13 C
Ljubljana
sobota, 8 maja, 2021

Današnja izredna seja državnega zbora o enotnem plačnem sistemu

Državni zbor bo danes na izredni seji na zahtevo SDS razpravljal o enotnem plačnem sistemu javnega sektorja. Priporočilo SDS, po katerem bi DZ pozval vlado, naj v treh mesecih pripravi analizo plačnega sistema in predloge ukrepov, tudi z možnostjo izločitve zaposlenih v zdravstvu in vojski iz sistema, je parlamentarni odborv sredo zavrnil.

 

Poslanci SDS so v obrazložitvi zahteve za izredno sejo DZ opozorili, da enotni plačni sistem javnega sektorja povzroča nezadovoljstvo, zlasti pri nagrajevanju zaposlenih, ki so produktivnejši in bolj obremenjeni. SDS poudarja, da je največ teh težav v zdravstvu in obrambi. Zavzeli so se za analizo plačnega sistema z vidika vzdržnosti in konsistentnosti.

DZ je za razpravo na današnji izredni seji predvidel sedem ur. 

Na svoji spletni strani pa je SDS na to temo zapisala naslednje:

“Začetek reševanja težav v zdravstvu in vojski je v spremembah enotnega plačnega sistema.

V poslanski skupini SDS ugotavljamo, da so se v desetletju od sprejema zakona o sistemu plač v javnem sektorju v praksi pokazale številne anomalije. Zadeve so v zadnjih mesecih kritične predvsem na področju primarnega zdravstva, kjer smo vsak dan priča novim odpovedim družinskih zdravnikov. Prav tako pa so zadeve kritične v slovenski vojski, ki se v zadnji letih sooča z negativnimi ocenami v poročilih o pripravljenosti vojske, kjer ta ocenjujejo stopnjo zmožnosti za delovanje v miru s povprečno oceno zadostno, za delovanje v vojni pa nezadostno.

Zato je po našem mnenju potrebno sistem ponovno preveriti z vidika njegove vzdržnosti in konsistentnosti. Potrebnih je več sprememb, med drugim vzpostavitev ustreznih razmerij med plačnimi razredi in spodbujanje nagrajevanja, ki bo omogočilo, da so zaposleni, ki so pri svojem delu bolj učinkoviti, tudi bolje plačani. Zato je treba zagotoviti ustrezen sistem, ki bo omogočal objektivno ocenjevanje. Variabilni del plače, kot del plače iz naslova višje produktivnosti, bi zagotovo predstavljal spodbudo za zaposlene v javnem sektorju. Mnogi zaposleni v javnem sektorju, ki delajo več in bolj učinkovito, namreč upravičeno niso zadovoljni s plačno uravnilovko in neučinkovitim sistemom nagrajevanja boljšega dela. Ob tem je potrebno vodilnim kadrom v javni upravi omogočiti ustrezne mehanizme in pristojnosti, ki bodo zagotovili izvedbo omenjenega predloga.

Menimo, da se s konstruktivnimi pogovori s sindikati javnega sektorja lahko poišče najboljšo rešitev, ki bo finančno vzdržna in pravična. Potrebno je tudi resno razmisliti o izločitvi posameznih delov, če se bo to izkazalo za najbolj smotrno.

V poslanski skupini SDS smo zato pripravili naslednji predlog priporočila: Državni zbor RS priporoča Vladi RS, da v 3 mesecih pripravi analizo sistema plač v javnem sektorju z vidika njegove vzdržnosti in konsistentnosti ter konkretne predloge ukrepov za ureditev anomalij v sistemu plač v javnem sektorju z možnostjo izločitve zdravstvenih delavcev in pripadnikov Slovenske vojske iz enotnega plačnega sistema in jih predstavi Državnemu zboru RS.

Predlog priporočila so v sredo na nujni seji že obravnavali člani in članice odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Očitno so tako predsednik vlade kot predstavniki drugih koalicijskih strank pozabili na svoja stališča, ki so jih izražali v času volilne kampanje pred lanskimi državnozborskimi volitvami, da se zavedajo anomalij v enotnem plačnem sistemu javnega sektorja ter da so spremembe nujne Še več, koalicijski poslanci so v svojih razpravah na odboru celo ponovili, da anomalije obstajajo in da jih je potrebno odpraviti, a kljub temu niso podprli našega predloga priporočila.

JG

Vlada naj bi po besedah ministra za javno upravo Rudija Medveda že opravljala analizo enotnega plačnega sistema in pripravljala načrte za odpravljanje anomalij, zato je po mnenju poslanke SDS Jelke Godec še toliko bolj nenavadno, da vlada in koalicija nista podprli našega predloga priporočila. Pristojni minister na seji kljub večkratnim pozivom poslanke SDS ni znal povedati, katere anomalije je po njegovem mnenju prvenstveno potrebno odpraviti oziroma česa se bo vlada s spremembami najprej lotila.

ŽM

Danes ob 10. uri sledi izredna seja državnega zbora, na kateri bodo poslanke in poslanci zato o predlogu priporočila zgolj razpravljali, glasovanja o njem pa ne bo. Vabljeni k spremljanju neposrednega prenosa seje na TV Slovenija 3!”

Zadnje novice

Sorodne vsebine