10.5 C
Ljubljana
torek, 21 septembra, 2021

Katere odbore v DZ bodo vodili poslanci SDS?

Na včerajšnji seji Državnega zbora so bila ustanovljena delovna telesa – odbori in komisije – ter imenovani njihovi predsedniki in podpredsedniki, ki bodo delovali v tem mandatu.

 

Pri imenovanju predsednikov in podpredsednikov delovnih teles so poslanke in poslanci koalicijskega šestorčka sicer preglasovali rešitve, ki bi bile skladne z rezultatom volitev in parlamentarno prakso. Na omenjeno dejstvo je na seji Državnega zbora opozoril tudi vodja poslanske skupine SDS Danijel Krivec. Kljub navedenemu pa Slovenska demokratska stranka deluje konstruktivno in v dobrobit državljank in državljanov ter bo v tem sklicu Državnega zbora prevzela vodenje šestih delovnih teles.

Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, ki spremlja in nadzoruje delo ministrstva za notranje zadeve in ministrstva za javno upravo ter obravnava zakonodajo, vprašanja in teme z obeh omenjenih področij bo vodil Zvonko Černač, odboru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki spremlja in nadzoruje delo ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in pripadajočo zakonodajo pa bo predsedoval Franc Breznik.

Komisijo za nadzor javnih financ, ki nadzoruje izvrševanje državnega proračuna ter finančnih načrtov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija z vidika zakonitosti, namenskosti in racionalnosti porabe ter pravilnosti njihovih finančnih izkazov na podlagi poročil računskega sodišča; spremlja izvrševanje proračunov lokalnih skupnosti, ki prejemajo finančna sredstva za izravnavo, in nadzoruje namensko porabo sredstev, prejetih iz državnega proračuna; nadzoruje izvrševanje finančnih načrtov in pravilnost finančnih izkazov javnih skladov, javnih podjetij in zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija ter poroča Državnemu zboru o nadzorstvu, ki ga opravlja, in mu predlaga potrebne ukrepe bo vodil dr. Anže Logar, komisijo za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti bo še naprej vodila Eva Irgl. Omenjena komisija obravnava peticije in pritožbe državljanov, hkrati pa spremlja in proučuje problematiko uresničevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter daje pobude in priporočila organom in pravnim osebam. Komisija obenem še spremlja uresničevanje mednarodnih obveznosti Republike Slovenije, ki se nanašajo na človekove pravice, prav tako omenjena komisija kot zainteresirano delovno telo obravnava predloge zakonov in drugih aktov, ki se nanašajo na človekove pravice in temeljne svoboščine ter zagotavljanje enakih možnosti. Komisijo za poslovnik, ki se ukvarja s pravnimi vprašanji, vezanimi na poslovnik Državnega zbora, pa bo vodila mag. Karmen Furman.

SDS pripada tudi predsedniško mesto v ustavni komisiji, ki pa bo dokončno ustanovljena, ko bo vložen kakršenkoli predlog za spremembo ustave. Enajst poslank in poslancev SDS je bili imenovano za podpredsednike različnih delovnih teles.

Na včerajšnji seji Državnega zbora so poslanke in poslanci sprejeli še poseben sklep o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (KNOVS). Komisijo je v preteklem mandatu vodil mag. Branko Grims, tokrat pa vodenje prevzema Matej Tonin iz Nove Slovenije, podpredsednik KNOVS bo poslanec Žan Mahnič, člana komisije pa bosta tudi predsednik SDS Janez Janša in poslanec Zvonko Černač.

Zadnje novice

Sorodne vsebine