17 C
Ljubljana
torek, 18 maja, 2021

Pred 45 leti je bila ustanovljena zbirna stranka Slovencev v Italiji

Pred 45 leti je v Devinu potekal prvi deželni kongres Slovenske skupnosti (SSk) – zbirne stranke Slovencev v Italiji. Gre za pomemben mejnik v zgodovini samostojnega političnega nastopanja Slovencev v Italiji, ki je temeljilo na načelih narodne samobitnosti, politične samostojnosti, pluralistične demokratične ureditve in socialne pravičnosti.

 

Pot samostojnih skupin do ustanovitve SSk je bila na Tržaškem in Goriškem različna, dejavnejša prisotnost v videmski pokrajini pa sega šele v čas po deželni reorganizaciji.

Prvi deželni kongres je bil 24. maja 1975 v Devinu, ko je SSk tudi dobila sedanjo organizacijsko obliko, ki pokriva avtonomno deželo Furlanijo-Julijsko krajino. Bogomir Špacapan je bil na kongresu izvoljen za prvega deželnega predsednika SSk, Drago Štoka je postal prvi deželni tajnik. Kongres je odobril tudi deželni statut in z njim je stranka dobila deželno strukturo. Mladinska sekcija SSk je ustanovila lastno organizacijo.

SSk si sedaj v Italiji s političnim delom na krajevni, državni in meddržavni ravni ter z nastopi svojih predstavnikov v izvoljenih telesih prizadeva za spoštovanje narodnostnih pravic Slovencev v Furlaniji-Julijski krajini, kot jih določajo italijanska ustava in državne ter deželne zaščitne norme, meddržavni sporazumi ter splošne konvencije o pravicah narodnih in jezikovnih manjšin.

Prizadeva si tudi za vsestranski napredek slovenske narodnostne skupnosti, sožitje med Slovenci in Italijani, sodelovanje med Italijo in Slovenijo ter reševanje splošnih vprašanj na območju, kjer živi slovenska manjšina, so ob obletnici ustanovitve sporočili iz SSk.

Slovenska skupnost je prisotna tudi v mednarodnem političnem kontekstu. Tesne vezi ima z Narodnim svetom koroških Slovencev in sestrsko Enotno listo, ki je politična stranka koroških Slovencev. V Italiji goji prijateljske odnose z Union Valdotaine, ki zastopa francosko govorečo skupnost v Italiji, in Južnotirolsko ljudsko stranko. SSk je včlanjena v Federalistično unijo evropskih narodnostnih skupnosti (FUEN) in Evropsko svobodno zvezo (EFA).

Zadnje novice

Sorodne vsebine