24.7 C
Ljubljana
nedelja, 20 junija, 2021

Franci Kepa: Vedno več primerov slabega dela inšpektorata za okolje in prostor

Zaselek Slami v občini Piran so morali zaradi nedovoljenih posegov v prostor (cele vrste črnih gradenj) izbrisati iz registra kulturne dediščine. To področje je bilo zaščitena kulturna krajina. Kako sta se odzvala inšpektorat za okolje in prostor in inšpektorat za kulturo in medije v tem konkretnem primeru?

 

Poslanec SDS Franci Kepa je na ministra za okolje in prostor Simona Zajca in na ministra za kulturo mag. Zorana Pozniča naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi z izbrisom naselja Slami iz registra kulturne dediščine zaradi nedovoljenih gradenj.

Celotno poslansko vprašanje je v nadaljevanju:

Spoštovana,

sredstva javnega obveščanja v zadnjem času pogosto poročajo o milo rečeno slabem delu nekaterih inšpektoratov. Eden teh je Inšpektorat RS za okolje in prostor ter Inšpektorat RS za kulturo in medije. 

Nedavno sem Ministrstvu za okolje in prostor zastavil vprašanje glede postopkov Inšpektorata za okolje in prostor, natančneje gradbenih inšpektorjev v zvezi s postopanji napram podjetju Ocean Orchids iz Dobrovnika. Ne mine niti teden dni pa nacionalna televizija že poroča o delu, bolje nedelu, tega istega inšpektorata na drugem koncu Slovenije. 

Gre za zaselek Slami v občini Piran, ki so ga morali zaradi nedovoljenih posegov v prostor (cele vrste črnih gradenj) izbrisati iz registra kulturne dediščine. To področje je bilo zaščitena kulturna krajina. V oddaji se celo navaja, da črne gradnje sploh nimajo kanalizacije oz. da je ta enostavno speljana na brežino zaradi česar se širi smrad po okolici, potencialno pa lahko pride do različnih okužb. Predstavnica inšpektorata pa v oddaji izjavi, da je izvajanje nadzora v teh primerih, torej ko je črna gradnja že končana, v skladu z njihovimi internimi akti »na prioritetni listi C«, torej na zadnjem mestu. Upam, da s tem ni hotela reči, da ne bodo nikoli začeli postopka, če ga bodo pa že začeli, pa sploh ne more povedati kdaj, če sploh kdaj, ga bodo končali.

Ministra za okolje in prostor kot odgovornega za stanje v svojem resorju, torej tudi za delovanje in poslovanje Inšpektorata RS za okolje in prostor kot organa v njegovi sestavi, prosim za odgovore na naslednja vprašanja:

1. Kako komentirate izjavo predstavnice inšpektorata v televizijski oddaji?
2. Ali ste preverili oz. ste seznanjeni z internim aktom inšpektorata, s katerim se kategorizira posamezne zadeve za vrstni red obravnav in kdo je to pripravil?
3. Ali nameravate zahtevati spremembo teh internih pravil?
4. Koliko zadev iz »liste C« ima inšpektorat odprtih (prosim po letih pripada posamezne zadeve in posamezne regije)?
5. Iz oddaje je bilo razbrati, da to še daleč ni osamljen primer, zato vas prosim, da pojasnite, zakaj inšpektorat v navedenem primeru ni pravočasno ukrepal in preprečil nadaljnjo črno gradnjo?
6.    Kako boste ukrepali, da se zadeve ne bodo več pojavljale, obstoječe odprte zadeve pa čimprej rešili? V nekaterih drugih primerih, res redkih, ste se odstranjevanja objektov zgrajenih na črno lotili zelo hitro in pompozno, ob televizijskih prenosih.
7. Za koliko objektov zgrajenih na črno so inšpektorji v zadnjih šestih letih izdali ureditveno odločbo?
8. Za koliko objektov zgrajenih na črno so inšpektorji v zadnjih šestih letih izdali odločbo o rušenju, koliko je pravnomočnih odločb in koliko objektov ste dejansko porušili oz. odstranili?
9. Ali glede na zadnje dogodke in stanje na inšpektoratu vodstvo le tega še uživa vaše zaupanje?

Ministra za kulturo pa kot odgovornega za stanje v svojem resorju, torej tudi za delovanje in poslovanje Inšpektorata RS za kulturo in medije kot organa v njegovi sestavi, prosim za odgovore na naslednja vprašanja:

1. Kako kot minister za kulturo komentirate dejstvo, da to sploh ni edini in osamljeni primer, ko vaše službe neko naselje ali območje zaradi nelegalno izvršenih dejanj izbrišejo iz registra kulturne dediščine?
2. Kakšne ukrepe načrtujete na tem področju ter v kakšnem časovnem obdobju?
3. Ali je Zavod za varstvo kulturne dediščine v primeru naselja Slami opozarjal na posledice takšnih posegov v prostor in posledice, ki iz tega izhajajo, če da, kdaj, koga in na kašen način? Prosimo za dokumentacijo.
4. Kdaj je Zavod za varstvo kulturne dediščine v zgoraj omenjenem primeru predlagal izbris naselja iz registra kulturne dediščine, in kdaj se je dejanski izbris zgodil? Prosimo za dokumentacijo.
5. Kakšne aktivnosti je vaš inšpektorat izvajal v tej zadevi, prosimo po datumih in vrstah aktivnosti. V kolikor aktivnosti v zvesti s to zadevo ni bilo, pa vas prosim za pojasnilo zakaj jih ni bilo.
6. Koliko zadev s področja kulturne dediščine je v zadnjih šestih letih obravnaval inšpektorat na področju kulturne dediščine, kakšni so bili izrečeni ukrepi in proti komu so bili izrečeni?

Zadnje novice

Sorodne vsebine