11.6 C
Ljubljana
nedelja, 16 maja, 2021

Na slavnostni akademiji ob 31. obletnici stranke SDS so bila podeljena tudi najvišja priznanja

Slovenska demokratska stranka je s slavnostno akademijo v dvorani Park v Murski Soboti počastila 31. letnico svojega obstoja. Ob tej priložnosti je bilo podeljeno tudi najvišje priznanje stranke SDS – diamantni znak, ki ga je prejel Jože Korže.

S slavnostno akademijo je Slovenska demokratska stranka obeležila praznovanje 31. rojstnega dne, na kateri so člani stranke skupaj s predsednikom Janezom Janšo in ostalimi povabljenimi gosti počastili ta jubilej. Na letošnji obletnici je najvišje priznanje SDS prejel Jože Korže. Zlate znake SDS pa so prejeli Marija Ana Kužnik, Ida Medved, Ivan Mijošek, Andrej Stramlič, Boris Šfiligoj, Patricija Šulin, Marija Volavšek in Alojz Zorn.

PREJEMNIK DIAMANTNEGA ZNAKA: JOŽE KORŽE

Jože Korže, član občinskega odbora Šentjur, je član stranke od leta 1994. Kot sin klenega slovenskega kmeta je kmalu spoznal kaj je trdo in pošteno delo. Življenje ga je izoblikovalo v konstruktivno kritično osebnost, ki je še pred osamosvojitvijo večkrat nastavila ogledalo prejšnjemu režimu. Ko je zavela slovenska pomlad, je s seboj takoj potegnila tudi Jožeta Koržeta. V času demonstracij na Roški cesti, osamosvajanja in prvih demokratičnih volitev je kljub delu v Železarni Štore in doma na kmetiji vedno našel čas za širjenje idej slovenske pomladi v lokalnem okolju. Prvi uspehi so se pokazali že ob volilni zmagi dr. Pučnika v Šentjurju. Leta 2002 je prevzel vodenje občinskega odbora. Pod njegovim vodstvom je šentjurski odbor postal eden najuspešnejših in dobro delujočih odborov v regiji, kar se je pokazalo v volilnih uspehih: povečali so število svetnikov v občinskem svetu, stranka je dobila svojega župana, poslanko v državnem zboru, svetnika v Državnem svetu in vedno dobre rezultate na volitvah v evropski parlament. Jože Korže je bil v svoji politični karieri šest mandatov občinski svetnik, dva mandata podžupan, en mandat državni svetnik in predsednik Celjske regijske koordinacije. Še vedno je član Okrajne volilne komisije in aktivno sodeluje pri volilnih aktivnostih odbora. Poleg tega je član dveh odborov pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije in član senata za reševanje pritožb nad delom policije. Vse njegovo delo je bilo vedno usmerjeno v dobro lokalnega prebivalstva, enakomernega razvoja občine in Slovenije. Danes je upokojen in skupaj z ženo na manjši kmetiji uživa sadove svojega dela. Z občutkom za pravičnost in pravo mero kritične distance pomaga mlajšim generacijam spoznavati in živeti vrednote slovenske pomladi.

PREJEMNIKI ZLATEGA ZNAKA

MARIJA ANA KUŽNIK

Marija Ana Kužnik iz Ljubljane je članica stranke od leta 1998. Že od začetka je vpeta v vodenje četrtnega odbora Dravlje, en mandat je bila predsednica, tri mandate četrtna svetnica, en mandat članica Izvršilnega odbora na ravni mestnega odbora, deluje pa tudi v Ženskem odboru. Spomnimo se je kot neumorne vztrajnice na shodih pred sodiščem. V dolgih letih delovanja v četrtni skupnosti je pridobila številne izkušnje in znanja, ki jih uspešno prenaša na mlajše generacije. Deluje zavzeto in odgovorno. S svojim prijaznim in nevsiljivim pristopom zna približati program in vrednote Slovenske demokratske stranke vsakemu človeku, zato je nepogrešljiva tudi pri terenskem delu. Marija Ana Kužnik je dobra, načelna, poštena in pokončna Slovenka, ki skupaj z družino živi za stranko in tako v svojem okolju uživa velik ugled.

IDA MEDVED

Ida Medved je članica Mestnega odbora v Ljubljani od leta 1994. V petindvajsetih letih si je izkušnje nabirala z delom v različnih organih stranke, od Strokovnega sveta, Delavske zveze in Ženskega odbora. Aktivno je sodelovala v vseh volilnih in referendumskih kampanjah, že tretji mandat je predsednica četrtnega odbora, drugi mandat svetnica v mestnem svetu in trikratna kandidatka na volitvah v Državni zbor. Je tudi podpredsednica Kluba seniorjev in seniork na državni ravni. Ida Medved je izjemno dobrovoljna, povezovalna, delovna in požrtvovalna. Preprosto nepogrešljiva je pri organiziranju in izvajanju volilnih aktivnosti od vrat do vrat, s čimer je odbor v zadnji kampanji dosegel enega od najboljših rezultatov doslej.

IVAN MIJOŠEK

Ivan Mijošek je član stranke v Rogaški Slatini od leta 2006, vpliven podjetnik in predsednik več društev. Vsa leta je član Izvršilnega odbora na lokalni ravni ter glasen in vztrajen zagovornik načel in stališč stranke v občinskem svetu, kamor so ga občani izvolili že štirikrat. Je član Foruma za kmetijstvo in podeželje na državni ravni. Vsako leto sodeluje pri organizaciji zdaj že tradicionalnega letnega Pučnikovega pohoda na Boč. V zadnji volilni kampanji je vodil volilni štab dr. Vinka Gorenaka, ki je v tem okraju dosegel enega najboljših rezultatov doslej. Na svojem zemljišču vedno brezplačno odstopi prostor za jumbo plakat, ki ga tudi sam postavi. Je močan finančni podpornik stranke, kot uveljavljen lokalni politik in uspešen podjetnik pa je tudi pomemben mnenjski voditelj.

ANDREJ STRAMLIČ

Andrej Stramlič je član MO SDS Maribor, kjer je že od leta 1996 vpet v politično življenje odbora tako na mestni kot na krajevni ravni. Dva mandata je bil predsednik krajevne skupnosti Malečnik, že od leta 1991 je svetnik v tej skupnosti, dva mandata pa je bil tudi mestni svetnik na listi SDS. Je član vodstva mestnega odbora Maribor, od tega je bil tri mandate podpredsednik, eno leto je opravljal tudi funkcijo v.d. predsednika. Dvakrat je kandidiral na volitvah v Državni zbor. Julija lani je bil ponovno izvoljen za predsednika Kluba seniorjev in seniork mestnega odbora. Andrej Stramlič je pokončen Slovenec, odlikujejo ga vestnost, doslednost in vztrajnost. Z vpetostjo v širši družbeni prostor pomembno prispeva k oblikovanju javnega mnenja in k priljubljenosti stranke, kar v mestnem okolju kot je mariborsko, ni enostavno.

BORIS ŠFILIGOJ

Boris Šfiligoj je eden od prvih članov odbora v občini Brda, od začetkov član vodstva in vedno v prvih vrstah kot vojak, pripravljen na vse. Že 26 let neumorno in predano soustvarja lokalno politiko, z visokim zaupanjem med občani, ki so mu že četrtič podelili mandat občinskega svetnika. Boris Šfiligoj je »spiritus agens« vseh volilnih in referendumskih kampanj, organizator prireditev in plakatiranja, aktiven je tudi pri organizaciji strankarskih dogodkov po Sloveniji in je vedno pripravljen pomagati po svojih močeh tudi pri različnih občinskih projektih. Trenutno aktivno dela na projektu pridobivanja sredstev za nakup defibrilatorjev v občini Brda. S svojim odgovornim delom in prijaznim odnosom do soljudi dviguje ugled stranki in je pomemben javnomnenjski voditelj. S podelitvijo zlatega znaka se Borisu Šfiligoju zahvaljujemo za dolgoletno predano delo, z željo, da nadaljuje na tej poti naprej.

PATRICIJA ŠULIN

Patricija Šulin je v aktivno politično življenje stranke vstopila leta 2006. Leta 2009 je postala predsednica Ženskega odbora Goriške regijske koordinacije, leto pozneje pa predsednica mestnega odbora Nova Gorica. Istega leta je bila izvoljena v mestni svet in postala vodja svetniške skupine, kmalu zatem predsednica Goriške regijske koordinacije, leta 2013 pa članica Izvršilnega odbora na državni ravni. Leta 2012 je vstopila v Državni zbor kot nadomestna poslanka, leta 2014 je bila izvoljena za evropsko poslanko. Patricija Šulin je v relativno kratkem času z lokalnega nivoja delovanja prešla na državni in mednarodni politični parket, kjer je ponosno in spoštljivo zastopala interese slovenske države in Slovenske demokratske stranke. S svojo blago naravo, pridnostjo, uglajenostjo in vztrajnostjo je vzor številnim mladim ženskam, ki vstopajo v politični prostor in imajo ambicije prevzemati odgovornost na najvišjih in najbolj odgovornih položajih.

MARIJA VOLAVŠEK

Marija Volavšek je že 15 let članica SDS Šentjur. Optimistični in delovni Mariji nikoli ni bilo težko izraziti lastnega mnenja, zastopati programa in vrednot stranke, slovenstva in slovenske osamosvojitve. V času aktivne delovne dobe je kot vodja mednarodno uspešnega podjetja predstavljala pomemben člen gospodarskega življenja občine, svoj vpliv v prid enakomernemu razvoju občine in domačega kraja je znala dobro uveljaviti tudi v času svojega mandata kot občinska svetnica. Zaradi svojega položaja v gospodarstvu je bila vedno tudi pomembna mnenjska voditeljica. V zadnjih letih se politično udejstvuje kot predsednica Kluba seniorjev in seniork v lokalnem odboru, s svojo energijo, spodbudami in nasmehom pa vliva voljo in veselje do dela vsej ekipi občinskega odbora.

DARKO ZADEL

Darko Zadel je član SDS z dušo in telesom od leta 1999. Čeprav redkobeseden in ne vedno v ospredju, stranki neomajno stoji ob strani v lepih, še zlasti pa v težkih trenutkih. V času, ko se je odvijal politično montiran proces Patria, se je redno udeleževal zborovanj pred sodiščem v Ljubljani. Po volitvah leta 2015, ko je občinski odbor Pivka zaradi slabih rezultatov na državnozborskih volitvah zašel v težave, je bil edini brezpogojno pripravljen prevzeti predsedniško mesto, z obljubo, da odbor do naslednjih volitev okrepi. Svojo napoved je več kot uresničil. Leta 2018 je SDS Pivka na državnozborskih in občinskih volitvah dosegla odlične rezultate, okraj je dobil poslanca, občina županjo iz vrst SDS, rezultate pa so občutno izboljšali tudi na volitvah v Evropski parlament leta 2019. V tem času seje odbor okrepil tudi s številnimi novimi in mladimi kadri, pridobljenimi z njegovim vsakodnevnim neutrudnim, srčnim, nesebičnim in odgovornim delom.

ALOJZ ZORN

Alojz Zorn je član Slovenske demokratske stranke v Piranu od njene ustanovitve leta 1990, več mandatov je bil predsednik odbora in član Izvršilnega odbora, trenutno je predsednik nadzorne komisije. Dva mandata je bil občinski svetnik in dvakrat je kandidiral za poslanca v Državnem zboru. Aktivno je sodeloval v vseh referendumskih in volilnih kampanjah, bil je vodja volilnega štaba in vodja kampanje od vrat do vrat, ure in dneve preživel na stojnicah in s tem bistveno prispeval k izboljšanju volilnih rezultatov. Kot zdravnik je Alojz Zorn poznan v celotni primorski regiji. Delo mu omogoča stik z ljudmi, njegova prijazna, odprta in prisrčna narava pa pristen odnos, preko katerega se prepoznavajo tudi vrednote Slovenske demokratske stranke. Kljub zavidljivim letom se še vedno udejstvuje na področjih kulture in športa, veliko zaslug ima tudi za izid knjige o Uršulinkah na Primorskem. Vsem nagrajencem iskreno čestitamo.

Vir: sds.si

Zadnje novice

Sorodne vsebine