7.7 C
Ljubljana
četrtek, 22 aprila, 2021

Z maskami na avtobus

Skupnost občin Slovenije (SOS) je na Kabinet predsednika Vlade RS, ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Nacionalni inštitut za javno zdravje naslovila opozorilo glede prevozov osnovnošolskih otrok v novem šolskem letu.

Že v preteklem šolskem letu, po vrnitvi otrok v šole v maju in juniju, so zaradi strogih higienskih priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) z več dopisi opozarjali na težave pri organizaciji brezplačnega prevoza učencev in otrok s posebnimi potrebami. »Opozorili smo, da so in bodo občine zaradi priporočil NIJZ dodatno finančno kot tudi administrativno obremenjene,« pravijo na SOS. Na podlagi priporočil NIJZ za zagotavljanje varne razdalje med potniki se je zgodilo, da so pogodbeni izvajalci šolskih prevozov prevoze izvajali na način, da so na primer s kombiniranim vozilom (npr. osem plus en sedež) prevažali največ po dva otroka (plus voznik) in so zaradi navedenega relacije morali ponavljati, da bi zagotovili prevoz vseh učencev. »Če pa organiziranih prevozov ni bilo,« pojasnjuje generalna sekretarka SOS Jasmina Vidmar,« so prevoze v šole in ustanove prevzeli starši.«

Razumne odločitve

Priporočila NIJZ so narekovala, da morajo voznik in otroci na avtobusu nositi masko. Veljalo je redno razkuževanje rok in površin ter zračenje vozila. Pri vstopu v vozilo je veljala razdalja vsaj 1,5 metra. Bliže so si bili lahko le šolarji iz istega gospodinjstva oziroma v primerih, ko je bila med šolarji fizična pregrada. Voznikovo mesto je moralo biti ločeno s fizično pregrado. Sedeži, na katerih je bilo dovoljeno sedeti, je označil izvajalec prevoza.

Ob začetku novega šolskega leta in pripravi smernic pa je navedena problematika znova postala aktualna. Občine in šole se bojijo strogih priporočil in omejitve NIJZ glede razdalje med učenci na avtobusih in v kombijih. Pozvali so, da naj pristojni državni organi glede načina izvedbe pouka v novem šolskem letu sprejmejo razumne, predvsem pa finančno vzdržne in izvedljive ukrepe in odločitve. »O tem naj tudi nemudoma seznanijo občine, ki morajo informacije o načinu organizacije prevozov prejeti čim prej, da se ne bo ponovil scenarij v mesecu maju, ko so bile odločitve znane le nekaj dni pred uvedbo sprememb pouka,« so zapisali na SOS.

Glede na obstoječa priporočila NIJZ so občine kritične do možnosti postavitve fizičnih pregrad na avtobusih. Tovrstna rešitev bi predstavljala dodaten strošek za prevoznika. Prav tako problematična se jim zdi možnost, da učence vozijo prostovoljci, ki pa v primeru nesreče nosijo odgovornost. V skladu z 82. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in s 56. členom Zakona o osnovni šoli je zagotavljanje brezplačnih prevozov s financiranjem vozovnice za javni linijski, mestni in primestni prevoz, kjer teh prevozov ni, pa z organiziranjem posebnih pogodbenih prevozov, ki so oddani izvajalcu na podlagi določil Zakona o javnem naročanju in so vezani na število otrok, vključenih v tako organizirani prevoz, pristojnost občin. »Občina otrokom te pravice ne more omejiti. Izjemoma, ko ni mogoče ponuditi organiziranega šolskega prevoza, starši pa soglašajo, da sami vozijo otroka v šolo in iz nje, lahko uveljavljajo pravico do povračila prevoznih stroškov. O posamezni vlogi staršev odloči lokalna skupnost z izdajo odločb o povračilu stroškov prevoza, kar nikakor ni zanemarljiva dodatna obveznost,« pojasni Jasmina Vidmar.

Ohlapnost zakonodaje

Se pa v iz državnega proračuna zagotavljajo sredstva za prevoze učencev s posebnimi potrebami, sredstva za prevoze učencev osnovne šole in sredstva za varstvo vozačev, katerih pot v šolo je ogrožena zaradi velikih zveri. Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport imajo podatek, da je bilo 21 občin (Ajdovščina, Bloke, Brezovica, Cerknica, Dobrepolje, Grosuplje, Idrija, Ig, Kočevje, Kostel, Litija, Loška dolina, Loški potok, Nova Gorica, Osilnica, Pivka, Postojna, Ribnica, Sodražica, Velike Lašče, Žužemberk) upravičenih do sredstev za prevoze osnovnošolcev, katerih pot v šolo je ogrožena zaradi velikih zveri. Takih učencev je bilo v minulem šolskem letu 3177.

Na SOS že več let opozarjajo na nedorečenost in ohlapnost veljavne zakonodaje, se pa bojijo, da bodo zaradi strogih priporočil občine dodatno finančno in administrativno obremenjene. »Koliko bodo dodatni stroški znašali, je težko predvideti, zato bi izpostavili, da občine že v »normalnih« časih zagotavljajo precej sredstev iz svojih proračunov za prevoze osnovnošolskih otrok, v letu 2019 je bilo temu namenjenih 38.278.808 evrov,« razkriva generalna sekretarka. Skupnost občin Slovenije le nekaj dni pred začetkom šolskega leta od pristojnih organov ni prejela odgovora na poslani dopis z opozorilom.

Tik pred oddajo članka v tisk smo iz medijev izvedeli še, da morajo po zdaj veljavnem, tako imenovanem modelu B, vsi učenci na avtobusu skladno z navodili in priporočili NIJZ obvezno uporabljati maske ne glede na starost. Če otrok maske ne bo imel, ne bo smel vstopiti v kombi oziroma na avtobus. Za zdaj število mest v avtobusu ne bo omejeno, omejili pa bi jih ob poslabšanju epidemioloških razmer. So pa pristojni sprejeli tudi odločitev, da morajo vsi učenci ne glede na starost,v skupnih prostorih nositi maske, v učilnicah pa ne.

Zadnje novice

Sorodne vsebine