6.7 C
Ljubljana
petek, 23 aprila, 2021

Mag. Branko Grims: Smo pred zakonom res vsi enaki, če se skriva sojenja in sodbe ilegalnim migrantom?

Ali se vlada Marjana Šarca zaveda, da vsako prikrivanje dejanskega stanja omogoča manipuliranje in da je za tako povzročeno stanje in posledice vlada tudi odgovorna?

 

Poslanec mag. Branko Grims je na Vlado Republike Slovenije naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi z uresničevanjem ustavnih načel o javnosti sojenja in javnosti razglasitve sodbe.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Spoštovani!

Vsak razkriti primer poskusov skrivanja sojenj oziroma izrečenih sodb ilegalnim migrantom za storjena kazniva dejanja zoper državljanke in državljane Republike Slovenije upravičeno razburja javnost, saj Ustava Republike Slovenije v svojem 24. členu jasno določa, da so sojenja in izreki sodb javni! Izjeme (zelo restriktivno) določa zakon. Zadnji tak primer je skrivanje sodb zoper Alija Safinija, osumljenega posilstva in hudega spolnega nasilja, kar so razkrili mediji. Razkrili so tudi, da bi moral biti že zdavnaj izgnan, a se to ni zgodilo. Kasneje se je izkazalo, da je bil Safini v Sloveniji že pravnomočno obsojen za izjemno nasilen rop dveh žensk, vendar ta sodba javnosti ni dostopna v celoti kljub večkratnim zahtevam novinarja Petra Jančiča. Še več, novinar je kasneje razkril, da je bil še pred tem roparskim napadom Ali Safini pogojno obsojen še za druga kazniva dejanja, vendar tudi te sodbe v celoti ni mogoče dobiti …! 

Povsem očitno je, da je za skrivanje sodb zoper ilegalne migrante vsaj dvoje razlogov: pred ljudmi se prikriva posledice povsem zgrešene, migrantom naklonjene »marakeške« vladne politike, ki postavlja ilegalne migrante pred lastne državljane; v primeru, ko bi moral biti ilegalni migrant oziroma azilant izgnan iz Slovenije pa ni bil in je zato lahko storil še nadaljnja kazniva dejanja, se na ta način prikriva tudi odgovornost tistih, ki so z napačno politiko, hudo malomarnostjo in opustitvijo dolžnostnih dejanj omogočili, da ilegalni migranti, namesto da bi bili izgnani, še naprej izvajajo kazniva dejanja zoper državljanke in državljane Republike Slovenije. Huda malomarnost pri opravljanju funkcije oziroma pooblastil in opustitev dolžnostnih dejanj pa sta tudi kaznivi dejanji.

V zvezi s tem vas sprašujem naslednje:

1. Kako bo Vlada Republike Slovenije v postopkih zaradi kaznivih dejanj ilegalnih migrantov zagotovila dosledno spoštovanje 24. člena Ustave Republike Slovenije, ki določa, da so sojenja in izreki sodb javni?

2. Ali vlada ocenjuje, da je skrivanje sojenj in sodb ilegalnim migrantom skladna z ustavnim načelom, da smo pred zakonom vsi enaki? Ali se vlada zaveda, da vsako prikrivanje dejanskega stanja omogoča manipuliranje in da je za tako povzročeno stanje in posledice vlada odgovorna?

3. Kako in kdaj bo vlada omogočila, da bodo sodbe zoper Alija Safinija ter druge sodbe v kazenskih postopkih zoper ilegalne migrante v celoti dostopne poslancem Državnega zbora Republike Slovenije in javnosti?

4. Ali bo predsednik vlade Marjan Šarec predlagal zamenjavo ministrice za pravosodje Andreje Katič, saj v pravosodju očitno prihaja do obsežnega, hudega in sistematičnega kršenja ustavnih načel ter zakonov?

Zadnje novice

Sorodne vsebine