0.2 C
Ljubljana
četrtek, 15 aprila, 2021

Jože Tanko: Ali policija in državno tožilstvo preiskujeta odgovorne osebe in vzroke za smrt žrtev prikritih vojnih grobišč?

Koliko preiskovalnih postopkov sta do danes začela državno tožilstvo in policija v zvezi z ugotavljanem vzrokov smrti in iskanjem storilcev? 

 

Podpredsednik državnega zbora in poslanec SDS Jože Tanko je na Vlado RS naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi z izvajanjem ZPVGRŽ.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Spoštovani!

Zakon o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev se je začel uporabljati v letu 2015. Kljub temu da je v Republiki Sloveniji več kot 600 znanih morišč, smo lahko v javnosti zasledili, da so se identifikacija žrtev in njihov prekop ter ugotavljanje okoliščin smrti izvajali le na nekaterih krajih. 

Predmetni zakon v 9. členu določa, da komisija o obstoju domnevnega »grobišča« obvesti policijo in državno tožilstvo. Če se med postopkom ugotavljanja obstoja domnevnega vojnega grobišča ugotovijo dejstva, ki dopuščajo izvedbo ekshumacije po zakonu, ki ureja kazenski postopek, vodenje in usmerjanje preiskovalnih dejanj policije prevzame državno tožilstvo oziroma preiskovalni sodnik. Hkrati se daje možnost oziroma kar diskrecijsko pravico, da če se v zvezi z domnevnim vojnim grobiščem ne izvedejo postopki v skladu z zakonom, ki ureja kazenski postopek, komisija začne oziroma nadaljuje postopek odkrivanja prikritega vojnega grobišča v skladu s tem zakonom. 

Glede na to, da gre za posmrtne ostanke oseb, ki so praktično vse umrle nasilne smrti, je skrajno nenavadno, da se v danih primerih preiskovalni ukrepi o vzroku smrti in storilcih v določenih primerih ne izvajajo po uradni dolžnosti, kot to velja za vsakršno drugo najdbo posmrtnih ostankov oseb, ki so umrle nasilne smrti. 

V zvezi s tem sprašujem Vlado RS:

1. Koliko grobišč je bilo v skladu s tem zakonom že identificirano?

2. Za koliko oseb je bilo do sedaj ugotovljeno, da ležijo v teh grobiščih?

3. Za koliko oseb je bil do sedaj začet ali izveden prekop?

4.  Ali policija in državno tožilstvo preiskujeta vzroke smrti in storilce oziroma odgovorne za smrt oseb, ki ležijo v teh grobiščih? Če ne, zakaj ne, in v čem se najdbe posmrtnih ostankov oseb v teh grobiščih razlikujejo od drugih posmrtnih ostankov?

5. Koliko preiskovalnih postopkov sta do danes začela državno tožilstvo in policija v zvezi z ugotavljanem vzrokov smrti in iskanjem storilcev? 

6. Koliko takšnih postopkov je bilo do danes ustavljenih in iz katerega razloga?

7. V katerih konkretnih primerih niso bili izvedeni postopki v skladu z zakonom, ki ureja kazenski postopek, kakšni so bili razlogi za to?

Zadnje novice

Sorodne vsebine