14.7 C
Ljubljana
torek, 18 maja, 2021

Državni proračun v 11 mesecih s 730 milijonov evrov presežka

V državni proračun se je od januarja do novembra steklo 9,04 milijarde evrov, kar je 12,4 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Odhodki so rasli počasneje: zvišali so se za 1,3 odstotka na 8,31 milijarde evrov. Proračun je imel tako 729,7 milijona evrov presežka, medtem ko je bil v enakem obdobju lani še v primanjkljaju.

Nadaljevanje ugodnih trendov na trgu dela in v gospodarstvu je prispevalo k rasti davčnih prihodkov, poleg tega pa so se precej zvišali tudi nedavčni prihodki in prejeta sredstva iz EU, so pojasnili na finančnem ministrstvu.

V tem obdobju so bile namreč v državni proračun vplačane dividende NLB v višini 270,6 milijona evrov, poleg tega je prejel tudi 168-milijonsko povračilo zadržanih sredstev iz evropskega proračuna, ki smo jih že porabili v pretekli finančni perspektivi 2007-2013.

Proračunski presežek je ob koncu novembra tako dosegel skoraj 730 milijonov evrov, ob koncu leta pa bo po pričakovanjih nekoliko nižji, saj se tako investicijska aktivnost ministrstev kot tudi vsa druga izplačila v zadnjih mesecih leta krepijo, so napovedali na ministrstvu.

Davčni prihodki, ki predstavljajo glavni vir prihodkov državnega proračuna, so v 11 mesecih znašali 7,54 milijarde evrov, kar je sedem odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Pri tem so se prihodki od dohodnine povečali za 16,4 odstotka, prihodki od davka od dohodkov pravnih oseb za 9,3 odstotka, prihodki od DDV pa za 7,6 odstotkov. To dokazuje, da se domača potrošnja krepi.

Glede na enako obdobje lani pa so bili za 1,5 odstotka nižji dohodki iz trošarin.

Na strani odhodkov so bile obveznosti za plačilo domačih in tujih obresti glede na primerljivo obdobje lani nižje za 12 odstotkov, znašale pa so okoli 856 milijonov evrov. Znižanje obrestnih izdatkov je posledica aktivnega upravljanja javnega dolga, pravijo na finančnem ministrstvu.

Sredstva za plače in prispevke delodajalcev za socialno varnost so se v 11 mesecih glede na enako obdobje lani zvišala za 4,7 odstotka, kar je predvsem posledica dogovora o ukrepih na področju stroškov dela. Za transferje posameznikom in gospodinjstvom pa je bilo do konca novembra izplačanih 4,6 odstotka več sredstev kot pred letom dni.

Konsolidirana bilanca javnega financiranja, ki jo poleg državnega proračuna sestavljajo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in proračuni občin, je v 11 mesecih zabeležila 16,82 milijarde evrov prihodkov in 16,04 milijarde evrov odhodkov. Prav tako je bila torej v presežku, znašal je 780 milijonov evrov.

Zadnje novice

Sorodne vsebine