-1 C
Ljubljana
sreda, 8 februarja, 2023

Odločitve vlade s področja Ministrstva za okolje in prostor

Piše: L. B.

Vlada je na 88. redni seji obravnavala štiri točke s področja Ministrstva za okolje in prostor.

Vlada je izdala Uredbo o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob vodotoku Kolpa v občini Kostel. Direkcija Republike Slovenije za vode je s strokovnim mnenjem ugotovila, da je za to območje izpolnjenih vseh šest pogojev iz Zakona o vodah za zoženje priobalnega zemljišča, ki jih predpisuje zakon. Pogoji pa so sledeči: gre za poseg na obstoječem stavbnem zemljišču znotraj obstoječega naselja, se s tem ne povečuje poplavna ali erozijska nevarnost ali ogroženost, se s tem ne poslabšuje stanje voda, je omogočeno izvajanje javnih služb, ne omejuje obstoječe posebne rabe voda in to ni v nasprotju s cilji upravljanja voda.

Vlada je izdala odločbo o izboru koncesionarja, s katero se koncesija za rabo termalne vode iz vrtine V-18/18 za ogrevanje in potrebe kopališča v Čateških Toplicah podeli družbi Terme Čatež, d. d., Brežice. Za podpis koncesijske pogodbe je pooblastila ministra za okolje in prostor mag. Andreja Vizjaka.

Prav tako pa je vlada izdala odločbo o prenehanju koncesije za rabo podzemne vode iz vrtine JAN-1/04 za dejavnost kopališč in naravnih zdravilišč, podeljene družbi Terme Gaja, Družba za turizem, rekreacijo in zdraviliško dejavnost, d.o.o., Destrnik.

Vlada je v veljavni načrt razvojnih programov 2021-2024 uvrstila nov projekt »Podnebni cilji in vsebine v izobraževanju«. Namen projekta je uvajanje podnebnih ciljev in vsebin v predšolsko vzgojo, osnovno in srednješolsko izobraževanje, višješolsko strokovno izobraževanje ter izobraževanje odraslih.

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine