24.4 C
Ljubljana
četrtek, 24 junija, 2021

V inšpekcijskih nadzorih ugotovljene nepravilnosti upravljanja večstanovanjskih stavb

Gradbena inšpekcija je, da bi izboljšala kakovost upravljanja večstanovanjskih stavb, letos izvedla usmerjeno akcijo, v kateri je preverjala zagotavljanje pogojev za učinkovito upravljanje. Nadzor je bil izveden v 25 naključno izbranih večstanovanjskih stavbah, v 13 primerih pa so inšpektorji uvedli prekrškovni postopek.

Vzorec naključnih stavb je bil izbran tako, da se je posamezni upravnik pojavil le enkrat. Akcija je bila v prvem delu namenjena preverjanju načina gospodarjenja s sredstvi rezervnega sklada, v drugem pa izstavljanju obračuna stroškov ter prikazovanja stanja rezervnega sklada za celotno večstanovanjsko stavbo, so sporočili z ministrstva za okolje in prostor.

Ugotovljene kršitve se pretežno nanašajo na izpolnjevanje obveze, da mora upravnik sredstva rezervnega sklada naložiti samo v depozite pri bankah in hranilnicah, ki imajo v skladu s predpisi o bančništvu dovoljenje za sprejemanje depozitov na območju Slovenije, ter na izstavljanje obračuna stroškov v delu prikazovanja stanja rezervnega sklada za celotno stavbo.

V zadnjih letih je stanovanjska inšpekcija na področju upravljanja večstanovanjskih stavb izvedla več usmerjenih nadzorov, katerih namen je bil preveritev izvajanja vzdrževalnih del na napravah in preveritev nekaterih pogojev za učinkovito upravljanje večstanovanjskih stavb. Vse akcije so bile izvedene z namenom, da se zagotovi pogoje za učinkovito upravljanje večstanovanjskih stavb in tako stanje večstanovanjske stavbe, da je omogočena njena normalna raba.

Zadnje novice

Sorodne vsebine