2.2 C
Ljubljana
ponedeljek, 19 aprila, 2021

Eva Irgl: Zakaj sodniki in državni tožilci v Sloveniji nikoli ne odgovarjajo?

Nepravilnosti in zlorabe tako v državnem tožilstvu kot v sodstvu odpirajo nemalo vprašanj o odgovornosti v pravosodju. Poslanka SDS Eva Irgl je na ministrico za pravosodje Andrejo Katič naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi z napakami in zlorabami v pravosodju.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Spoštovana ministrica za pravosodje Andreja Katič!

V medijih večkrat zasledimo novice o različnih napakah in zlorabah v pravosodnem sistemu. Skrb zbujajoča je recimo ugotovitev, da so pred leti sodišča založila skoraj tisoč oporok, kar predstavlja nesprejemljivo malomarno ravnanje sodnikov in sodišč. Ugotovljeno je namreč bilo, da je bilo pred letom 1991 (od leta 1945) zaznanih 4384 takšnih primerov oporok, kar pomeni v povprečju skoraj 100 oporok na leto. To je privedlo do napak in krivic pri dedovanju velikega števila Slovenk in Slovencev. 58 oškodovancev je vložilo za skupno 5,3, milijona evrov odškodninskih zahtevkov. Žal odgovornosti, kljub opozarjanju zakonodajne veje oblasti, za to ni prevzel nihče.

Tudi nepravilnosti in zlorabe v državnem tožilstvu odpirajo nemalo vprašanj o odgovornosti v pravosodju.

288. člen Kazenskega zakonika (KZ-1) opredeljuje protizakonito, pristransko in krivično sojenje:

(1) Sodnik, ki pri vodenju sodnega postopka ali izrekanju sodne odločbe zavestno krši zakon ali izkrivlja pravo, da bi stranki v postopku škodoval ali ji neupravičeno dal prednost, se kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Enako se kaznuje sodnik, ki z namenom iz prejšnjega odstavka tega člena opre sodno odločbo na dejstva, za katera ve, da ne obstojijo ali se krivo podtikajo z lažnimi ali nedovoljenimi dokazi.

Materialna zakonodaja, ki ureja sodniško in državnotožilsko službo, ureja tudi disciplinske postopke.

V zvezi s tem vas sprašujem naslednje:

1. Koliko protizakonitih, pristranskih in krivičnih sojenj je bilo od začetka 1. 11. 2008 do 30. 8. 2019 v postopkih pred sodišči?
2. Zoper koliko sodnikov je bil uveden postopek zaradi suma storitve kaznivega dejanja protizakonitega, pristranskega in krivičnega sojenja (288. člen KZ-1) in katere?
3. Koliko sodnikov je bilo kaznovanih v skladu z 288. členom KZ-1, zaradi krivega podtikanja, lažnivih ali nedovoljenih dokazov, ter izkrivljanja prava z namenom škodovati stranki v postopku?
4. Koliko sodnikov je bilo v zgoraj navedenem obdobju kaznovanih z zaporom do treh let zaradi škodovanja stranki v postopku?
5. Koliko sodnikov je bilo v zgoraj navedenem obdobju let kaznovanih zaradi krivih, lažnivih in nedovoljenih dokazov v postopkih?
6. Zoper koliko sodnikov in državnih tožilcev je bil zaradi kršitve zakonodaje uveden disciplinski postopek od 1. 11. 2008 do 30. 8. 2019?
7. Koliko teh je že zaključenih, kakšne so bile sankcije in zoper katere ter koliko jih je še odprtih?

Zadnje novice

Sorodne vsebine