5.3 C
Ljubljana
sreda, 21 aprila, 2021

Suzana Lep Šimenko: Bomo imeli v prihodnjem letu uravnotežen proračun?

“V SDS ne pristajamo na ponoven dvig davkov, na dodatne bremenitve gospodarstva in državljanov ter na dodatno zadolževanje države,” je povedala poslanka SDS Suzana Lep Šimenko.

 

Poslanke in poslanci bodo na današnji izredni seji med drugim odločali tudi o podpori noveli zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019. Stališče poslanske skupine SDS je predstavila poslanka Suzana Lep Šimenko.

Celoten magnetogram, ki ni avtoriziran, objavljamo v nadaljevanju.

SUZANA LEP ŠIMENKO: Spoštovani poslanke in poslanci! Zakon o izvrševanju proračuna je običajno spremljajoči se zakon obravnave proračunov. Proračun za leto 2019 je bil sprejet pod prejšnjo vlado, sicer zoženo različico zdajšnje vlade. Njegove spremembe oziroma rebalans se pričakujejo takoj v začetku leta 2019. Zakon o izvrševanju proračuna pa je običajno tudi zakon, v katerem lahko najdemo zelo različne vsebine, brez katerih, seveda, izvrševanje proračuna ni mogoče. Ali lahko govorimo o usklajenosti posameznih postavk in uravnoteženju proračuna, tudi glede na odboru sprejete amandmaje, lahko, seveda, zgolj ugibamo. Pričakovati pa je, da bomo skupaj z rebalansom proračuna imeli na dnevnem redu ponovno spremembe zakona o izvrševanju proračuna. Zlasti nas, seveda, skrbi dejstvo, kje v proračunu boste našli sredstva, ki jih po tem zakonu zagotavljate.

Poglavitne rešitve tokratne novele zakona se zlasti nanašajo na vzpostavitev delovanja proračunskega sklada, vzpostavitev ustrezne pravne podlage za upravljanje s tistimi kapitalskimi naložbami, s katerimi ne upravlja SDH, določitev izjeme pri prevzemanju večletnih obveznosti, ki bodo ministrstvu za obrambo v bodoče omogočala opremljanje z najpomembnejšimi razvojnimi programi Slovenske vojske, povprečnino, ki pripada občinam v skladu z zakonom o financiranju občin za leto 2019, ki bo znašala v višini 573,50 evrov.

Določa se letni dodatek za upokojence, in sicer v petih razredih in ne v dveh razredih, kot določa ZPIZ-2. S tem boste, seveda, za proračun prihranili okoli 38 milijonov evrov. Moramo pa, seveda, na tem mestu poudariti, da je ta sprememba drugačna, kot ste si jo sami zapisali v koalicijski pogodbi. Rešitve novele prinašajo tudi izredno uskladitev pokojnin, in sicer v višini 1 %, če bo gospodarska rast za leto 2018 presegla 3 % bruto domačega proizvoda, oziroma v višini 1,5 %, če bo gospodarska rast presegla 4 %, oziroma 2 %, če bo gospodarska rast presegla 5 %.

V Slovenski demokratski stranki pozdravljamo zlasti spremembo povprečnine za leto 2019, s sprva predvidenih 558 evrov na 573,5 evra. Le-to je še vedno manj, kot bi si želele občine, vendar je vlada z občinami sklenila dogovor, zato se seveda s predlagano spremembo strinjamo tudi mi.

Kot pa uvodoma že izpostavljeno, nas zlasti skrbi dejstvo, da ni znano, iz katerih postavk boste vzeli sredstva, ki se po tem zakonu sprejemajo. Ne moremo pristati na ponovne dvige davkov, na dodatne bremenitve gospodarstva in državljanov, kot tudi ne moremo pristati na dodatno zadolževanje države. Seveda pa podpiramo na drugi strani, kot že rečeno, dvig povprečnine kot tudi to, da se bo več sredstev namenilo za upokojence.

Zaradi vsega izpostavljenega smo se v Slovenski demokratski stranki odločili, da se bomo pri glasovanju tokrat vzdržali. Hvala.

Zadnje novice

Sorodne vsebine