10 C
Ljubljana
petek, 23 aprila, 2021

Država v pomoč najranljivejšim

Piše: Maruša Opeka

Kot kažejo podatki ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, se je socialni položaj prebivalstva zaradi epidemije poslabšal. Gospodarstvo je utrpelo veliko škodo, kar za mnoge pomeni izgubo zaposlitve in dohodkov, posledično pa se je zvišalo število prejemnikov socialne pomoči.

Po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje je bilo konec maja 2020 med registriranimi brezposelnimi 36.851 prejemnikov denarne socialne pomoči, kar je 6.620 oseb oziroma 21,9 odstotka več kot maja 2019.

Slabšanje socialnega položaja

Od maja do septembra 2020 pa je njihovo število še vedno ostalo v povprečju za okoli 3.500 oseb višje kot v prvih štirih mesecih leta. Posledično je bilo tako v maju 2020 10,8 odstotka več prejemnikov denarne socialne pomoči kot maja leta 2019, oktobra lani pa 10,4 odstotka več kot oktobra 2019. »V prvih osmih mesecih leta 2020 je denarno socialno pomoč mesečno prejelo povprečno 62.502 gospodinjstev oz. 98.775 oseb, od tega 72.663 odraslih. V mesecih po razglasitvi epidemije COVID-19 pa je denarno socialno pomoč prejelo 63.836 gospodinjstev oz. 101.143 oseb, od tega 74.304 odrasli,« ugotavljajo na ministrstvu. Največje povečanje števila upravičencev v obdobju od januarja do septembra 2020 so zaznali maja pri starostni skupini od 27 do 35 let, v delovno aktivni populaciji torej, in v deležu števila otrok, kar pomeni, da gre za povečanje števila družin z otroki.

Tudi število prejemnikov izredne denarne socialne pomoči je bilo v letu 2020 bistveno višje kot v letu 2019, povečanje pa je najbolj vidno prav v času razglašene epidemije od marca do maja 2020 in v času po epidemiji, junija in julija 2020. »V času med epidemijo in po njej se je povečalo predvsem število vlog družin z otroki, in sicer za nakup hrane,« pojasnjujejo na ministrstvu.

Podpora družinam

Vlada je ogroženim družinam pomagala tudi z zagotavljanjem toplega obroka v času šolanja otrok na daljavo. Do brezplačnega toplega obroka so bili upravičeni učenci in dijaki, katerih povprečni mesečni dohodek na družinskega člana ne presega 382,82 evra, in tisti, ki so nameščeni v rejniški družini.

Nov ukrepov, ki bo razbremenil družinske proračune, je tudi enkratni solidarnostni dodatek za polnoletne dijake. »Do enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 50 evrov je upravičen dijak s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se v šolskem letu 2020/2021 redno izobražuje na javnoveljavnih izobraževalnih programih v Republiki Sloveniji in na dan 19. oktobra 2020 ni bil vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 14., 15., 16., 17. in 25. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ2) ter je dopolnil 18 let pred 19. oktobrom 2020,« so zapisali na ministrstvu. Solidarnostni dodatek v višini 150 evrov bodo prejeli tudi študentje s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki se v študijskem letu 2020/2021 izobražujejo na tujem visokošolskem zavodu.

Državni zbor je v začetku februarja sprejel zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19, tako imenovani PKP 8, ki je razširil krog upravičencev do enkratnih solidarnostnih dodatkov. Do njih so poleg polnoletnih dijakov in študentov upravičeni brezposelne osebe, prejemniki nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas, vojni veterani in invalidi po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov.

Na resornem ministrstvu pričakujejo, da se bo v naslednjih treh letih socialna situacija v državi še zaostrovala. Kot odziv na predvideno prihodnje poslabšanje socialnega položaja prebivalstva zaradi epidemije so na ministrstvu pripravili tudi spremembo Operativnega programa za hrano in/ali osnovno materialno pomoč iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim, saj sredstva iz obstoječega programa ne zadostujejo za zagotavljanje minimalnega obsega pomoči najbolj ogroženim. Sprememba operativnega programa pomeni dodatna evropska sredstva v višini 8.915.788 evrov. »Z dodatnimi nepovratnimi sredstvi bomo lahko zagotavljali minimalni obseg pomoči v obliki paketov s hrano socialno in materialno najbolj ogroženim osebam ter ustrezno podporo partnerskim organizacijam,« pravijo na ministrstvu.

Zadnje novice

Sorodne vsebine