4.5 C
Ljubljana
sobota, 17 aprila, 2021

Jelka Godec: V Splošni bolnišnici Celje paciente pošiljali k podizvajalcu brez koncesije

Kako minister za zdravje Samo Fakin komentira dejstvo, da je davkoplačevalski denar z Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije preko Splošne bolnišnice Celje končal na bančnem računu zasebnika?

 

Poslanka SDS Jelka Godec je na ministra za zdravje Sama Fakina naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi opravljanjem zdravstvene dejavnosti izvajanja magnetne resonance.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Spoštovani minister!

V Splošni bolnišnici Celje naj bi v mesecu marcu 2018 sklenili pogodbo o opravljanju zdravstvenih storitev v letu 2018 z zasebnim zavodom Dvorec Lanovž, d. o. o. Pogodba naj bi se nanašala na opravljanje zdravstvenih dejavnosti izvajanja magnetne resonance, računalniške tomografije CT in izvajanje RTG.

Pogodba naj bi bila sklenjena na podlagi 53. c člena Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki naj bi omogočal javnim zdravstvenim zavodom, da se povezujejo z zasebnimi zdravstvenimi zavodi pri izvajanju zdravstvenih storitev. 

Po pisanju v medijih naj bi bili pacienti, naročeni na pregled v SB Celje, preusmerjeni na preglede v Dovrec Lanovž, izvide pa je izdala SB Celje. Torej je bil zasebnik le podizvajalec. Zasebnik naj bi od SB Celje dobil plačane opravljene preglede bolnikov.

Veljavna zakonodaja v Sloveniji ne dovoljuje, da bi ZZZS plačeval storitve za zavarovance zasebnikom brez koncesije v Sloveniji. V primeru MR preiskav v zasebnem zdravstvenem zavodu Dvorec Lanovž, ki nima koncesije, pa je javni denar ZZZS posredno končal pri zasebniku.

Predstavniki SB Celje so za medije tudi dejali: »Pozneje je res prišlo do sestankov z lastnikom Dvorca Lanovž. Na njih smo se skupaj z našim odvetnikom na podlagi veljavne zakonodaje poskušali dogovoriti o bolj natančnem protokolu sodelovanja /…/ in doreči pogodbo, ki bi z bližnjimi izvajalci teh storitev v regiji urejala takšno sodelovanje. Hkrati bi k morebitnim novim pogodbam bilo mogoče skleniti tudi anekse za opravljanje določenih drugih rednih preiskav, če bi to pomenilo skrajševanje predolgih čakalnih vrst in prednosti za paciente.« Vir: spletna stran Finance: https://www.finance.si/8941893/Manever-bolnisnice-Celje-pacienti-in-denar-ZZZS-k-zasebniku-brez-koncesije, 29. 11. 2018

Izjava je malodane presenetljiva, če vemo, da je Ministrstvo za zdravje poleti 2018 zaključilo dva investicijska projekta v diagnostične naprave, ki jih za opravljanje svoje dejavnosti potrebuje celjska bolnišnica. Ministrstvo za zdravje in SB Celje sta skupaj izvedla projekt ureditve prostorov in nakupa novega magnetno resonančnega tomografa v skupni vrednosti 1.541.940 evrov.

Druga investicija, ki jo je skoraj v celoti financiralo Ministrstvo za zdravje, pa je bila nabava ultrazvočnega sistema za MR/UZ fuzijo za Urološki oddelek. Ultrazvočni aparat je stal 150.900 evrov. S to investicijo, s katero naj bi bili celo prvi v Sloveniji, bo omogočeno digitalno generiranje tridimenzionalne rekonstrukcije prostate in bo tako lahko izvedena celotna diagnostika v celjski bolnišnici. 

Ob vsem navedenem nas zanima:

1. Ali Zakon o zdravstveni dejavnosti omogoča javnim zdravstvenim zavodom, da se za opravljanje vseh storitev povezujejo z zasebnimi zdravstvenimi zavodi brez koncesije?
2. V primeru, da je to dovoljeno, kako boste uredili zakonodajo, ki danes v RS prepoveduje, da bi ZZZS plačeval storitve za zavarovance zasebnikom brez koncesije v Sloveniji?
3. Ali ste konkreten primer celjske bolnišnice že raziskali in podali mnenje o zadevi?
4. Kako komentirate dejstvo, da je davkoplačevalski denar iz ZZZS, preko SB Celje, končal na bančnem računu zasebnika?
5. Ali boste v primeru nezakonitega delovanja odgovornih v SB Celje predlagali nadzor poslovanja v tej bolnišnici?
6. Je ZZZS zaznal še katere podobne primere v drugih javnih zdravstvenih zavodih?
7. Katere ukrepe načrtuje Ministrstvo za zdravje na področju upravljanja z medicinsko opremo v slovenskih bolnišnicah in obeh univerzitetnih kliničnih centrih, da ne bo prihajalo do nenačrtovanih nabav opreme, neizkoriščenosti ali celo do nepotrebnih nakupov medicinske opreme?
8. Kako komentirate izjavo, da je SB Celje tudi v prihodnje načrtovala sodelovanje z zasebnikom Dvorec Lanovž pri izvajanju storitev zdravstvene dejavnosti izvajanja magnetne resonance, računalniške tomografije – CT in izvajanje RTG, čeprav je ravno celjska bolnišnica tista, ki naj bi z novo investicijo omogočala najsodobnejše in  najkakovostnejše preiskave bolezni prostate v Sloveniji ter druge preiskave po najnovejših evropskih smernicah zdravstvenih dejavnosti?

Zadnje novice

Sorodne vsebine