13.6 C
Ljubljana
sreda, 12 maja, 2021

Anja Bah Žibert: Številni nezaključeni denacionalizacijski postopki krnijo ugled Slovenije

Nerazčiščena premoženjska razmerja med državljani in državo dolgoročno močno zaznamuje življenja vseh vpletenih oseb. Poslanka Anja Bah Žibert je na Vlado Republike Slovenije naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi z denacionalizacijskimi postopki.

 

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Spoštovani!

Prejšnji teden se je Vlada Republike Slovenije na svoji seji seznanila s poročilom Ministrstva za javno upravo o realizaciji 4. in 5. točke sklepa Vlade Republike Slovenije z dne 9. 1. 2014 za »Pospešitev in zaključek postopkov po ZDEN ter ZPVAS na upravnih enotah« v zvezi s sklepom Vlade Republike Slovenije o spremembi prvonavedenega sklepa z dne 18. 3. 2015, v času od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019.  

S 3. točko sklepa vlade z dne 18. 3. 2015 je bilo podaljšano obdobje poročanja o odločanju drugostopenjskih organov (MKGP, MOP, MGRT) zoper odločbe upravnih enot po ZDEN ter o aktivnostih Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije na šest mesecev, zaradi česar zgoraj omenjeno gradivo poročila zajema prvo polovico leta 2019.

Ministrstvo za javno upravo je na podlagi poročil in informacij upravnih enot, ministrstev ter podatkov Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije o dogajanju na področju denacionalizacijske materije v času od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 pripravilo dvanajsto poročilo o realizaciji 4. in 5. točke sklepa vlade.

Po podatkih iz sporočila za javnost Vlade Republike Slovenije je razvidno, da je po podatkih upravnih enot, kjer postopki denacionalizacije še niso zaključeni, bilo na dan 30. 6. 2019 skupno 110 nepravnomočnih rešenih zadev, od tega po ZDEN 102 zadevi, po ZPVAS pa 8 zadev. Število nepravnomočno rešenih zadev se je na upravnih enotah v času od 1. 1. 2019 zmanjšalo za 5. In sicer se je število nepravnomočno rešenih zadev po ZDEN zmanjšalo za 5 zadev, po ZPVAS pa je število ostalo nespremenjeno. 

Dejstvo, da se vsi postopki po ZDEN še niso zaključili, za ugled Republike Slovenije ne predstavlja nič dobrega. Posledica takšnih nedokončanih denacionalizacijskih postopkov so nerazčiščena premoženjska razmerja med državljani in državo, kar dolgoročno močno zaznamuje življenja vseh vpletenih oseb. Takšna dolgotrajnost postopkov ne predstavlja škode le za upravičence, ampak tudi za samo državo in njene državljanke ter državljane, saj prinaša nove izdatke zaradi plačila odškodnin.  

V zvezi z navedenim Vlado Republike Slovenije sprašujem naslednje:

1. Koliko denacionalizacijskih postopkov je še odprtih oziroma še niso pravnomočni na dan 1. 9. 2019? Pri tem prosim za podatke po upravnih enotah in na katerih področjih.

2. Prosim za podatke pri posamičnih denacionalizacijskih postopkih, ki še niso zaključeni, v kateri faze obravnave so? Kakšne so ovire, da ti postopki še niso zaključeni?

3. Kakšne ukrepe je sprejela Vlada Republike Slovenija, da bi bili postopki po ZDEN oziroma ZPVAS čim prej zaključeni?

Zadnje novice

Sorodne vsebine