14.5 C
Ljubljana
četrtek, 17 junija, 2021

Branko Grims: Gradnja daljnovoda v bližini Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana po zraku neustrezna

Ali bo Vlada Republike Slovenije še pred izdajo gradbenega dovoljenja in torej pravočasno opravila revizijo Uredbe o državnem prostorskem načrtu za daljnovod 2×110 kV Kamnik–Visoko in jo uskladila z varnostnimi smernicami in akti EU?

 

Poslanec SDS mag. Branko Grims je na Vlado RS naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi s problematiko Uredbe o državnem prostorskem načrtu za daljnovod 2×110 kV Kamnik – Visoko.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Spoštovani!

Leta 2018 je prejšnja Vlada Republike Slovenije sprejela Uredbo o državnem prostorskem načrtu za daljnovod 2×110 kV Kamnik–Visoko, s katerim je v prostor umestila novi daljnovod, namenjen predvsem nemoteni oskrbi objektov na mednarodnem Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana in njegovi okolici z električno energijo. Gre za brez dvoma nujno potreben projekt zaradi širitve zmogljivosti letališča in vseh novih odjemalcev v coni ob letališču. Projekt se je že začel izvajati. Toda šele potem so bili lastniki nepremičnin sploh obveščeni o tem projektu.

Vlada je z Uredbo o državnem prostorskem načrtu za daljnovod 2×110 kV Kamnik–Visoko določila potek novogradnje daljnovoda po zraku – na stebrih. Taka rešitev po dosegljivih podatkih ni ustrezna z dveh vidikov.

Akti Evropske unije predvidevajo, da naj bi vse novogradnje daljnovodov v bližini oziroma skozi naselja morale potekati z vkopom daljnovodov v tla. Tudi obstoječi zračni daljnovodi v naseljih bi se morali v naslednjih letih prestaviti v tla. Takšna rešitev je za okolje in ljudi, ki tam živijo, bistveno manj problematična, poleg tega pa odpade za lastnike nepremičnin zelo problematičen širok zaščitni pas levo in desno od daljnovoda, ki je nujen iz varnostnih razlogov, kadar poteka daljnovod po zraku, saj je tak mnogo bolj ranljiv (pretrganje pletenice oziroma padec daljnovoda npr. zaradi žleda …).

Iz smernic, ki urejajo varnost na večjih letališčih, sledi, da naj bi se v njihovi bližini ne gradilo zračnih daljnovodov na stebrih, ampak naj bi se tudi obstoječe v širšem krogu okoli letališč čim prej vkopalo v tla. Zato je odločitev vlade tudi s tega vidika očitno neustrezna.

Vlado Republike Slovenije zato sprašujem:

1. Kako Vlada Republike Slovenije ocenjuje primernost Uredbe o državnem prostorskem načrtu za daljnovod 2×110 kV Kamnik–Visoko in njeno skladnost z akti Evropske unije ter z varnostnimi smernicami zaradi bližine naselij in mednarodnega letališča Jožeta Pučnika?

2. Ali bo Vlada Republike Slovenije še pred izdajo gradbenega dovoljenja in torej pravočasno opravila revizijo Uredbe o državnem prostorskem načrtu za daljnovod 2×110 kV Kamnik–Visoko in jo uskladila z varnostnimi smernicami in akti EU?

Zadnje novice

Sorodne vsebine