10.1 C
Ljubljana
sreda, 14 aprila, 2021

Sodišče z izvršbo nad Starina Kosmovo zaradi neplačila odškodnine

Domžalsko okrajno sodišče je izdalo sklep o izvršbi v višini skoraj dveh milijonov evrov od nekdanje predsednice nadzornega sveta Dela Andrijane Starina Kosem, ki ni bila v celoti uspešna pri dokazovanju, da ni oškodovala časopisne hiše Delo, poroča Delo. Starina Kosmova Delu namreč ni plačala s pravnomočno odločbo dosojene odškodnine. 

Ker Starina Kosmova družbi Delo ni plačala s pravnomočno odločbo dosojene odškodnine, ki je z obrestmi vred narasla na 1,99 milijona evrov, in ni imetnica “transakcijskih računov pri organizaciji za plačilni promet”, je sodišče dovolilo predlagano izvršbo. Ta zajema rubež in cenitev dolžničinih premičnin, rubež plače do dveh tretjin, rubež in prodajo vrednostnih papirjev Perutnine Ptuj ter izvršbo na petih nepremičninah do polovice nepremičnine. Sklep sodišča o izvršbi še ni pravnomočen.

Do spora je prišlo zaradi nakupa časopisne družbe Večer. Konec leta 2008 je Delo za 59,34-odstotni delež Večera odštelo 18 milijonov evrov. Čeprav ni bilo soglasja pristojnih institucij za nakup, je pogodbo podpisal takratni predsednik uprave Peter Puhan, Starina Kosmova pa je bila predsednica nadzornega sveta.

Ko se je pokazalo, da je bil nakup Večera za Delo finančno močno obremenjujoč in škodljiv, saj je bil opravljen v nasprotju z zakonom o medijih in zakonom o preprečevanju omejevanja konkurence, je nova uprava družbe sklenila od odgovornih terjati povrnitev škode. Ta je po izračunih Dela znašala 11,3 milijona evrov, znesek pa je uprava sklenila izterjati tako od Puhana kot od Starina Kosmove.

Po očitkih iz tožbe je bil nakup Večera opravljen brez soglasja ministrstva za kulturo, brez opravljenega skrbnega pregleda, brez cenitve vrednosti delnic in brez ekonomske utemeljitve. Puhan in Starina Kosmova sta očitke o milijonskem oškodovanju povsem zanikala.

Po odločitvi prvostopenjskega sodišča, da sta Puhan in Starina Kosmova nerazdelno dolžna plačati 1,34 milijona evrov z zakonskimi zamudnimi obrestmi od novembra 2011, je sodbo pretreslo še višje sodišče. Delo je v pritožbi vztrajalo, da je dosojeni znesek premajhen, toženi stranki pa nasprotno, da nista dolžna ničesar plačati, saj da družbe nista oškodovala. A je višje sodišče vse pritožbe zavrnilo in v celoti potrdilo prvostopenjsko sodbo.

Zadnje novice

Sorodne vsebine