16 C
Ljubljana
nedelja, 16 maja, 2021

Poslanka Jelka Godec sprašuje vlado: Kaj so do danes storile pristojne institucije po odkritju zlorab na področju nabave žilnih opornic?

Ali so pristojne institucije ukrepale na podlagi sprejetih poročil Preiskovalne komisije na področju ugotavljanja zlorab v slovenskem zdravstvenem sistemu na področju prodaje in nakupa žilnih opornic? Tako poslanka SDS Jelka Gorec, znana tudi po vodenju preiskovalne komisije o zlorabah v zdravstvu, sprašuje Šarčevo vlado.

 

Poslanka Jelka Godec je namreč na Vlado Republike Slovenije naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi z realizacijo sklepov vmesnega in zaključnega poročila Parlamentarne preiskave na področju ugotavljanja zlorab v slovenskem zdravstvenem sistemu na področju prodaje in nakupa žilnih opornic.

V nadaljevanju objavljamo celotno poslansko vprašanje:

Spoštovani! Na 33. redni seji Državnega zbora RS dne, 22. 11. 2017, je bilo obravnavano Vmesno poročilo o opravljeni parlamentarni preiskavi na področju ugotavljanja zlorab v slovenskem zdravstvenem sistemu na področju prodaje in nakupa žilnih opornic EPA 2295-VII. Po opravljeni razpravi so bile sprejete skupne vmesne ugotovitve preiskovalne komisije in sklepi preiskovalne komisije, ki so bili tudi realizirani.

Na 58. izredni seji Državnega zbora RS dne, 10. 4. 2018, je bilo obravnavano Zaključno poročilo o opravljeni parlamentarni preiskavi na področju ugotavljanja zlorab v slovenskem zdravstvenem sistemu na področju prodaje in nakupa žilnih opornic EPA 2718-VII. Po opravljeni razpravi so bile sprejete skupne zaključne ugotovitve preiskovalne komisije in sklepi preiskovalne komisije, ki so bili tudi realizirani.

Glede na sprejete sklepe vseh poročil Parlamentarne preiskave na področju ugotavljanja zlorab v slovenskem zdravstvenem sistemu na področju prodaje in nakupa žilnih opornic me zanima:

1. Ali je Javna agencija RS za varovanje konkurence vsa poročila preiskovalne komisije na področju ugotavljanja zlorab v slovenskem zdravstvenem sistemu na področju prodaje in nakupa žilnih opornic obravnavala kot naznanitev sumov kršitev na področju kartelnega dogovarjanja in omejevanja konkurence? V kolikor je to storila, me zanima, kakšni so bili zaključki te obravnave?

2. Ali je Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil vsa poročila preiskovalne komisije na področju ugotavljanja zlorab v slovenskem zdravstvenem sistemu na področju prodaje in nakupa žilnih opornic obravnavala kot naznanitev sumov kršitve Zakona o javnem naročanju pri nabavi žilnih opornic v javnih zdravstvenih zavodih UKC Ljubljana in UKC Maribor pri nabavi žilnih opornic v letih 2006-2016? V kolikor je to storila, me zanima, kakšni so bili zaključki te obravnave?

3. Ali je Računsko sodišče RS vsa poročila preiskovalne komisije na področju ugotavljanja zlorab v slovenskem zdravstvenem sistemu na področju prodaje in nakupa žilnih opornic obravnavalo kot vlogo za revizijo pravilnosti in smotrnosti poslovanja v javnih zdravstvenih zavodih UKC Ljubljana in UKC Maribor pri nabavi žilnih opornic v letih 2006-2016? Zanimajo me zaključki morebitne opravljene revizije.

4. Ali je Finančna uprava RS vsa poročila preiskovalne komisije na področju ugotavljanja zlorab v slovenskem zdravstvenem sistemu na področju prodaje in nakupa žilnih opornic obravnavala kot naznanitev sumov kršitev na področju davčne utaje? Zanimajo me zaključki morebitne opravljene revizije.

5. Ali so organi odkrivanja in pregona obravnavali naznanitve sumov storitve kaznivih dejanj, ki so jih prejeli v vseh prejetih poročilih o opravljeni parlamentarni preiskavi na področju ugotavljanja zlorab v slovenskem zdravstvenem sistemu na področju prodaje in nakupa žilnih opornic, in kaj so do sedaj naredili? 

6. Ali je bila opravljena širša razprava strokovne in zainteresirane javnosti o morebitnih zakonskih spremembah na področju pristojnosti Računskega sodišča RS in kakšni so zaključki? 

7. Ali in kdaj so bile pripravljene spremembe Zakona o računskem sodišču v delu, kjer je določen rok za poročanje revidiranca, in sicer z možnostjo podaljšanja roka poročanja z 90 dni na eno leto?

8. Kaj so pristojna ministrstva in vlada naredili, da bi v Zakonu o prekrških in drugih relevantnih zakonih upoštevali predlog, da se prekrški s področja javnega naročanja uvrstijo med hujše prekrške?

9. Ali so pristojna ministrstva pripravila predloge zakonov, ki bi jasneje opredelili naloge in odgovornosti svetov zavodov v smislu nadzornih organov v javnih zdravstvenih zavodih?

10. Kdaj bo pripravljen in v javno obravnavo podan zakon, ki bo jasneje opredeljeval avtonomno delo, naloge in odgovornost vodstvenega kadra v javnih zdravstvenih zavodih?

11. Ali so bili s strani vlade podani predlogi in ukrepi glede ugotovitev preiskovalne komisije, da Javna agencija za varstvo konkurence naj ne bi vselej delovala skladno z OMK-1 in naj ne bi dovolj naredila za ugotavljanje omejevanja konkurence in prevlade s strani nekaterih slovenskih dobaviteljev žilnih opornic in multinacionalk?

12. Ali je Javna agencija za varstvo konkurence ponovno proučila primer prijave UKC Ljubljana iz leta 2013 v povezavi z dopisom UKC Ljubljana št. 84508/16/13 z dne, 9. 8. 2013?

Zadnje novice

Sorodne vsebine