15.7 C
Ljubljana
sreda, 12 maja, 2021

SOS za pitno vodo! Janković s svojo tovarišijo še naprej vztraja pri začrtani trasi za kanal C0 in s tem ogroža zdravje Ljubljančanov!

Arso še vodi postopek predhodne presoje vpliva na okolje za projekt kanalizacijskega kanala C0 na območju Ljubljane. Kdaj bo postopek zaključen, na ministrstvu za okolje ne želijo napovedovati. “Trase ne nameravamo spreminjati,” pa kljub kritikam, da bi kanal lahko predstavljal grožnjo pitni vodi za Ljubljančane, sporočajo z Mola.

 

Agencija RS za okolje (Arso) je lani je po uradni dolžnosti začela predhodni postopek, v katerem ugotavlja, ali je treba za nameravani poseg izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. V preteklosti so na Arsu že odločili, da presoja ni potrebna, a so nov postopek začeli, potem ko so se na občini odločili varnost kanala povečati z dodatnimi betonskimi kinetami.

“Ugotovitveni postopek je v teku. V tej fazi je nemogoče napovedati tako, kdaj bo odločitev sprejeta, kot tudi naravo odločitve,” so za STA pojasnili na okoljskem ministrstvu.

Ministrstvo je sicer že lani ugotovilo, da je v postopkih pridobivanja dovoljenj za gradnjo kanala C0 prišlo do nepravilnosti, in na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani podalo naznanilo suma storitve kaznivega dejanja v zvezi z upravnimi postopki. “Zadeva je bila posredovana policiji v dopolnitev in se nahaja v fazi zbiranja obvestil v predkazenskem postopku. Po prejemu končnega akta policije bo sprejeta državnotožilska odločitev,” so za STA pojasnili na tožilstvu.

Po mnenju civilnih iniciativ in nevladnih organizacij projekt teče na podlagi neprimernega prostorskega akta za vodovarstveno območje od Broda do Ježice. Mestna občina Ljubljana (Mol), kot izpostavljajo kritiki, kanalizacijski vod do centralne čistilne naprave gradi nad vodovarstvenim zajetjem Kleče, ki več kot 300.000 prebivalcem Ljubljane pokriva 90 odstotkov dnevnih potreb po pitni vodi.

A na Molu trase kanala C0 ne nameravajo spreminjati. “Izbrana trasa povezovalnega kanala C0 in tehnične rešitve so optimalne. Preučili smo tudi druge možnosti, ki so se izkazale za tehnično in okoljsko nesprejemljive, poleg tega pa je potrebno poudariti, da bi tudi katerakoli druga trasa kanala C0 prav tako potekala po vodovarstvenih območjih,” so izpostavili.

Na oddelku za gospodarske dejavnosti in promet mestne uprave so še pojasnili, da je bilo doslej gradbeno dovoljenje izdano za 98 odstotkov trase kanala C0, ki sicer skupno meri 12,1 kilometra. Zgrajenih je osem kilometrov kanala.

“Pravica za gradnjo še ni pridobljena na dolžini 150 metrov, od tega šest metrov na odseku Brod-Ježica,” so dodali. Na omenjenem odseku je zgrajenih 970 metrov kanalizacije med Brodom in Rojami in 312 metrov kanalizacije na Ježici, nadaljevanje del pa stoji zaradi nasprotovanja oziroma oviranja gradnje s strani lastnikov sosednjih zemljišč. “Zadeva je na sodišču,” so dejali na Molu. Ob tem je glede pridobitve pravice posega na posamezne manjkajoče parcele v zasebni lasti začet postopek omejitve lastninske pravice, za eno izdano gradbeno dovoljenje pa teče postopek zaradi pritožbe.

Kanal C0 je del velikega kohezijskega projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja. V okviru projekta naj bi v Ljubljani, Medvodah in Vodicah med drugim dogradili kanalizacijsko omrežje in nadgradili centralno čistilno napravo. Projekt je ovrednoten na 111 milijonov evrov brez DDV, zanj bo Evropska komisija prispevala 69,1 milijonov evrov, 12,4 milijonov evrov bo sofinancirala država, preostanek sredstev pa bodo zagotovile občine.

Aktualna vlada z okoljskim ministrom Andrejem Vizjakom tega projekta sicer ni umestila med strateške prioritetne projekte v okviru protikoronske zakonodaje. Na okoljskem ministrstvu Vizjakovega stališča do projekta C0 STA niso posredovali.

Zadnje novice

Sorodne vsebine