2 C
Ljubljana
sobota, 16 oktobra, 2021

Helena Kregar: »Vsi upamo in si želimo, da se šole ne bi znova zaprle. Stroka nam jasno sporoča, kaj je pogoj za to. Žal pa velik del državljanov tega ne sliši in ne upošteva. Morda je to rezultat šole, ki predvsem izobražuje in premalo vzgaja«

Piše: slosolar.si

O delu Društva katoliških pedagogov Slovenije ter reviji Vzgoja smo se pogovarjali z Heleno Kregar, profesorico kemije na Gimnaziji Jožeta Plečnika v Ljubljani. Beseda je tekla še o izzivih pedagoškega poklica v času epidemije in tudi sicer. Kregarjeva meni, da bi morala šola upoštevati tudi duhovni razvoj učencev.

DEMOKRACIJA: Društvo katoliških pedagogov Slovenije deluje že več kot 30 let. Koliko članov ima danes in kako so se področja delovanja širila?

Kregar: DKPS je začel nastajati še pred slovensko osamosvojitvijo. V letu 1989 so družbene razmere že dovoljevale zbiranje in druženje vernih učiteljev pri jezuitih v Dravljah. Tista leta so bila čas svežega vetra in zaupanja, da učitelji iz svojega verskega prepričanja lahko sooblikujejo pedagoški prostor. Kot društvo smo se registrirali leta 1994 in pod istim imenom delujemo še danes. V Evropsko združenje krščanskih učiteljev smo se kot skupnost katoliških učiteljev vključili že leta 1992. Po tem je bil DKPS že trikrat organizator evropskega kongresa SIESC. Društvo je združenje vernih vzgojiteljev, katehetov in učiteljev različnih stopenj in strokovnih usmeritev. Člani med seboj delimo vrednote in skupaj sledimo pedagoškemu klicu, spodbujamo osebni in strokovni pedagoški razvoj. Društvo ima okrog 500 članov in je razdeljeno na 10 območnih skupnosti. Glavne dejavnosti društva so organizacija in izvajanje seminarjev, duhovnih vaj, predavanj, konferenc in drugih oblik izobraževanja za osebno in strokovno rast učiteljev in tudi drugih ljudi.

DEMOKRACIJA: Kako ste (bili) v vseh teh letih vi povezani z društvom?

Kregar: Osebno sem se z društvom povezala iz istega razloga, kot se nam tudi danes pridruži marsikateri učitelj. Ko doživiš skupnost razgledanih ljudi, pretežno, a ne izključno učiteljev, ki na svoje življenje in delo gledajo skozi optiko evangelija in vere v Jezusa Kristusa, si želiš biti zraven. Ti ljudje se drug ob drugem učijo, kaj lahko dobrega prinesejo v šolo in v svet. Svoje baterije polnijo na ignacijanskih duhovnih vajah, željni so sodelovanja in na sočloveka gledajo kot na brata ali sestro. Vse to me je navdušilo že leta 2003 in me navdušuje še danes. V društvu sem prevzela vodenje Območne skupnosti DLPS  Ljubljana, skrbim za sodelovanje z mediji in vodim Strokovni svet društva.

DEMOKRACIJA: Lahko kaj poveste o strokovni reviji Vzgoja, ki izhaja že več kot 20 let? 

Kregar: Revija v sedanji obliki izhaja od leta 1998, stara je torej že 23 let. Letno izidejo 4 številke revije, v katerih zajamemo in obravnavamo aktualne probleme v družbi, družini in šoli. V žarišče revije je postavljena izstopajoča tema, ki jo urednik osvetli že v uvodniku. Gostujoči strokovnjak v intervjuju predstavi svoje delo in razmišljanje o tej temi. Članki učiteljev praktikov in staršev jo osvetlijo še z vidika izkušenj v šoli, družini ali družbi. Zato je revija hkrati zanimivo branje in pripomoček za delo ter reševanje praktičnih vzgojnih vprašanj v šoli ali doma.

Več si lahko preberete TUKAJ.

Zadnje novice

Sorodne vsebine