16.4 C
Ljubljana
četrtek, 29 julija, 2021

Za podjetnike in lesarje štiri milijone evrov ugodnih posojil

Slovenski regionalno razvojni sklad je danes v uradnem listu objavil javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa. Na voljo so štirje milijoni evrov, vsak vlagatelj mora prispevati lastna sredstva v višini najmanj 25 odstotkov vrednosti projekta.

Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil regionalnega razvojnega sklada za dva namena: podjetniškim projektom ter projektom na področju obdelave in predelave lesa. Projekti morajo biti v obeh primerih povezani z vzpostavitvijo novega oz. razširitvijo zmogljivosti obstoječega proizvodnega obrata, diverzifikacijo proizvodnje ali pa bistveno spremembo proizvodnega procesa.

Na razpis se lahko prijavijo velika, srednje velika, mala in mikro podjetja, in sicer tako gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki kot tudi zadruge. Kandidirajo lahko tudi tuja podjetja, a če bodo uspešna, bo sklad posojilno pogodbo sklenil le z njihovo podružnico, registrirano v Sloveniji.

Sklad bo izbrane projekte sofinanciral v višini do največ 75 odstotkov upravičenih stroškov projekta, višina obrestne mere pa je odvisna od tega, ali gre za posojilo z elementi državnih pomoči ali pa brez. V prvem primeru se giblje 0,6 do 0,9 odstotne točke nad trimesečnim euriborjem, v drugem pa 0,1 do 0,8 odstotne točke nad veljavno referenčno obrestno mero za izračun državne pomoči.

Roka za oddajo prijav sta dva, in sicer 8. oktober in 19. november, poslati pa jih je treba na sedež Slovenskega regionalnega razvojnega sklada v Ribnici.

Na skladu ob tem opozarjajo, da mora biti iz predložene prijavne dokumentacije razvidno, da za končni proizvod, ki izhaja iz prijavljenega projektom, obstaja trg in zmožnost prodaje predvidenih izdelkov. Prijavljeni projekt mora prav tako izkazovati pozitivne učinke na vlagateljevo poslovanje.

Izbrani vlagatelji, ki jim bo sklad odobril posojilo z elementi državnih pomoči, projekta ne smejo začeti izvajati pred vložitvijo vloge na javni razpis. Prvi možni datum, določen za začetek projekta, je namreč datum oddaje vloge. Za projekte, ki bodo dobili posojila brez elementov državnih pomoči, pa velja, da se lahko začnejo izvajati od vključno 1. septembra 2017 naprej.

Zadnje novice

Sorodne vsebine