10.1 C
Ljubljana
nedelja, 11 aprila, 2021

Evropska sredstva za razvoj in uvajanje novih produktov v slovenskem lesarstvu

Gospodarsko ministrstvo je objavilo javni razpis za spodbude za mala in srednja podjetja za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 3.0. Namenjen je spodbujanju razvoja novih ali izboljšanih izdelkov in storitev na področju predelave in obdelave lesa. Predvideno je sofinanciranje najmanj 11 projektov, je razvidno iz razpisa.

Cilji razpisa je tudi ustvarjanje novih delovnih mest in zaposlovanje ali povečanje dodane vrednosti na zaposlenega, tudi v socialnih podjetjih, ki ob prijavi na razpis na trg uvajajo proizvode in storitve na področju predelave ali obdelave lesa.

Predvideno je sofinanciranje najmanj 11 projektov, ki bodo vključevali ukrepe za učinkovito ravnanje z viri in prispevali najmanj 10 novih zaposlenih ali povečanje dodane vrednosti na zaposlenega za najmanj tri odstotke.

Javni razpis naj bi tako spodbudil učinkovito rabo energije in obnovljivih virov energije, kar bo prispevalo k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo. Javni razpis za izbor operacij delno financira EU, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v višini 5,55 milijona evrov.

Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega projekta mora znašati vsaj 50.000 ter največ 500.000 evrov.

Zadnje novice

Sorodne vsebine