12.3 C
Ljubljana
nedelja, 16 maja, 2021

Žan Mahnič: Kdo bo odgovarjal za večmesečne zamude pri izdajanju odločb na centrih za socialno delo?

Ali je dr. Anja Kopač Mrak kljub neuspešni reorganizaciji centrov za socialno delo v prejšnjem mandatu in posledično večmesečni zamudi pri izdajanju odločb za socialne prejemke še primerna za državno sekretarko v kabinetu predsednika vlade?

Prvi dan januarske seje so na dnevnem redu ustna poslanska vprašanja predsedniku in ministrom Vlade Republike Slovenije. Poslanec SDS Žan Mahnič je na predsednika vlade Marjana Šarca naslovil vprašanja v zvezi z večmesečnimi zamudami pri izdajanju odločb za socialne prejemke zaradi neuspele reorganizacije centrov za socialno delo, ki jo je izpeljala nekdanja ministrica za delo dr. Anja Kopač Mrak, danes državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade. 

V nadaljevanju objavljamo celoten magnetogram: 

ŽAN MAHNIČ: V zadnjih tednih smo v medijih spremljali številne zgodbe družin in posameznikov, ki so se znašli v težkem finančnem položaju zaradi izjemno velikih zamud pri odločanju ob delitvi socialnih prejemkov na centrih za socialno delo. Ti so zamujali in še vedno zamujajo z nerešenimi vlogami za prejemke, kot so otroški dodatki, subvencije vrtca, malice in kosila ter državne štipendije. V teh primerih gre ravno za tiste socialne prejemke, ki so namenjeni otrokom iz socialno šibkejših družin, in so zato morali v času zamud pri odločanju izpad sredstev, ki jim po zakonu sicer pripadajo, pokriti iz drugih virov, pri tem pa upati, da bo vloga v celoti odobrena in bodo v predvideni višini dobili potem ta sredstva tudi povrnjena.

Zaradi nekajmesečnih zaostankov, je te družine ali posameznike, poleg težkega finančnega položaja, spremljala tudi negotovost. Zaradi neodobrenih otroških dodatkov družine niso mogle načrtovati ali si privoščiti nujnih družinskih odhodkov, plačevati so morale polno ceno vrtca, dijaki in predvsem študentje pa so si morali poiskati delo, zaradi česar je pri nekaterih trpel tudi študijski proces.

Gre torej za edinstven primer v Republiki Sloveniji, kjer se o socialnih pravicah ni odločalo brez nepotrebnega odlašanja zaradi sistemske neučinkovitosti pri zagotavljanju socialnih storitev centrov za socialno delo, kar je posledica neodgovorne, prehitre, nedomišljene in neučinkovite reorganizacije centrov za socialno delo in odloženega projekta avtomatizacije odločb.

Ta dva projekta sta bila zasnovana in začeta v prejšnjem mandatu, v času ministrovanja ministrice dr. Anje Kopač Mrak, in sta potekala vse do oktobra 2018, ko je mandat že nastopila aktualna ministrica. Kljub opozorilom je uvajanje informacijske podpore ob reorganizaciji potekalo ravno v prvem tednu oktobra in zato informacijski sistemi centrov niso bili dostopni ter upravičenci niso mogli oddajati e-vlog preko portala E-uprava. Ravno v tem času pa je na centrih za socialno delo tako kot vsako leto prišlo do povišanega števila vlog zaradi začetka šolskega in študijskega leta.

Povišanje vlog je torej okoliščina, ki bi jo bilo mogoče predvideti in začetek reorganizacije prestaviti na nekaj mesecev kasneje, ko delo centrov za socialno delo ni toliko obremenjeno. Posledica tega je tudi predlog spremembe zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki smo ga imeli v novembru 2018, s katerim je bil iz zakonodaje umaknjen masovni, avtomatični informativni izračun za letne pravice. Glede na takšen razplet lahko sklepamo, da so se velike predvolilne obljube o modernizaciji in o avtomatizaciji sistema socialnega varstva sprevrgle v svoje nasprotje.

Zato me zanima, kdo je odgovoren in kako bo odgovarjal za nastalo materialno in nematerialno škodo socialno ogroženim družinam in ostalim posameznikom? Ali menite, da je dr. Anja Kopač Mrak po vsem tem še vedno primerna za funkcijo državne sekretarke v vašem kabinetu? Koliko je stala reorganizacija centrov za socialno delo in koliko njena promocija v javnosti, predvsem pred volitvami? Ali boste pripravili novo organizacijo, predvsem pa, kaj boste storili, da jeseni ne bomo priča ponovitvi tega primera?

MARJAN ŠAREC: Mislim, da je vprašanje zelo na mestu, glede na to, kaj se je dogajalo, in ste že sami detektirali kar nekaj stvari, ki so se dogajale. Z vami se moram strinjati, da dan reorganizacije ni bil izbran pametno, se pravi 1. oktobra, ko je največ teh vlog. Priliv vlog za uveljavljane pravic iz javnih sredstev je takrat res enormen in zato se moram žal z vami strinjati, da datum ni bil pravi.

Poleg tega je potem nastala sprememba oziroma nadgradnja informacijskega sistema, ki en teden ni deloval. Zasutost se je, seveda, nadaljevala, ker se tudi ni pravočasno ukrepalo. No, potem pa, ko me sprašujete, kaj se bo zgodilo v prihodnje, da se to ne bo več dogajalo; ministrica Ksenija Klampfer je ukrepala takoj, za izplačilo štipendij in denarne socialne pomoči oktobra oziroma decembra odredila dodaten rok in tako preprečila, da bi upravičenci ostali brez prejemkov. Zaposleni na centrih za socialno delo so opravljali nadurno delo oziroma ga še, nekateri tudi ob koncih tedna. Iz prejetih poročil vseh šestnajstih centrov izhaja, da je glavnina vlog rešena, zaostanke ima le še ljubljanski center za socialno delo, vendar je ministrica krajevno pristojnost za obravnavo teh vlog prenesla na druge centre po državi, ki zaostankov niso imeli. 
Tako je na današnji dan od prej 5.300 nerešenih vlog ljubljanskega centra takšnih le še 615 vlog, ob čemer je potrebno vedeti, da nekatere niso rešene tudi zato, ker centri še čakajo na dopolnitve vlog, na primer na dokazilo o višini dohodka iz tujine; ta v naših uradnih evidencah ni evidentiran in tudi nimamo dostopa do tega podatka.

Skratka, del teh zaostankov je tudi posledica neodzivnosti strank in ta neodzivnost pogosto vpliva tudi na trajanje postopkov. Se pa strinjam, da to ni glavni problem. Naj pa v izogib vtisu, da na centrih za socialno delo vlada kaos, povem, da centri odločbe večinoma izdajajo v zakonsko določenem roku dveh mesecev od prejetja vloge, zlasti ko gre za denarne socialne pomoči in varstveni dodatek. Poleg tega imajo pri reševanju vlog prednost socialno ogrožene družine. Verjamem, da se v bodoče to ne bo ponavljalo in s 1. 3. bo uveden nov sistem Krpan, ki bo zaposlenim olajšal delo z dokumentacijo in ne nazadnje – odobren je tudi dodaten kader, tako da verjamem, da v bodoče se to ne bi smelo dogajati.

Moram pa tukaj ministrico pohvaliti, da je bila ažurna in da je tudi glede druge problematike ravno taka, in verjamem, da bomo v enem letu že videli napredek, ker tudi osebno sprejema ljudi, ki imajo težave, in se res osebno angažira.

ŽAN MAHNIČ: Ja premier, strinjava se, zagotovo niste vi edini, ki je za to odgovoren. To je pač delo prejšnje ministrice, deloma tudi zaradi tega, ker je takrat Stranka modernega centra ministrici postavila ultimat, da bo glasovala proti njeni interpelaciji, v kolikor v nekaj mesecih ne pripravi načrt reorganizacije centrov za socialno delo. Takrat smo opozarjali, da takšni rokohitrski ukrepi ne bodo prinesli želenega, potem se je šlo v reorganizacijo z 62 centrov na 16, ki so potem te vloge reševali, in zgodilo se je točno to.

Kar bi lahko vi ukrenili, je to, da junija, ko je, mislim da sindikat teh delavcev opozarjal, da so preobremenjeni, da bi prestavili spreminjanje tega informacijskega sistema in do tega kolapsa ne bi prišlo. Skratka, za nekaj mesecev bi se zamaknilo, ne pa da se je šlo ravno takrat, septembra in oktobra, ko je naval zaradi začetka šolskega leta največji.

In tudi aktualna ministrica je večkrat javno izrekla kritiko na račun prejšnje ministrice, dr. Anje Kopač Mrak, kajti, takrat smo že opozarjali, reorganizacija centrov za socialno delo ne pomeni nič drugega kot več zaposlenih za tiste, ki so seveda člani stranke Socialnih demokratov. In zaradi tega, gospod premier, me zanima, ali menite, da je na podlagi vsega, kar se je zgodilo, na podlagi tega, da je mamica s tremi otroki, ki je vlogo oddala v začetku septembra, po navadi dobila odgovor v dveh tednih, tokrat pa 18. januarja, pa je še na deset tisoče takih primerov, ali je Anja Kopač Mrak še vedno primerna za to, da je državna sekretarka v vašem kabinetu?

Kako je s to digitalizacijo in pa informacijskimi sistemi? Ne nazadnje imate tudi v koalicijski pogodbi, da boste te rutinske birokratske zadeve skušali čim bolj digitalizirati, če temu tako rečeva, in pa koliko je vse to stalo? Nekaj 100.000 evrov sta dali dve ministrstvi, ki sta jih vodila ministra iz stranke Socialnih demokratov, pol leta pred volitvami dvema PR-agencijama.

MARJAN ŠAREC: Ni moje, da tukaj ocenjujem, kdo je za kaj odgovoren v prejšnji vladi in kdo ni odgovoren. Jaz sem povedal, kaj se dela zdaj. Povedal sem, da ministrstvo dela, da odpravlja zaostanke in da bo tudi nov sistem, tako mi zagotavljajo, da ko bo začel delovati, se bodo zadeve bistveno izboljšale. Sem pa povedal, da reorganizacija ni bila postavljena v pravi termin – tukaj se strinjava – vendar se je potrebno vprašati, zakaj je do tega prišlo na tak ali drugačen način, ampak, ni moje, da danes sodim, kdo je za kaj primeren. Jaz sem tukaj od 13. oziroma, ja, od 13. septembra vodim operativno vlado in če bi vse reševal, kaj je bilo prej, bom tu pa tam še kaj moral povedati, seveda, kaj se je prej zgodilo, pa česa ni bilo, ampak ne bom pa danes ocenjeval, kaj je kdo naredil in česa ni naredil, ker moram reševati današnje probleme, ki so na mizi.

ŽAN MAHNIČ: Ja, s tem se pa ne morem strinjati in to ste tudi sami dokazali, na podlagi ocenjevanja preteklega dela, ocenjevanja preteklega mandata ste – kakor smo iz medijev lahko izvedeli – ne nazadnje odločili, da Irena Majcen ne more biti, ponovno, ministrica ne za okolje ne za kmetijstvo.

To se pravi, da ste že v aktualnem mandatu na podlagi dela, ki ste ga ocenili nekako za nazaj, odločali o posameznikih. Ne vem, zakaj se ne morete odločiti oziroma se ne želite, in ste tako selektivni, ko pa gre za državno sekretarko v vašem kabinetu dr. Anjo Kopač Mrak.

Seveda je nastala škoda, ki bo na nek način povrnjena. Verjetno ne tistim, ki so, glede na to, koliko so dobili bodisi štipendij bodisi otroškega dodatka v preteklem letu, na podlagi tega načrtovali svoje izdatke v zadnjih mesecih leta, tudi zdaj januarja, februarja, tem se ne bo moglo povrniti. Verjetno ne pričakujemo, da bo Anja Kopač Mrak to povrnila, ampak neko objektivno odgovornost bi pa vendarle lahko sprejela, glede na to, da je bilo opozorjeno, kaj se bo zgodilo, če se bo hitelo ravno v tem času v neko reorganizacijo tega sistema.

Ampak, po eni strani razumem, če greste na Erar in vpišete Futura ali pa Pristop, boste videli, da je bilo v zadnjem letu pred volitvami na 100.000 evrov nakazanih tem dvema PR-agencijama – z ministrstva za kmetijstvo Futuri, z ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pa Pristopu –, in verjamem, da bomo tudi v komisiji, katere kadrovsko sestavo bomo potrjevali na tej seji, to zadevo pregledali – ali gre morda za financiranje kampanje politične stranke, v tem primeru Socialnih demokratov?

In to, gospod premier, sem vas vprašal, koliko denarja je šlo za reorganizacijo, predvsem pa, koliko za aktivno promocijo v javnosti. Tukaj imamo tudi projekt, mislim da se imenuje »Socialna aktivacija«, tik pred parlamentarnimi volitvami. Takšnih ukrepov se ne sprejema tako hitro, predvsem ne ob vseh opozorilih, ampak očitno je tukaj zadaj neka širša zgodba, ki jo bo treba preveriti. In upam, da vendarle boste sledili temu, kar ste zapisali v koalicijsko pogodbo, in da ne bomo v prihodnjih mesecih, ko bo zopet prišlo do česa takšnega, priča temu, da bo minister vaše vlade prišel v parlament z zakonom, kjer bo iz zakona črtal, recimo, avtomatsko reševanje teh vlog na podlagi nekega informacijskega sistema. 

Zaradi vsega navedenega, gospod predsednik državnega zbora, predlagam, da poslanke in poslanci v skladu s poslovnikom opravimo razpravo o odgovoru predsednika vlade na moje poslansko vprašanje. 

Vir: sds.si

Zadnje novice

Sorodne vsebine