2.3 C
Ljubljana
sobota, 17 aprila, 2021

Župan občine Gorenja vas-Poljane Milan Čadež: Smo na pravi poti!

»Odločitev za ponovno župansko kandidaturo je bila enostavna, saj se nam je v preteklih letih veliko ciljev uresničilo in pripravili smo nove projekte za naprej,« je zapisal župan občine Gorenja vas-Poljane Milan Čadež, ki se bo na volitvah potegoval za nov mandat. V nadaljevanju objavljamo celotno sporočilo.

 

Odločitev za ponovno župansko kandidaturo je bila enostavna, saj se nam je v preteklih letih veliko ciljev uresničilo in pripravili projekte za naprej. Pričetek mandata je bil težak, takoj smo bili na preizkušnji, saj smo imeli opravka s poplavami v dolinah desnih pritokov naše Sore in v Poljanah. Izboljšanju razmer ob poplavah na tem območju smo se lotili takoj in danes imamo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Namenu smo s predali vodovode Trebija-Gorenja vas, Hotovlja-Poljane in Podvrh-Četena Ravan-Zapreval ter kanalizacij Trebija-Gorenja vas z novo čistilno napravo Gorenja vas, Četena Ravan in Javorje, zgrajena je bila obvoznica mimo Škofje loke in Gorenje vasi. Obnovili smo Sokolski dom v Gorenji vasi z novo knjižnico, energetsko sanirali Osnovno šolo Gorenja vas in Zdravstveni dom, pridobili koncesijo za pediatrijo in uredili prostore za to dejavnost. Povečali smo koncesijo fizioterapije, pomagali smo tudi zasebnim zdravnikom, da so zgradili svoj objekt in s tem še izboljšali zdravstveno ponudbo, pred zdravstvenim domom pa zgradili novo parkirišče.

Ustanovili smo Javni zavod Poljanska dolina in s tem dali možnost boljše promocije in trženja vseh produktov v dolini, Tavčarjev dvorec na Visokem s celotnim ambientom smo pripeljali do kulturnega spomenika državnega pomena. Obnovili smo skoraj celo pritlično etažo dvorca, uredili lastniška razmerja, tako da je sedaj občina lastnik obeh objektov in pripadajočega zemljišča. Tudi drugje smo dosegli visoke uvrstitve na turističnem področju, mednarodnem sodelovanju in kvaliteti bivanja v naši občini. Pridobljeno je bilo dovoljenje za uporabo vodnega vira v pri Topličarju, kar daje možnosti nadaljevanja zastavljenega projekta, podjetje STC Stari vrh je pa končno postal lastnik šest sedežne žičnice. Sprejeli smo prostorski načrt in pričeli s pridobivanjem pobud za nove spremembe, ponoven sprejem OPN-ja planiramo za naslednje leto, s tem bodo zainteresiranim, zlasti mladim družinam, na voljo nove zazidljive parcele. Pridobili smo gradbeno dovoljenje za vodovod Lučine in podpisali sofinacerska sporazuma za gradnjo krožišča v Poljanah in obnovo ceste Trebija-Sovodenj. Športa dvorana v Gorenji vasi z novim zunanjim igriščem, novimi parkirišči in kotlovnico bo pa zaključena pred koncem leta.

V prihajajočem mandatu nas čaka gradnja poplavne varnosti v Poljanah, ki obsega premik struge Sore, ureditev sotočij Ločivnice in Hotovljščice s kopališčem, novih cest in pešpoti ter novega poplavno varnega mostu čez Soro v navezavi z novim krožiščem. V teku je načrtovanje za ceste Gorenja vas – Hotavlje z novim krožiščem, nadaljevanje obnove ceste Gorenja vas -Todraž in Lučine – Suhi Dol, ki je v zaključni fazi. Za cesto Trebija – Sovodenj in skozi vas Sovodenj bo pa še letos objavljen razpis za izvajalca del, medtem ko je za obnovo občinskih cest v dolžini 8,6 km že objavljen. Pričakujemo dodatna kohezijska sredstva za vodovod Lučine in pričetek gradnje po pridobitvi odločbe. Dobro se zavedamo, da je šolska in predšolska vzgoja pomembna, zato bomo naslednje leto izvedli statično in energetsko sanacijo Podružnične šole na Sovodnju, čez dve leti pa pričeli z gradnjo šestih oddelkov vrtca v Poljanah, za katerega smo že pridobili gradbeno dovoljenje, po tem pa še izgradnjo Podružnične šole v Javorjah.

Prepoznavnost občine in Poljanske doline na turističnem področju bomo še povečali z nadaljevanjem zastavljenih projektov. Na Tavčarjevem dvorcu na Visokem bomo z nadaljevanjem obnove sledili cilju, da bo objekt odprt cel dan in celo leto z gostinsko ponudbo in atraktivnimi razstavami v sodelovanju z Loškim muzejem in Zgodovinskim arhivom. V januarju letos smo s podpisom dogovora z ministrom za promet pristopili k projektu izgradnje gorenjskega kolesarskega omrežja, občinski klesarskih krog pa je poleg pohodnega že dobro uveljavljen. Z našimi lokalnimi pridelovalci in predelovalci domačih dobrot smo in bomo še naprej promovirali Poljansko dolino, deželo pod Blegošem, vse v smeri večje prepoznavnosti in spodbude za nove ponudnike.

Zadnje novice

Sorodne vsebine