16.4 C
Ljubljana
petek, 18 junija, 2021

Kar nekaj koncesijskih pogodb je bilo prekinjenih zaradi odvzema rudarske pravice za izkoriščanje. Koliko?

Koliko je trenutno veljavnih koncesijskih pogodb na podlagi zakona o rudarstvu?

 

Poslanec Tomaž Lisec je na ministra za okolje in prostor, ki opravlja tekoče posle Simona Zajca, naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi s koncesijskimi pogodbami na podlagi zakona o rudarstvu.

tomaž lisec

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Spoštovani minister!

Po zakonu o rudarstvu je rudarska pravica pravica do raziskovanja in izkoriščanja mineralnih surovin v gospodarske namene in se glede na način in namen njenega izvajanja razvršča na rudarsko pravico za raziskovanje in rudarsko pravico za izkoriščanje. Rudarska pravica za izkoriščanje je pravica, ki se jo pridobi na podlagi izdanega rudarskega koncesijskega akta s koncesijo za izkoriščanje določene vrste mineralne surovine na določenem pridobivalnem prostoru. Rudarski koncesijski akt je predpis, ki predstavlja odločitev Republike Slovenije, da bo proti plačilu in pod določenimi pogoji podelila koncesijo za izkoriščanje določene vrste mineralne surovine določeni pravni ali fizični osebi na določenem pridobivalnem prostoru.

57. člen zakona o rudarstvu govori, da razmerje med Republiko Slovenijo in nosilcem rudarske pravice za izkoriščanje, vzpostavljeno s koncesijsko pogodbo, preneha s prenehanjem koncesijske pogodbe.

Koncesijska pogodba preneha:
•    S potekom časa, za katerega je bila sklenjena;
•    z razdrtjem koncesijske pogodbe;
•    z odvzemom rudarske pravice za izkoriščanje;
•    z ugasnitvijo rudarske pravice za izkoriščanje;
•    s sklenitvijo koncesijske pogodbe s prevzemnikom rudarske pravice, v primeru prenosa rudarske pravice.

Zanima me: 

1. Koliko je trenutno veljavnih koncesijskih pogodb na podlagi zakona o rudarstvu?
2. Koliko koncesijskih pogodb je bilo podpisanih od leta 2015 dalje – po letih?
3. Kako dolgo tečejo postopki v fazi do podpisa koncesijskih pogodb?
4. Koliko koncesijskih pogodb je prenehalo od leta 2015 dalje – po letih? Koliko zaradi prenehanja s potekom časa, za katerega je bila sklenjena; koliko zaradi razdrtja koncesijske pogodbe; koliko z odvzemom rudarske pravice za izkoriščanje; koliko z ugasnitvijo rudarske pravice za izkoriščanje; koliko s sklenitvijo koncesijske pogodbe s prevzemnikom rudarske pravice, v primeru prenosa rudarske pravice.
5. Koliko je na tem področju trenutno postopkov v fazi  priprav in sklepanja koncesijskih pogodb?
6. Koliko pogodb poteče v letih 2020 in 2021?

Zadnje novice

Sorodne vsebine