedbo gostovanja na frankfurtskem sejmu čez tri leta. Trenutno stanje pripravljenosti projekta je po ugotovitvah sveta agencije alarmantno in v neskladju z zahtevnostjo in kompleksnostjo te naloge.

Na koncu pa krizni management?

Oglejmo si dejstva. Na agenciji za knjigo naloge direktorja vršilca dolžnosti začasno opravlja Sebastjan Eržen, ki je na agencijo prišel z Ministrstva za kulturo. V pripravi je razpis za novega direktorja ali direktorico, svet agencije pa je na decembrski seji uvedel krizno opravljanje projekta Frankfurt in začasnemu vodstvu agencije naložil vrsto opravil za utirjenje pripravljalnih aktivnosti. Trenutno so odprta številna pomembna vprašanja, projekt še nima potrjene finančne konstrukcije projekta, nima programskih selektorjev in izvršno produkcijske ekipe, programski odbor je bil doslej neaktiven, neliterarni programi še niso zasnovani, javni natečaj za celostno podobo in slogan gostovanja še ni pripravljen, morebitni dogovori z nemškimi založniki so nepoznani. Dediščina Renate Zamide je v zvezi s tem projektom skromna in precej neoprijemljiva, bivša direktorica pa je presedlala na čelo ljubljanske kandidature za EPK 2025, ki se je za poznavalce pričakovano zaključila v drugem krogu. Knjižna panoga lahko sedaj zgolj upa, da bo agencija kmalu dobila novo in dovolj sposobno vodstvo, ki bo odpravilo zatike in zamude pri tem najpomembnejšem projektu uveljavljanja slovenske literature v tujini ter odgovorno in v sodelovanju z deležniki področja pripravilo izvedbeni načrt gostovanja. Še pred tem bo potrebno s pristojnimi državnimi organi uskladiti finančne vire, tudi to namreč še ni opravljeno. Sedaj se žal izkazuje, da je podpora bivši direktorici temeljila na neinformiranem in navijaškem mnenju dela zainteresirane javnosti, ki je imelo le malo stika z dejanskim stanjem stvari.

Zadnje novice

Sorodne vsebine