3.7 C
Ljubljana
torek, 13 aprila, 2021

Odbor za izobraževanje: Konec netransparentni porabi finančnih sredstev študentskih organizacij?

Študentske organizacije morajo postati samoupravne in avtonomne pravne osebe javnega prava, kar bi omogočilo Računskemu sodišču RS nadzor na njihovim poslovanjem.

 

Člani in članice Odbora za izobraževanje, znanost šport in mladino bodo na današnji seji, ki se bo pričela ob 16. uri, opravili drugo obravnavo novele zakona o skupnosti študentov, ki smo jo pripravili v poslanski skupini SDS.

Na neurejeno področje, ki zajema delovanje Študentske organizacije Slovenije in druge študentske organizacije v poslanski skupini SDS opozarjamo že dlje časa. Javnost je bila večkrat priča zgodbam o netransparentni porabi denarja s strani študentskih organizacij, pri čemer je najbolj problematično dejstvo, da noben državni organ nima pravne podlage za uvedbo nadzora nad poslovanjem Študentske organizacije Slovenije, ampak je nadzor zgolj interen.

V poslanski skupini SDS smo zato pripravili novelo omenjenega zakona, s katero bi po našem mnenju zajezili netransparentno porabljanje finančnih sredstev Študentske organizacije Slovenije ter njenih funkcionarjev in zaposlenih. Predlagamo, da tako Študentska organizacija Slovenije kot druge študentske organizacije, denimo študentske organizacije univerz ali drugih visokošolskih zavodov, postanejo samoupravne in avtonomne pravne osebe javnega prava s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določata zakon in njihovi temeljni akti, pri čemer se izraz javna oseba nanaša izključno na poslovanje in nadzor nad delovanjem študentskih organizacij. Omenjena sprememba bi omogočila, da bi bilo za nadzor nad zakonitostjo in porabo finančnih sredstev študentskih organizacij pristojno Računsko sodišče RS.

Novela zakona o skupnosti študentov bi posledično prinesla tudi naslednje spremembe: za naročila blaga in storitev študentskih organizacij bi se moral uporabljati zakon o javnem naročanju, obveznosti študentskih funkcionarjev bi morale slediti zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije, v celoti bi morali spoštovati zakon o dostopu do informacij javnega značaja, plačila zaposlenim bi morala biti omejena s plačilno lestvico v javnem sektorju za primerljiva dela.

Vabljeni k spremljanju neposrednega prenosa seje na TV Slovenija 3!

Zadnje novice

Sorodne vsebine