3.9 C
Ljubljana
nedelja, 24 oktobra, 2021

Občina Brežice prejela sklep z ministrstva o sofinanciranju gradnje vrtca v višini 829.000 evrov in 575.000 evrov nepovratnih sredstev iz Eko sklada

Piše: L. B.

Zaradi prostorske stiske in dotrajanosti objektov se je Občina Brežice odločila za gradnjo dveh novih pet oddelčnih vrtcev v Artičah in v Dobovi. Ker v zadnjih osmih letih država ni sofinancirala investicij v vrtce in šole, se je občina odločila, da vrtca zgradi z lastnimi proračunskimi sredstvi.

Letos pa je Vlada RS Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport dodelila dodatna sredstva za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v proračunskem obdobju 2021-2024. na poziv ministrstva je Občina Brežice prijavila oba vrtca in prejela sklep, na podlagi katerega je upravičena do sredstev sofinanciranja v višini 829.000 evrov. Kar pa pomeni, da bo občina lahko del sredstev, ki so bila predvidena za vrtec, namenila za druge projekte v občini, je dejal župan Občine Brežice Ivan Molan.

Poleti 2020 se je začela gradnja vrtcev v Artičah in v Dobovi. Trenutno se dela zaključujejo, selitev v nove prostore pa je predvidena v februarju 2022. Pogodbena vrednost gradnje obeh vrtcev znaša 3,9 milijona evrov, in sicer 2,3 milijona evrov za vrtec v Artičah in 1,6 milijona evrov za vrtec v Dobovi. Poleg tega pa je občina s strani Eko sklada, slovenskega okoljskega javnega sklada, prejela 575.000 evrov nepovratnih sredstev na podlagi uspešne prijave na javni poziv, kajti oba vrtca sta grajena kot energetsko učinkoviti stavbi. Tako bo občina za gradnjo obeh vrtcev pridobila sredstva sofinanciranja v višini 1,4 milijona evrov, kar bo olajšalo finančno izvedbo investicij in omogočilo dodatne projekte.

Zadnje novice

Sorodne vsebine