17.7 C
Ljubljana
torek, 3 avgusta, 2021

Skupina NLB v polletju z 11 % nižjim dobičkom

Skupina NLB je v prvem polletju ustvarila 104,8 milijona evrov čistega dobička, kar je 11 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. V NLB so padec dobička pripisali predvsem nižjemu sproščanju oslabitev in rezervacij za kreditna tveganja. Čisti skupni prihodki iz poslovanja skupine so narasli za en odstotek na 243 milijonov evrov.

Skupina je v prvem polletju sprostila oslabitve in rezervacije za kreditna tveganja v višini 15,6 milijona evrov, kar je 12,4 milijona evrov manj kot v enakem obdobju lani. V NLB so nižje sproščanje pripisali rezultatu uspešnih prestrukturiranj nekaterih večjih izpostavljenosti in izterjave slabih posojil.

Čisti obrestni prihodki skupine so na letni ravni narasli za dva odstotka na 151,7 milijona evrov, od tega prihodki iz naslova provizij in opravnin za pet odstotkov na 105,9 milijona evrov.

Dobiček pred oslabitvami in rezervacijami je dosegel 91 milijonov evrov, kar predstavlja dveodstotni padec glede na lansko prvo polletje. V NLB so padec pripisali predvsem višjim stroškom, ki so se povečali za en odstotek na 140 milijonov evrov. Največja rast stroškov je bila zabeležena pri stroških, povezanih s pospešenim trženjem, promocijo in svetovalnimi stroški.

Ob tem so v NLB med dogodki prvega polletja izpostavili, da so od prodaje NLB Nov penziski fond iz Skopja prejeli enkratne prihodke v višini 12,2 milijona evrov. Dobiček pred oslabitvami in rezervacijami z vključenimi enkratnimi dogodki pa se je tako na letni ravni povečal za odstotek na 103,1 milijona evrov.

“Povečanje stroškov in znižanje čistih drugih prihodkov je bilo delno nadomeščeno z višjimi čistimi obrestnimi prihodki ter čistimi opravninami in provizijami,” so poslovne rezultate pojasnili v NLB. Bilančna vsota skupine se je v prvem polletju glede na konec lanskega leta povečala za 278,5 milijona evrov in je dosegla 12,5 milijarde evrov.

Banka NLB je v polletju imela 103,3 milijona evrov čistega dobička, kar je manj kot v lanskem prvem polletju, ko je dosegel 105,3 milijona evrov. Dobiček iz poslovanja je na drugi strani narasel s 108,5 milijona evrov na 109,5 milijona evrov.

Na trgih jugovzhodne Evrope so vse bančne članice poslovale dobičkonosno in so k dobičku skupine pred davki prispevale 41 odstotkov. Ob tem so v NLB izpostavili nadaljnje izboljšanje kakovosti kreditnega portfelja, ki se kaže v dodatnem znižanju bruto slabih posojil. Ta so glede na konec lanskega leta nižje za 92 milijonov evrov.

Delež slabih posojil se je v skupini zmanjšal na 8,3 odstotka, medtem ko je na podlagi EBA smernic mednarodno bolj primerljiv delež nedonosnih izpostavljenosti (količnik NPE) padel na 5,8 odstotka. Konec prvega polletja sta količnika kapitala (količnik najkvalitetnejšega lastniškega kapitala CET1 in količnik skupnega kapitala) skupine znašala 18,7 odstotka, kar presega zahtevane vrednosti.

Poslovne rezultate so na današnji seji obravnavali nadzorniki NLB. Nadzorni svet se je seznanil tudi s poročili komisij nadzornega sveta in v primerih, za katere je to potrebno, podal svoje soglasje.

Zadnje novice

Sorodne vsebine