28.3 C
Ljubljana
četrtek, 17 junija, 2021

Jože Tanko: Satelitski urgentni center za ribniško–kočevsko območje naj se locira v Ribnici

Za obsežno in redko poseljeno ribniško–kočevsko območje bi bilo z vidika prometnih tokov in oddaljenosti, posledično pa z vidika izpolnjevanja dostopnosti do morebitnih ponesrečencev najprimerneje, da bi se satelitski urgentni center uredil v Ribnici.

 

Podpredsednik državnega zbora in poslanec SDS Jože Tanko je na Vlado RS naslovil pisno poslansko pobudo v zvezi z vzpostavitvijo satelitskega urgentnega centra v Ribnici.

Celotno poslansko pobudo objavljamo v nadaljevanju.

Spoštovani!

Satelitski urgentni center (v nadaljevanju: SUC) je izvajalec predbolnišničnega dela službe nujne medicinske pomoči in je strokovno in organizacijsko vezan na regionalni urgentni center (v nadaljevanju: UC). Organizira se takrat, ko zaradi oddaljenosti in dostopnega časa ni mogoče organizirati izvajanje nujne medicinske pomoči v okviru UC. Skladno s predlogom Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči je nosilec odgovornosti za organizacijo nemotenega dela službe nujne medicinske pomoči na svojem območju urgentni center.

V zvezi z vprašanjem napotitve pacienta v ustrezno zdravstveno ustanovo je to odločitev dispečerja in temelji na v naprej določenih strokovnih kriterijih oziroma je to odločitev zdravnika v mobilni enoti, ki pa mora svojo odločitev utemeljiti. Dispečer ima v primeru nejasnosti tudi možnost posvetovati se z zdravnikom. 

Z vzpostavitvijo dispečerske službe zdravstva (v nadaljevanju: DSZ) v Republiki Sloveniji (ta je pričela delovati 1. 3. 2018 znotraj Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana in deluje v dveh dispečerskih centrih zdravstva – v Ljubljani in Mariboru) se opravljajo aktivacije mobilnih enot na področju celotne države po principu najbližje mobilne enote, mobilne enote ne bodo več omejene na lokalno območje. 

Po Pravilniku o dispečerski službi zdravstva se za vzpostavitev DSZ šteje dan, ko so v DSZ vključene vse enote NMP in izvajalci prevozov na območju Republike Slovenije. Pogoje za vključitev enote NMP, helikopterske nujne medicinske pomoči oziroma izvajalcev prevozov v DSZ, v skladu s Pravilnikom o DSZ preverja posebna komisija za ugotavljanje pogojev za vključitev izvajalcev službe NMP in izvajalcev prevozov v DSZ, ki je bila imenovana 23. 3. 2018 in bo svoje delo zaključila do 31. 12. 2019.

Ko bo vzpostavljena DSZ, bo ministrstvo preučilo obremenitve glede na realno zbrane podatke in začelo s postopki za prilagoditev mreže izvajalcev NMP in spremembo položaja posameznega izvajalca v mreži. Na spremembo statusa izvajalca v sistemu NMP bo vplivala tudi prostorska rešitev in materialni pogoji, ki bodo omogočali razširitev dejavnosti. Temu sledi tudi postopno uvajanje oziroma vzpostavitev SUC. 

SUC bo v eni od oblik priznan na območjih, ki so bolj obremenjena s prihodi in obravnavo pacientov (običajno so to zdravstveni domovi na območjih, ki so bolj oddaljeni od urgentnih centrov).

Za obsežno in redko poseljeno ribniško–kočevsko območje bi bilo z vidika prometnih tokov in oddaljenosti, posledično pa z vidika izpolnjevanja dostopnosti do morebitnih ponesrečencev najprimerneje, da bi se SUC uredil v Ribnici. Ta je na stičišču ključnih prometnic, pa tudi za morebitno nadaljevanje oskrbe v UKC Ljubljana ne predstavlja nobene dodatne izgube časa, kot bi se to dogajalo, če bi bil SUC lociran kje južneje. 

Na osnovi zgoraj zapisanega na Vlado RS naslavljam poslansko pobudo, da se satelitski urgentni center locira v Ribnici.

Zadnje novice

Sorodne vsebine