8.5 C
Ljubljana
petek, 7 maja, 2021

Pogačnikovo kaznovanje neposlušnih sodnikov

Če odgovor sodišča primerjate z informacijo o obsodbi mamilarskega policista v Dnevniku, je jasno, da se nekdo norčuje iz zdrave pameti. Floskula glede razporeditve sodnice ničesar ne pove o razlogih, disciplinskem postopku, načinu odslovitve.

 

V  sredo (28. oktobra 2020) smo prejeli novico, da je Ana Testen morala zapustiti službo ljubljanske okrožne sodnice, in to brez vsakršne pisne obrazložitve. Za komentar smo prosili Testenovo, a se ni odzvala. Poklical pa nas je njen odvetnik in nam svetoval, da naj o tem raje še ne pišemo. Tega minulo sredo tako ali drugače nismo nameravali, saj smo čakali odgovore Okrožnega sodišča v Ljubljani. Spraševali smo jih namreč, kaj je vzrok, da na seznamu sodnikov in sodnic Okrožnega sodišča v Ljubljani ni več kazenske sodnice Ane Testen, in kaj je vzrok, da so odpovedani naroki, v katerih sodi omenjena sodnica.

Pogačnikov PR odgovarja

Odgovor nam je poslala predstavnica za odnose z javnostmi Okrožnega sodišča v Ljubljani Mateja Jazbec: »V zvezi z vprašanjem, ki ste ga naslovili na Okrožno sodišče v Ljubljani 22. 10. 2020, odgovarjamo, da je preklic obravnav posledica spremenjenega letnega Razporeda dela sodnikov Okrožnega sodišča v Ljubljani in Okrajnega sodišča v Kamniku, s katerim je določeno, da bo sodnica sodniško funkcijo opravljala na Okrajnem sodišču v Kamniku. Posledica takšne odločitve je tudi predodelitev spisov, ki jih je prej obravnavala sodnica, drugim sodnikom. Kot je razvidno iz zadnje spremembe razporeda dela sodnikov za leto 2020, sodnica ostaja na letnem razporedu kazenskega oddelka tukajšnjega sodišča do dokončanja zadev, v katerih je bila odločitev že sprejeta.«

Norčevanje iz zdrave pameti

Do odgovora sodišča smo prišli, potem ko nas je novinarka Večera Damjana Žišt prehitela s člankom, v katerem je predsednik Okrožnega sodišča Marjan Pogačnik dobil priložnost, da razloži dogajanje. Po Twitterju smo sodišče kot tudi ministrstvo za pravosodje obvestili, da tudi nam dolgujejo odgovor. Ni minilo dolgo, da so nam po elektronski pošti poslali prej omenjeni odgovor. A če ta odgovor sodišča primerjate s člankom v Večeru in z informacijo o obsodbi mamilarskega policista v Dnevniku, je jasno, da se nekdo tu norčuje iz zdrave pameti. Floskula glede razporeditve sodnice ničesar ne pove o razlogih, disciplinskem postopku, načinu odslovitve.

 

Brez odločbe

Zato smo omenjeno sodišče prosili za pisno odločbo za predodelitev spisov kazenske sodnice Ane Testen, pisno odločbo za prerazporeditev kazenske sodnice Ane Testen na okrajno sodišče v Kamniku pa tudi za pisno odločbo za pobudo za uvedbo disciplinskega postopka, ki se vodi zoper kazensko sodnico Ano Testen. Ničesar od omenjenega nam niso poslali z odgovorom: »Sodišče v zvezi s prošnjo za dodatna pojasnila, ki ste jo naslovili na Okrožno sodišče v Ljubljani 28.10.2020, vas seznanjamo, da sodišče v tovrstnih in v tem primeru, za katerega sprašujete, ne izdaja odločb, kot navajate v prošnji, temveč se skladno z Zakonom o sodiščih izdajo oziroma objavijo letni razporedi in sprememba dela sodnikov. V ta namen so na spletni strani sodišča objavljeni Razpored sodnikov Okrožnega sodišča v Ljubljani za leto 2020, Razpored sodnikov Okrajnega sodišča v Kamniku za leto 2020 in Sprememba razporeda sodnikov Okrožnega sodišča v Ljubljani za leto 2020. Kar zadeva prošnjo za posredovanje pobude za uvedbo disciplinskega postopka zoper sodnico, vas obveščamo, da gre za zadevo zaupne narave, ki je odprta in poslana Sodnemu svetu v pristojno odločanje. Vsled zaupnosti podatkov vam sodišče omenjene pobude ne more posredovati.«

Obsodba mamilarskega policista

»Sodnica Testenova je sodila v kar nekaj odmevnih primerih. V sredini septembra je tudi izrekla sodbo nekdanjemu policistu Danilu Lavrincu in ga obsodila na šest let in sedem mesecev zapora, sodba še ni pravnomočna.« Tako Večer in to je po naših podatkih pravi vzrok Pogačnikove hude jeze in premestitve Testenove na sodišče v Kamniku. Večer je še pisal, da so sodišče spraševali, kaj se bo zgodilo s primerom Lavrinc, saj sodnici še ni uspelo do konca napisati sodbe, sedaj pa je v bolniškem staležu. Mateja Jazbec jim je sporočila: »Kot je razvidno iz zadnje spremembe razporeda za leto 2020, sodnica ostaja na letnem razporedu kazenskega oddelka tukajšnjega sodišča do dokončanja zadev, v katerih je bila odločitev že sprejeta. Med njih spada tudi zadeva, za katero sprašujete, in po podatkih vpisnika pisni odpravek sodbe še ni izdelan.« Novinarka Žištova v Večeru še zapiše, da je zgodba okoli nekdanjega policista Danila Lavrinca že od njegove aretacije naprej dvigovala veliko prahu v javnosti, tudi med policisti. 24. septembra letos je sodnica Testenova Lavrinca zaradi trgovanja z mamili, zlorabe uradnega položaja, kar je storil kot kriminalist oddelka za kriminalistično obveščevalno dejavnost ljubljanske policijske uprave, in ponarejanja obsodila na šest let in sedem mesecev zapora. Testenova mu je izrekla še ukrep prepovedi opravljanja poklica policista za obdobje pet let po prestani kazni.

In kaj je uradni razlog?

Večer piše, takšne podatke smo prejeli tudi v uredništvo Demokracije, da je predsednik Pogačnik v ponedeljek, 19. Oktobra, popoldne v svojo pisarno poklical sodnico Testenovo in vodjo kazenskega oddelka tega sodišča, sodnico Dejo Kozjek zaradi uradnega zaznamka policista Roka M. s Policijske postaje Grosuplje. Policist naj bi bil v uradnem zaznamku potožil Pogačniku, naj bi se bila sodnica Testenova neprimerno obnašala, ko je s kolegi pri nekom opravljal hišno preiskavo. Sodnica naj bi bila sedela v bližnjem lokalu in komentirala oziroma se vtikala v delo policije, čeprav je bila tam zasebno. Menda naj bi bila govorila o tem, da je bilo pri  opravljanju hišne preiskave storjenih kup napak oziroma se ta izvaja nestrokovno. Vsebina tega uradnega zaznamka policista oziroma pritožbe nad sodnico naj bi bile po mnenju Pogačnika tako hude, da se je odločil zoper sodnico ekspresno ukrepati, sodnici pa menda sploh ni pustil do besede, da bi pojasnila svojo plat zgodbe. Pogačnik naj bi bil sodnici le z ustno odredbo odvzel vse zadeve in ji ukazal preklicati vse že razpisane obravnave. Ko je sodnica prišla prejšnji torek zjutraj v službo, so jo že čakale škatle, v katere je morala zložiti vse svoje sodne spise, ker bodo dodeljeni drugim sodnikom.

Policist Rok M. iz Grosupljega

Po podatkih Večera pa naj bi bil policist Rok M. v zvezi s hišno preiskavo, v katero naj bi se bila domnevno vpletala sodnica Testenova, kazensko ovadil tudi znanega ljubljanskega odvetnika, ki ga je osumljeni poklical na hišno preiskavo in sta se tedaj prvič v življenju videla. Policist naj bi bil odvetnika ovadil zaradi ponarejanja listin v zvezi s potrdilom o zastopanju klienta in ga menda celo obtožil oziroma kazensko ovadil, da je s svojim klientom, ki so so policisti zasegli marihuano, sodeloval pri trgovini z mamili. Odvetnik se je nad delom policista že pritožil njegovim nadrejenim na Policijski upravi Ljubljana.

V razmislek

Da gre v primeru Testenove za čisto šikaniranje, je razvidno iz zapisanega, saj arbitrarna razporeditev in sprememba razporeda sodnika poznata določen postopek. Premestitev sodnika se zgodi le zaradi potreb sodišča, kot so na primer prevelik pripad, sodni zaostanki … A kot nam je znano, kamniško sodišče obvladuje pripad, ima kazenske sodnice. Prav tako pa je premestitev sodnika treba pisno obrazložiti, obstajati mora korespondenca med predsednikoma sodišč, ugotovitev potreb, pregled poslovanja sodišča itd. Tega v tem primeru ni. Prav tako premestitev ni kaznovalni ukrep, še posebej ne v zvezi s kršitvijo načela videza nepristranskosti. Zato je po vsej verjetnosti za Testenovo predviden suspenz.

 

Premestitev ni kaznovalni ukrep, še posebej ne v zvezi s kršitvijo načela videza nepristranskosti.

(Članek je bil prvotno objavljen v reviji Demokracija, 5. novembra 2020.)

Zadnje novice

Sorodne vsebine