0.2 C
Ljubljana
četrtek, 15 aprila, 2021

Tomaž Lisec: Bo za dotrajano športno infrastrukturo v Sloveniji končno več denarja?

Bodo pripravljavci nove evropske finančne perspektive posebno pozornost namenili področju športne infrastrukture?

 

Poslanec Tomaž Lisec je na Vlado Republike Slovenije naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi s problematiko neustrezne športne infrastrukture v RS.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Spoštovani!

V Republiki Sloveniji imamo okoli 6. 700 športnih društev, od tega jih ima okoli 1. 500 status društva v javnem interesu. Ne samo člani društev, tudi mnogi rekreativci, predvsem pa slovenske izobraževalne ustanove za svoje delovanje potrebujejo prostor in potrebujejo športno infrastrukturo. Ta pa je po zadnjih znanih podatkih v povprečju stara skoraj 40 let. Skoraj nimamo športnih društev, ki imajo v lasti nepremičnine, večinoma so materialni pogoji (zemljišča, objekti) v domeni lokalnih skupnosti. Te skozi povprečnino ne zmorejo zagotoviti razvoja pogojev za šport in prosti čas.

V mesecu maju 2019 smo v poslanski skupini SDS na to temo sklicali nujno sejo pristojnega odbora in na kateri so bili sprejeti tudi štirje sklepi. In sicer:

1. Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino poziva Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, da do konca julija 2019 lokalne skupnosti pozove po potrebah s področja športne infrastrukture ter v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi in civilno družbo pripravi pregled planirane infrastrukture z oceno stroškov po letih ( 2020–2027) za ureditev oz. izgradnjo objektov.
2. Odbor poziva MIZŠ, da do konca leta 2019 poroča o aktivnostih Odboru in da na polovici NPŠ 2014–2023 pripravi Poročilu o področju infrastrukture vključujoč julij 2019.
3. Odbor poziva Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, da pri pripravi nove finančne perspektive 2021–2027 posebno pozornost nameni virom za pridobivanje EU sredstev za področje športne infrastrukture.
4. Odbor poziva Ministrstvo za infrastrukturo, da v naslednjih proračunih predvidi finančna sredstva za področje športne infrastrukture, ki je nacionalnega pomena.

Zanima me, kako poteka realizacija posameznih sklepov. Prosim odgovor za vsak sklep posebej.

Zadnje novice

Sorodne vsebine