3.5 C
Ljubljana
sobota, 16 oktobra, 2021

Minister Zvone Černač na 9. konferenci o vrednotenju EU kohezijske politike: »Kohezijska sredstva nas na različne načine povezujejo, prihajajo od ljudi in se morajo zato k njim tudi vrniti«

Piše: L. B.

Minister brez resorja, pristojen za razvoj in EU kohezijsko politiko, Zvone Černač je nagovoril udeležence 9. konference o vrednotenju EU kohezijske politike. Kot predsedujoči svetu evropskih kohezijskih ministrov se je dogodka, ki poteka v Portu, udeležil preko video povezave na povabilo Evropske komisije.

V uvodnem nagovoru je poudaril, da je soočenje Evropske unije s pandemijo COVID-19 utrdila evropsko povezavo: »Dokazali smo, da je solidarnost vrednota, ki nas neločljivo povezuje. Prav kohezijska politika je imela in ima pomembno vlogo pri soočanju s pandemijo in odpravljanju njenih posledic. Za okrevanje evropskega gospodarstva in družbe bo ključno tudi učinkovito izvajanje instrumenta NextGenerationEU, zlasti Mehanizma za okrevanje in odpornost.«

Predstavil je prednostne naloge slovenskega predsedstva Svetu EU na področju kohezijske politike, ki stremijo k okrevanju evropskega gospodarstva in temeljijo na zelenem prehodu ter digitalni preobrazbi. »Slovensko predsedstvo se zavzema za močno kohezijsko politiko tudi v prihodnje, ob upoštevanju načela partnerstva ter posebnih značilnosti posameznih držav članic in regij. Kohezijska politika mora zagotavljati enake izhodiščne možnosti za vse, ne glede na to, v kateri občini, regiji ali državi živijo. Prizadevamo si za zagotavljanje prožnosti in uvajanje poenostavitev, ki bodo upravičencem olajšale izvajanje projektov in s tem dostop do evropskih sredstev,« je dejal minister.

Po sprejetju kohezijskega zakonodajnega okvira junija letos je zdaj na državah članicah, da pripravijo kakovostne partnerske sporazume in operativne programe, ki bodo prispevali k uresničevanju ciljev EU, držav članic in regij, je dejal minister Černač. »Slovensko predsedstvo se zato osredotoča na izmenjavo mnenj in izkušenj pri pripravi strateških in programskih dokumentov. Zavzemamo se za zagotavljanje sinergij, dopolnjevanje z drugimi viri ter vključevanje partnerjev v pripravo programskih dokumentov z osredotočenostjo na rezultate in doseganje dodane vrednosti. Poseben poudarek namenjamo približevanju kohezijske politike državljanom. Kohezijska sredstva nas namreč na različne načine povezujejo, prihajajo od ljudi in se morajo zato k njim tudi vrniti, in sicer preko boljše infrastrukture, kvalitetnejših storitev ter zagotavljanja enakih izhodiščnih možnosti za vse,« je še dodal minister.

Zadnje novice

Sorodne vsebine