16.5 C
Ljubljana
ponedeljek, 10 maja, 2021

Jelka Godec: Kaj pomenita izstopa obeh univerzitetnih kliničnih centrov iz združenja zdravstvenih zavodov?

Ali izstopa obeh univerzitetnih kliničnih centrov iz združenja zdravstvenih zavodov pomenita, da je ogroženo dogovarjanje oziroma pogajanje o splošnem dogovoru za poslovno leto 2020?

 

Poslanka Jelka Godec je na ministra za zdravje Aleša Šabedra naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi z izstopi iz Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Spoštovani minister,

v skladu z veljavno zakonodajo se vsako leto na področju zdravstva sprejme splošni dogovor za tekoče pogodbeno leto. Na podlagi 63. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju se Zavod za zdravstveno zavarovanje, pristojne zbornice, združenja zdravstvenih zavodov in drugih zavodov ter organizacij, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, ter ministrstvo pristojno za zdravstvo za vsako leto dogovorijo o programu storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelijo zmogljivosti, potrebne za njegovo izvajanje in določijo obseg sredstev. Na tej osnovi določijo izhodišča za izvajanje programov in oblikovanje cen programov oziroma storitev ter druge podlage za sklepanje pogodb z zdravstvenimi zavodi, drugimi zavodi in organizacijami, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, ter zasebnimi zdravstvenimi delavci.

Do sedaj so se o splošnem dogovoru za tekoče pogodbeno leto dogovorili Ministrstvo za zdravje, Zdravniška zbornica Slovenije, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, Lekarniška zbornica Slovenije, Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč, Skupnost socialnih zavodov Slovenije, Skupnost organizacij za usposabljanje Slovenije in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

V zadnjem času pa je bilo kar nekaj izstopov javnih zdravstvenih zavodov iz Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije. Po uradnih informacijah Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije tako v omenjenem združenju ni več obeh univerzitetnih kliničnih centrov Ljubljana in Maribor.

Glede na navedeno vas zvezi s tem sprašujem naslednje:

1. Kakšni so vzroki za izstop obeh univerzitetnih kliničnih centrov iz Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, ki jih je zastopal v pogajanjih o splošnem dogovoru za posamezno leto?

2. Ali izstopa obeh univerzitetnih kliničnih centrov pomenita, da je ogroženo dogovarjanje oziroma pogajanje o splošnem dogovoru za poslovno leto 2020?

3. Kaj pomenita izstopa obeh univerzitetnih kliničnih centrov za oblikovanje splošnega dogovora za poslovno leto 2020?

4. Kako bosta oba univerzitetna klinična centra vključena v pogajanja?

5. Ali lahko izstope obeh univerzitetnih kliničnih centrov in nekaterih splošnih bolnišnic smatramo kot odstop od splošnega dogovora za naslednje poslovno leto?

6. Kakšne spremembe na področju splošnih dogovorov v zdravstvu načrtuje Vlada Republike Slovenije?

Zadnje novice

Sorodne vsebine