17 C
Ljubljana
sreda, 17 avgusta, 2022

Novinar Bojan Požar zahteva izločitev sodnega senata, ki ga je želel spraviti v zapor

Piše: Peter Truden (Nova24tv)

Sodni senat je prejšnji teden odredil pripor za novinarja Bojana Požarja, ker se ni udeležil obravnave, na katero je bil povabljen. Sklep o priporu je bil kasneje razveljavljen, Požar ostaja na prostosti, njegov odvetnik pa je že vložil zahtevo za izločitev predsednika senata višjega sodnika Igorja Mokorela, poročevalke višje sodnice Katarine Turk Lukan in člana senata višjega sodnika Borisa G. Horvata iz pritožbenega postopka v kazenski zadevi po zasebni tožbi zasebnega tožilca Todoroviča proti Požarju.

Odvetniška družba Matoz je na Višje sodišče v Ljubljani vložila zahtevo za izločitev predsednika senata višjega sodnika Igorja Mokorela, poročevalke višje sodnice Katarine Turk Lukan in člana senata višjega sodnika Borisa G. Horvata iz postopka proti novinarju Bojanu Požarju, saj je trojica proti Požarju odredila kasneje razveljavljeni sklep o priporu, ker se ni udeležil obravnave, na katero je bil vabljen.

“Obdolženi Bojan Požar je bil pred sodiščem prve stopnje v tej zadevi oproščen storitve očitanega mu kaznivega dejanja. Razpisano je bilo več sej pritožbenega senata, ki so bile preložene zaradi zadržanosti sodnikov senata,” so v svoji zahtevi po izločitvi trojice spornih sodnikov opozorili pri Odvetniški  družbi Matoz. “Na seji dne 22. 2. 2022, kjer udeležba obdolženega ni bila obvezna, je senat sprejel sklep, da bo opravljena pritožbena obravnava in vabilo obdolženega na obravnavo dne 16. 3. 2022, na katero obdolženi ni pristopil, saj udeležba ni bila obvezna.”

Pri odvetniški družbi Matoz so opozorili, da je sodni senat, ki so ga sestavljali Mokorel, Turk Lukanova in Horvat na seji 23. 3. 2022 odredil privedno obdolženega, “privedba naj bi bila neuspešna, pa čeprav se je obdolženi tega dne nahajal na naslovu bivališča.” Senat je zatem 23. 3. 2022 odredil pripor zoper Požarja, sklep o priporu pa je bil po navadni pošti vročen Požarju, ki se je zoper sklep pritožil, Vrhovno sodišče pa je njegovi pritožbi s sklepom 25. 3. 2022 “ugodilo in nezakonit sklep razveljavilo, pripor odpravilo.”

“Glede na nezakonito odrejen pripor v pritožbeni zadevi, kjer je bil obdolženi oproščen, in glede na velik medijski odziv ter kritiko o političnem ozadju nameravanega odvzema prostosti, menimo, da so podani razlogi za utemeljeni dvom v nepristranskost odločanja vseh treh sodnikov, ki sestavljajo pritožbeni senat,” so zapisali pri Odvetniški družbi Matoz. Okoliščine postopka dajo sklepati, da je bil postopek proti Požarju sprožen z namenom, da “se ga kot novinarja odstrani iz javnega življenja za čas trajanja volilne kampanje.”

V zadnjih petih letih niti ene odredbe pripora v podobnih primerih
V odvetniški pisarni so opozorili, da je po stališču Evropskega sodišča za človekove pravice za obstoj nepristranskosti sojenja odločilna tako subjektivni kot objektivni kriterij. Gre torej za ugotavljanje osebnega prepričanja sodnika ter presojo, ali sodnik v postopku zagotavlja uresničevanje procesnih jamstev na način, da je izključen vsak upravičen dvom v njegovo nepristranost. Kakršen koli videz nepristranosti v primeru proti Požarju je izpuhtel v trenutku, ko je trojica izdala nezakoniti sklep o priporu.

Požar je ravno tako opozoril, da je tudi Višje sodišče v Ljubljani uradno priznalo, da zadnjih pet let ” ni odredilo nobenega pripora v podobnih primerih, niti zoper tiste, ki so manjkali na zanje sicer obveznih sodnih narokih (!), kar v primeru Bojana Požarja, kot je potrdilo tudi vrhovno sodišče, ni bilo tako.”

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine