15.9 C
Ljubljana
sobota, 15 maja, 2021

Mag. Branko Grims: Ali bosta rubriki o narodni pripadnosti in veroizpovedi kot neobvezni rubriki vključeni v naslednji popis prebivalstva?

Rubriki o narodni pripadnosti in veroizpovedi sta bili kot neobvezni še vključeni v predzadnji popis prebivalstva, iz zadnjega pa sta bili žal izpuščeni, kar je povzročilo številne polemike in težave. Absurdno je, da država nima prav nikakršnega odgovora niti na tako temeljno vprašanje, kot koliko je sploh dejansko Slovencev. Ob tem, ko smo Slovenci kot narod, po samem ustavnem temelju samostojne države Slovenije, neločljiv konstitutivni del slovenske državnosti in s tem Republike Slovenije!

 

Poslanec SDS mag. Branko Grims je na Vlado Republike Slovenije naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi z nujno ponovno vključitvijo rubrik o narodnosti in veroizpovedi v prihodnji popis prebivalstva.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Spoštovani,

praktično vse evropske države v različnih oblikah zbirajo tudi podatke o narodni pripadnosti in veroizpovedi svojih državljank in državljanov. Ne glede na to, ali so ti podatki zbrani kot obvezni, ali pa je prepuščeno posamezniku, da se o narodni pripadnosti in veroizpovedi prostovoljno izjasni samo, če to želi, so ti podatki izjemno pomembni za izdelavo analiz in sprejemanje odločitev v spreminjajočem se, globaliziranem svetu. 

Rubriki o narodni pripadnosti in veroizpovedi sta bili kot neobvezni še vključeni v predzadnji popis prebivalstva, iz zadnjega pa sta bili žal izpuščeni, kar je povzročilo številne polemike in težave. Absurdno je, da država nima prav nikakršnega odgovora niti na tako temeljno vprašanje, kot koliko je sploh dejansko Slovencev. Ob tem, ko smo Slovenci kot narod, po samem ustavnem temelju samostojne države Slovenije, neločljiv konstitutivni del slovenske državnosti in s tem Republike Slovenije!

V zelo dolgi in izčrpni razpravi na pristojnem odboru državnega zbora, kjer smo pred nekaj meseci odprli to vprašanje, so predstavniki vlade in pravne stroke zatrjevali, da bi bilo lahko ustavno pravno sporno, če bi bili ti dve rubriki v popis prebivalstva vključeni kot obvezni. Hkrati pa se je izkazalo, da ni in sploh ne more biti prav nobenih tovrstnih pomislekov, če sta ti dve rubriki v popis prebivalstva vključeni kot neobvezni, in je torej vsakemu posamezniku prepuščeno, da ju izpolni samo, če to želi. Glede na doseženo soglasje, da vključitev rubrik o narodni pripadnosti in veroizpovedi kot neobveznih rubrik, ki se izpolnijo prostovoljno, nikakor ne more biti ustavno pravno sporno, je več kot upravičeno pričakovati, da bosta ponovno vključeni v naslednji popis prebivalstva. To je izjemno pomembno, saj se že pripravlja nov popis prebivalstva Republike Slovenije.

V zvezi s tem Vlado Republike Slovenije sprašujem naslednje:

1.    Ali bosta v naslednji popis prebivalstva ponovno vključeni rubriki o narodni pripadnosti in veroizpovedi, vsaj kot neobvezni rubriki, na katere  je odgovor prostovoljen?

Zadnje novice

Sorodne vsebine