2.2 C
Ljubljana
ponedeljek, 19 aprila, 2021

Pestra razprava o vrtcih

Piše: Maruša Opeka

Skupina poslank in poslancev s prvim podpisani Markom Koprivcem je konec januarja v postopek vložila predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vrtcih. S predlagano novelo zakona naj bi se povečala avtonomija občin, ki bi lahko po predlogu zavrnile financiranje zasebnega vrtca, če ima v javnem vrtcu dovolj prostih mest za vse otroke, ki so vključeni v zasebni vrtec.

»Predlagana rešitev temelji na obveznosti občine, da zagotavlja primeren obseg javne službe, kar pomeni, da lahko občina zagotavlja zadostno število zmogljivosti v javnem vrtcu ali pa v primeru pomanjkanja prostih mest razpiše koncesijo, ki jo podeli zasebnemu vrtcu. Če je na njenem območju tudi zasebni vrtec, do katerega ima občina obveznost sofinanciranja, je treba v primeru prostih mest v vrtcih, ki izvajajo javno službo, občini omogočiti, da sama odloči, ali bo sredstva zagotavljala tudi zasebnemu vrtcu,« so zapisali predlagatelji. Sicer pa sprememb v financiranju niso predvideli – torej 85 odstotkov sredstev na posameznega vključenega otroka, kot je to določeno v drugem odstavku 34. člena zakona.

Pravica izbire

Na predlog spremembe zakona o vrtcih so se ostro odzvali v Združenju zasebnih vrtcev, kjer menijo, da leva opozicija s tovrstnim predlogom zagovarja, da bi bili zasebni vrtci dostopni le še bogatim. »Dragi levi politiki, z vašim predlogom želite ne le elitizirati zasebne vrtce, ampak jih tudi centralizirati,« jim očitajo, saj so v predlogu predvideli tudi, da bi bila pogoj za ustanovitev zasebnega vrtca dva oddelka. Posledično bi tako lahko obstali samo tisti v mestih, na podeželju pa ne. »Tudi številni javni vrtci v majhnih krajih imajo le po en oddelek. Boste vse zaprli? Bodo starši primorani voziti otroke več deset kilometrov v vrtec?« se sprašujejo. Pravijo, da je odločitev staršev za vpis otroka v vrtec ena pomembnejših odločitev, ki jih starši sprejmejo, je pa odvisna od številnih dejavnikov – lokacije, vrednot, bližine službe, starih staršev … V Združenju zasebnih vrtcev so jasni, da odločitev o tem, v kateri vrtec bodo starši vpisali svoje otroke, ni stvar politike, občin, ampak presoje staršev, zato ne pristajajo na tovrstno zakonsko prisilo. V praksi bi to pomenilo, da bi imeli šele ob zapolnitvi mest v javnih vrtcih starši možnost izbire. »Ne zavedajo pa se, da nikoli ne bo tako. Samo na primeru mestne občine Ljubljana poglejmo. Le-ta ima 1000 prostih mest v javnih vrtcih in 700 otrok na čakalnem seznamu. Zakaj? Ker starši ne želijo oz. ne morejo otroka voziti v 50 km oddaljen vrtec, ki ima prostor zanj. In tako bo tudi, če jim uspe zapreti vse zasebne vrtce!« so zapisali v Združenju zasebnih vrtcev.

Občine si želijo avtonomije

Enajstega marca 2021 se je sešel Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino pri Državnemu zboru RS, na katerem so obravnavali predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vrtcih. Udeležil se ga je tudi predsednik Skupnosti občin Slovenije (SOS) Peter Misja in predstavil mnenje SOS. Občine so zavzele stališče, »da je prav, da se veča avtonomija občin pri delovanju in financiranju zasebnih vrtcev, da je rešitev univerzalno koristna, saj pri urejanju področja ne otežuje delovanja nobeni skupini občin, prav tako pa daje občinam v roke instrument, da skupaj s svojimi prebivalci (starši, zasebniki itd.) opredelijo potrebe in interese z možnostmi vsake občine posebej«. Tudi delovna skupina za pripravo usklajenega predloga zakona o vrtcih je v začetku marca razglabljala o rešitvah. Sestanka se je udeležila tudi predsednica Odbora Združenja občin Slovenije (ZOS) za socialo, vzgojo, izobraževanje, kulturo, šport in druge družbene dejavnosti Nataša Rupnik in izpostavila, da je občina zadolžena za zagotavljanje javne službe predšolske dejavnosti, zato se ji mora zagotoviti, da dejansko načrtuje javno službo. »Ker gre za velike finančne vložke in zahtevne investicije, je načrtovanje te dejavnosti dolgoročni proces, ki temelji na demografskih podatkih. S tega stališča mora občina imeti možnost, da vključuje zasebne vrtce v skladu s svojimi potrebami,« je pojasnila.

So pa predlog večje avtonomije občin na področju vzgoje in varstva predšolskih otrok 18. marca podprli tudi državni svetniki.

Zasebni vrtci lahko delujejo s koncesijo ali brez nje.

Zadnje novice

Sorodne vsebine