27 C
Ljubljana
petek, 23 julija, 2021

Odbor za kmetijstvo: Bo Slovenija znala izkoristiti priložnosti, ki jih ponuja geotermalna energija?

Trajnostna raba geotermalne energije je velika priložnost Slovenije za skladen regionalni razvoj.

 

Člani in članice odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bodo na današnji nujni seji, ki se bo pričela ob 14. uri, na pobudo predsednika odbora in poslanca SDS Franca Breznika razpravljalo o geotermalni energiji kot o okoljsko sprejemljivem viru energije, priložnosti za razvoj kmetijstva in turizma ter proizvodnjo električne energije.

Slovenija se je pridružila ambicioznemu podnebnemu načrtu brezogljičnosti do sredine 21. stoletja. Pa vendar se otepa vetrnih in hidroelektrarn, potenciala geotermalne energije pa ne zna v celoti izkoristiti. Zato je nujno, da čim prej razvije koncept izrabe geotermalnih virov. Gre za primerjalno prednost, ki lahko v sodelovanju s sosednjima Avstrijo in Madžarsko pomeni odskočno desko za razvoj kmetijstva in turizma. Kaskadna raba geotermalne energije namreč omogoča ogrevanje rastlinjakov, živalskih farm, ribnikov, izgradnjo balneoloških in rekreacijskih centrov.

Trajnostna raba geotermalne energije je tako lahko velika priložnost Slovenije za njen skladen regionalni razvoj, zmanjšanje zunanje energetske odvisnosti, izpolnjevanje okoljskih zavez, razvoj visokotehnološkega eko kmetijstva in turizma. Velika prednost toplotnega toka iz Zemlje je v njegovi stalnosti, zato je lahko odličen komplementarni vir ostalim nestalnim obnovljivim virom – sončni, vetrni, vodni energiji. 

»S projektom o izrabi geotermalne energije, ki je večplasten, odgovarjamo vsem mladim v Sloveniji, ki so pred več kot mesecem dni demonstrirali proti podnebnim spremembam in želeli uvedbo novih tehnologij, ki ne bodo tako kvarno vplivale na naše okolje. SDS kot največja stranka v Sloveniji čuti svojo priložnost in dolžnost, da skupaj s svojimi strokovnjaki predstavi nove projekte in nove poglede 21. stoletja,« je pobudo komentiral predsednik odbora Franc Breznik.

V prihodnji finančni perspektivi se načrtuje bistveno več sredstev za raziskave in inovacije ter okolje in podnebne ukrepe, tudi sredstev za kmetijsko politiko je tradicionalno veliko. Področje geotermalne energije združuje vse tri vidike in je zato odlična priložnost za Slovenijo, da usmerjeno črpa evropska sredstva, ki bodo dolgoročna naložba in neprecenljiv prispevek k enakomernemu regionalnemu razvoju in zmanjšanju energetske odvisnosti. Čas je, da Slovenija prevzame aktivno vlogo na področju visokotehnološkega in ekološkega kmetijstva ter turizma, izkoristi naravne »To je tudi naš dodatek energetskemu konceptu Slovenije in podnebnemu konceptu Slovenije, ki bosta ključna dokumenta naše države ob koncu letošnjega leta,« je še dejal poslanec Breznik.

Člani in članice odbora bodo po končani razpravi glasovali o naslednjih predlogih sklepov:

1. Vlada RS v roku 6 mesecev pripravi predlog koncepta razvoja geotermalnih virov v Sloveniji, njihove namenskosti v proizvodnji električne energije, kmetijstvu in turizmu ter ga predloži Državnemu zboru RS.
2. Vlada RS v najkrajšem možnem času pripravi potreben zakonodajni okvir in relevantne izvedbene akte za implementacijo prenovljene zakonodaje s področja izrabe geotermalne energije.
3. Vlada RS med prednostne naložbe v okviru prihodnje finančne perspektive umesti pripravo projektov in črpanje evropskih sredstev za potrebe razvoja izrabe geotermalne energije v Sloveniji.      

Vabljeni k spremljanju neposrednega prenosa seje na TV Slovenija 3!

Zadnje novice

Sorodne vsebine