16.1 C
Ljubljana
sreda, 21 aprila, 2021

Tretja razvojna os, pomembna sprememba: Izgradnjo v celoti bo nosil DARS

Piše: J. M. (moja-dolenjska)

Vlada je prejšnji teden dopolnila Resolucijo o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030. Pomembna sprememba za Belo krajino in njeno cestno povezljivost je, da je za nosilko izgradnje hitre ceste od Malin do Metlike in Črnomlja na južnem delu 3. razvojne osi določena Družba Republike Slovenije (DARS).

V spremembi resolucije je določen tudi terminski plan izgradnje 3. razvojne osi – jug, za pripravo je v celoti odgovoren DARS.

– Odsek 1: NM vzhod – Maline (1. in 2. etapa, do Osredka):                     2021 – 2023

– Odsek 1: NM vzhod – Maline (3. in 4. etapa, od Osredka do Malin):        2024 – 2028

To pomeni, da je določeno, da je za 1. in 2. etapo (od avtoceste do Osredka) določena izvedba do vključno leta 2023.

Od Osredka do Malin (dve etapi, druga je predor Gorjanci) pa je določen čas izgradnje v letih od 2024 do 2028.

Še pred načrtom izgradnje sicer potekajo številne priprave. Na ministrstvu za infrastrukturo, kjer so pripravili predlog spremembe resolucije, navajajo, da je terminski plan priprave in izvedbe prilagojen glede na stanje izdelane in predvidene izdelave  projektne in investicijske dokumentacije ter pridobivanja dovoljenj za gradnjo.

Pri tem so izpostavili:

 1. Na odseku Novo mesto vzhod – Maline (1. in 2. etapa – do Revoza): dolgotrajno usklajevanje detajlnih projektnih rešitev z mnenjedajalci in dolgotrajni postopek pridobivanja okoljevarstvenega soglasja ter nepredviden potek pridobivanja zemljišč. Terminski plan izvedbe je vezan na predvideno pridobitev gradbenega dovoljenja. Glede na finančno konstrukcijo gradnje se pripravlja vloga za pridobitev sredstev EU, ki je bila že večkrat dopolnjena, vendar še ni bila posredovana na Evropsko komisija. Vloga za velik projekt bo na EK posredovana po pridobitvi okoljevarstvenega soglasja. Pri usklajevanju vloge sodeluje tudi tehnična asistenca JASPERS.
 2. Na odseku Novo mesto vzhod – Maline (3. in 4. etapa – od Osredka, pod Gorjanci, do Malin) je bilo pred pričetkom priprave projektne dokumentacije potrebno izdelati Študijo faznosti gradnje, ki je bila podlaga za izdelavo investicijske dokumentacije ter končne odločitve o faznosti gradnje.
 3. Na odseku Maline – Metlika (Črnomelj) se terminski plan uskladi skladno z dejansko fazo projekta in načrtovanimi aktivnostmi. 

  V terminski plan priprave in izvedbe je vključena etapa Metlika (rešitve prometnih zastojev zaradi mejne kontrole), pri čemer naj bi bila priprava projekta zaključena do konca leta 2023, gradnja cca 2,5 km dolge dvopasovne ceste od priključka Metlika – jug do priključka Metlika – sever pa naj bi se izvedla po letu 2024.

  Terminski plan in plan izvedbe:

  KODAUKREPOPIS UKREPOVPOVEZAVA MED UKREPIPRIPRAVA – TERMINSKI PLANPRIPRAVA – NOSILECIZVEDBA – TERMINSKI PLANIZVEDBA – NOSILEC
  Ro.4.13. razvojna os – jugOdsek 1: NM vzhod – Maline (1. in 2. etapa)2016 – 2021DARS2021 – 2023DARS
  Ro.4.23. razvojna os – jugOdsek 1: NM vzhod – Maline (3. in 4. etapa)4.12016 – 2023DARS2024 – 2028DARS
  Ro.4.33. razvojna os – jugOdsek 2: – Maline – Metlika (Črnomelj)do 2026Etapa Metlika do 2023DARSpo 2028Etapa Metlika po 2024DARS

   

Zadnje novice

Sorodne vsebine