18.1 C
Ljubljana
torek, 11 maja, 2021

Mag. Karmen Furman: Kako bosta pristojni ministrstvi preprečili izpad evropskih sredstev za nadgradnjo vozlišča Pragersko?

Ali je glede na dolgotrajnost postopka nadgradnje vozlišča Pragersko ogrožena izvedba oziroma realizacija projekta?

Poslanka SDS mag. Karmen Furman je na ministrico za infrastrukturo mag. Alenko Bratušek ter na ministra za okolje in prostor Simona Zajca naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi s postopki pridobivanja okoljevarstvenih soglasij. Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju:

Dejstvo je, da je črpanje evropskih kohezijskih sredstev iz trenutne finančne perspektive 2014–2020 zelo slabo. Perspektiva se izteka, Slovenija pa je, denimo, do konca septembra lani zahtevala za povračila iz evropskega proračuna le za nekaj več kot 300 milijonov evrov oziroma 10 odstotkov sredstev, za katere smo se, ko se je pripravljala perspektiva 2014–2020, trudoma izpogajali.

Prav zato je toliko bolj nerazumljivo, ko v zadnjem poročilu o izvajanju Evropske kohezijske politike 2014–2020 preberemo, da je izvedba nekaterih projektov tudi, ali predvsem, zaradi dolgotrajnih birokratskih postopkov ogrožena. Takšen je, denimo, projekt nadgradnje vozlišča Pragersko, ki naj bi se izvedel o okviru posodobitve železniške proge MB–Šentilj. Projekt v vrednosti 63,2 milijona evrov naj bi bil sofinanciran tudi s strani evropskih sredstev, in sicer v višini 40 milijonov evrov. Projekt obsega gradnjo dveh peronov, ureditev podhoda s stopniščem in dvigalom, nadgradnjo tirov in tirnih naprav, nadgradnjo signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav in, kar je najpomembnejše, z realizacijo tega projekta bi se izboljšali pogoji bivanja krajanom Pragerskega, z izgradnjo podvoza pa odpravilo dolgo čakanje pred zapornicami.

Iz Poročila o izvajanju Evropske kohezijske politike 2014–2020  je razvidno, da usklajevanja z ARSO (v nadaljevanju Agencija) za predmeten projekt še vedno potekajo pa čeprav je bila vloga za izdajo okoljevarstvenega soglasja na Agencijo vložena že maja 2017. Zaradi velikega zamika pri pridobivanju tega soglasja se izvedba projekta zamika celo do te skrajnosti, da lahko v končni fazi pripelje do prerazporeditve evropskih sredstev iz tega projekta za druge namene, torej da se ta projekt iz kohezijske politike 2014–2020 sploh ne bi izvedel. To je razvidno tudi iz poročila vlade o črpanju evropskih kohezijske sredstev iz finančne perspektive 2014–2020, kjer je med drugim zapisano, da je ta investicija uvrščena med tiste operacije, pri katerih so zaznani večji odstopi od načrtovane časovnice v izvedbenem načrtu. 

V zvezi s tem sem ministru za okolje in prostor na 9. redni seji DZ RS postavila ustno poslansko vprašanje. Dobila sem zagotovilo ministra, da bo odgovor posredovan pisno. V odgovoru z dne, 24. 6. 2019, žal nisem prejela odgovora na ključni vprašanji v navedenem pa tudi v številnih drugih podobnih primerih, to pa je, kakšni konkretni ukrepi se načrtujejo v smeri debirokratizacije oziroma poenostavitve postopkov pridobitve okoljevarstvenih soglasij in kaj bo ministrstvo za okolje in prostor ukrenilo, da prepreči izpad EU sredstev za realizacijo projekta nadgradnja vozlišča Pragersko v okviru finančne perspektive 2014–2020.

Odgovor je samo birokratsko prelaganje odgovornosti in novo ter dodatno zapletanje postopka v smislu zahteve za dopolnitev vloge, zato tako ministrstvo za okolje in prostor kot tudi ministrstvo za infrastrukturo sprašujem:

1. Kakšni so bili razlogi za zahtevo za dopolnitev oziroma razjasnitev o vseh dejstvih in okoliščinah (odgovor MOP z dne, 24. 6. 2019) za vlogo za izdajo okoljevarstvenega soglasja za poseg: Ureditev vozlišča z ureditvijo železniške proge Pragersko, ki jo je ARSO prejela dne, 29. 5. 2018?

2. Kdaj so bile podane zahteve za dopolnitev vloge in razjasnitev vseh dejstev in okoliščin ter ali je vlagatelj (Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI) slednjo že dopolnil in kdaj?

3. Ali je glede na dolgotrajnost postopka ogrožena izvedba oziroma realizacija projekta nadgradnja vozlišča Pragersko?

4. Če ne, kdaj lahko krajani Pragerskega pričakujejo pričetek del?

5. Ali so za izvedbo projekta nadgradnja vozlišča Pragersko ogrožena EU sredstva v okviru obstoječe finančne perspektive 2014-2020?

Vir: sds.si

Zadnje novice

Sorodne vsebine