6.4 C
Ljubljana
sobota, 17 aprila, 2021

Zakaj bodo predčasno razrešili direktorja AVK

Vlada je Svet Javne agencije RS za varstvo konkurence pozvala, da izvede postopek predčasne razrešitve direktorja Andreja Matvoza zaradi suma o nestrokovnem opravljanju dela direktorja. Vlada tudi zahteva, da jo Svet AVK o svojih ugotovitvah obvesti najkasneje do konca meseca maja.

Iz letnih poročil AVK je razvidno, da se je število izdanih odločb o prekrških znižalo. Agencija v obdobju, ko je njen direktor Andrej Matvoz, ni izdala nobenih odločb o prekrških.
Matvoz je bil 17. januarja 2018 kot priča zaslišan pred preiskovalno komisijo o ugotavljanju zlorab v slovenskem zdravstvenem sistemu na področju prodaje in nakupa žilnih opornic. Na zaslišanju ni izkazal poznavanja svojih nalog in pristojnosti kot direktor in zato posledično obstaja sum, da jih niti ne more strokovno izvajati. Na vprašanje, ali lahko direktor agencije vodi postopke, je namreč Matvoz odgovoril, da ne in da ne ve, kdo bi mu podelil pooblastilo za to.

Direktor AVK seveda pooblastila ne potrebuje, saj mu to pristojnost daje tretji odstavek 12.i člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence. Omenjena preiskovalna komisija je 26. marca 2018 v svojem zaključnem poročilu ugotovila, da naj bi direktor AVK Andrej Matvoz vedel za položaj določenega dobavitelja v Sloveniji, vendar ni reagiral in sprožil sektorske preiskave. Toliko bolj zaskrbljujoče je dejstvo, da je omenjena komisija že 18. oktobra 2017 podala vmesno poročilo, v katerem je predlagala, da pristojni organi, raziščejo sume. Obe poročili je obravnaval tudi DZ in sta objavljeni na spletnih straneh DZ.

Povod, da je minister Počivalšek na Vladi RS sploh spregovoril o tej zadevi, pa je primer Agrokor. Namreč, ko je v veljavo stopil Lex Agrokor in je Hrvaška imenovala svojo izredno upravo v podjetju Agrokor, je preko nje pridobila odločilen vpliv na Agrokor – tako tudi posreden vpliv na Mercator. Prišlo je do spremembe kontrole v družbi, kar lahko pomeni izpolnitev pogoja za obvezno priglasitev koncentracije v RS. »Kolikor nam je znano, ta ni bila priglašena. AVK lahko po uradni dolžnosti uvede postopek presoje koncentracije, če je izkazana verjetnost, da je prišlo do koncentracije, ki je podrejena določbam Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence. Tudi AVK tega ni storil. Vsaj po nam znanih informacijah ne,« pravi minister Počivalšek. Opustitev uvedbe takšnega postopka lahko pomeni morebitno kazensko odgovornost direktorja AVK, denimo kaznivega dejanja nevestnega dela.

V vladnem gradivu je sicer navedenih še nekaj dejstev, ki dajejo vtis, da direktor AVK svojega dela ne opravlja vestno in strokovno, direktor AVK pa se ima v skladu s Poslovnikom AVK pravico izjaviti glede obstoja razloga za razrešitev.

Zadnje novice

Sorodne vsebine